Siegrist Urs

Spôsob výroby 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9868

Dátum: 27.02.2009

Autori: Siegrist Urs, Schäfer Olaf, Heller Detlef, Zimmer Oswald, Kegel Markus, Schnyder Anita, Hell Wolfgang, Drexler Hans-joachim, Spindler Felix

MPK: C07C 213/00, C07C 215/42

Značky: 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov, spôsob, výroby

Text:

...alebo Raneyovho niklu v heterogénnej fázeb) svodíkom za prítomnosti ródiových-, irídiových- alebo ruténiových komplexov s chirálnymi difosfínovými Iigandami v homogénnej fáze alebohlinitým. 0008 Pri R ako alkyle sa môže jednať napríklad o metyl, etyl, n- a izo-propyl alebo n-, izo-, sek- a terc-butyl. Vo výhodnom uskutočnení predstavuje R vodík alebo najmä metyl. V ďalšom výhodnom uskutočneníje R metyl.0009 Podla spôsobu podľa tohto...