Šidak Zdeněk

Zařízení pro zjišťování říje u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253480

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Hykman Pavel, Lemberk Ladislav, Srb Karel, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: A61D 7/02

Značky: zjišťování, zvířat, říje, zařízení

Text:

...jiným levnčjší, nebot se neskládá z drahých indikačních přístrojů. Akustická signalizaoe umožňuje rychlejší a přesnější nalezení místa v poohvě s nejvýraznčjší změnou měřené hodnoty, čímž je dosaženo podstatného zkrácení doby mě ření. Zařízení je velmi odolné proti otřesům, dlóhodobč 5 P° 1 °hlivé a umožňuje snadnější vodotěsné provedení.Zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno na při- .pojenýoh výkresoch, kde obr. 1 pedttavuje...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fučíková Eva, Červencl Milan, Šidak Zdeněk

MPK: A61B 5/05

Značky: diagnostického, obvodů, zapojení, prístroje, patologických, zjišťování, elektronického, změn, tkáně

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Zkratový oběh pro zkoušení zejména umělého srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 221722

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šidak Zdeněk, Musil Jan, Vasilev Cvetko

Značky: zejména, umělého, oběh, srdce, zkoušení, zkratový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkratového oběhu pro zkoušení zejména umělého srdce a řeší otázku zatěžování umělého srdce. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně jednou zkratovou sekcí. Každá zkratová sekce se sestává z nejméně jednoho rozvětveného řečiště, ke kterému je paralelně připojen proměnlivý kapacitní rezervoár. Další výhody přináší propojení zkratových sekcí nejméně jednou zkratovou větví.