Shinada Satoshi

Kvapalinový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2921

Dátum: 22.12.2004

Autori: Kadota Shuichi, Kobayashi Satoshi, Shinada Satoshi, Sakai Yasuto, Okuno Tokujiro

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, kvapalinový

Text:

...predmetom ďalšej sily na návrat atramentovej náplne odčlena prietokového kanála, ktorý je pripojený na atramentovú náplň. Preto na udržanie uloženého stavu musí byť tlačná sila na uloženie atramentovej náplne väčšia ako táto dalsia sila. Inak by sa objavila medzera medzi atramentovou náplňou a členom prietokového kanála a kontaktné body vyhotovené pre atramentovú náplň a člen prietokového kanála by boli posunuté, znemožňujúc zistiť množstvo...

Zásobník kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4671

Dátum: 06.08.2004

Autori: Seino Takeo, Shinada Satoshi, Ishizawa Taku, Kimura Hitotoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, kvapaliny

Text:

...dýzového typu a kazetový zásobník atramentu používajú ako mechanizmus na bezpečné upevnenie kazetového zásobníka atramentu vo vopred stanovenej polohe telesa zariadenie, napríklad, mechanizmus vktoronl je kazetový zásobník atramentu prítlačený a pripevnenýpripevňovacou páčkou, ovládanou potom, čo je kazetový zásobník atramentu vložený do držiaka kazetového zásobníka v telese zariadenia.Odvolanie sa na patent 1 WO 99/59823Odvolanie sa na patent...

Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Shinada Satoshi, Miyazawa Hisashi, Ichihashi Akira

MPK: B41J 2/175

Značky: kontrolér, prietoku, kvapaliny, prúdenia, spôsob, riadenia, atramentu, atramentová, náplň

Text:

...kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový...

Atramentová kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5714

Dátum: 05.09.2003

Autori: Sakai Yasuto, Shinada Satoshi, Hashii Kazuhiro, Aoki Kazuaki, Harada Kazumasa

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, atramentová

Text:

...objímky pre atramentovú nádržku.0007 Na oboch stranách skupiny elektród atramentovej nádržky sú však potrebne dve polohovacie vystupujúce časti. Potreba týchto vystupujúcich častí tvorí problém v tom, že atramentová nádržka a objimka pre atramentovú nádržku sú konštrukčne zložité0008 Je tu tiež problem, že páka je otváraná ohnutím od telesa kazety svojou vlastnou pružnou silou, nemôže byť použitá silná pružná sila, to znamená, že V prípade...

Atramentová tlačiarenská kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3653

Dátum: 05.09.2003

Autori: Aoki Kazuaki, Harada Kazumasa, Shinada Satoshi, Hashii Kazuhiro, Sakai Yasuto

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, atramentová, tlačiarenská

Text:

...atramentového zásobníka majú komplikovanú štruktúru a je zväčšená ich šírka.0008 Tiež existuje problém, že pretože je páčka ohnutímotvorená v smere preč od tela tlačiarenskej kazety vlastnoupružnou silou, nemôže byť uplatnená silná pružná sila, tj. V prípade, kedy je páčka deformovaná k strane zásobníka a kompaktne umiestnená v krabici apod., bude smerom Von zaberajúca sila páčky znížená a tlačiarenská kazeta nebude držaná tak...

Atramentová tlačiarenská kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3180

Dátum: 05.09.2003

Autori: Hashii Kazuhiro, Sakai Yasuto, Aoki Kazuaki, Harada Kazumasa, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, tlačiarenská, atramentová

Text:

...že zásobník atramentu a schránka zásobníka atramentu majú komplikovanú konštrukciu a sú zväčšené čo do šírky.0008 Tiež je tu problém,že pretože je páčka otvorená ohnutím od telesa tlačiarenskej kazety svojou vlastnou pružnou silou, nemôže byť uplatnená silná pružná sila, tj. v prípade,kedy je deformovaná ku strane zásobníka a kompaktne krytá vkrabici, alebo tak nejak, von pôsobiaca sila páčky bude zníženáa tlačiarenská kazeta nebude držaná...

Atramentová kazeta do tlačiarne a prístroj na záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 502

Dátum: 05.09.2003

Autori: Sakai Yasuto, Hashii Kazuhiro, Aoki Kazuaki, Shinada Satoshi, Harada Kazumasa

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačiarne, kazeta, záznam, atramentová, prístroj

Text:

...komplikovanú štruktúru a je zväčšená šírka.0009 Rovnako je tam problém, že od ohnutia páky v otvorenom smere preč od tela kazety do tlačiarne vlastnou pružnou silou,silná pružná sila nemôže byt uplatnená, to je V prípade, kde páka je deformovaná na stranu zásobníka a kompaktne krytá Vkrabici, alebo tak ako ked navonok zaberajúca sila páky budeznížená a kazeta do tlačiarne nebude držaná tak bezpečne, ako je žiadúce. i00010 Ďalej, od nutnosti...

Atramentová náplň s prietokovým regulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2519

Dátum: 14.02.2003

Autori: Shinada Satoshi, Miyazawa Hisashi, Kobayashi Atsushi

MPK: B41J 2/175

Značky: regulátorom, atramentová, náplň, prietokovým

Text:

...strane pohyblivého člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená len na zabránenie výplachu, vonkajší zdroj vákua slúži na udržanie zavretého ventilu.0010 US Patent Č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil na atramentový značkovací systém. Membrána je stlačená medzi dvomi pružinami, a tak slúži na tlmenie tlakových pulzov pri prúdení atramentu medzi prívodom a vývodom umiestneným na jednej...