Shaw Kenneth

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285445

Dátum: 02.01.2007

Autori: Shaw Kenneth, May Karen, Liang Meina, Buckman Brad, Ghannam Ameen, Islam Imadul, Zheng Wei, Xu Wei, Wei Guo Ping, Bauman John, Zuchun Zhao, Horuk Richard, Monahan Sean, Ng Howard, Morissey Michael, Hesselgesser Joseph

MPK: C07D 403/00, C07D 241/00

Značky: protizápalových, použitie, činidiel, prostriedky, zlúčeniny, farmaceutické, deriváty, obsahujúce, piperazinové, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ic) a (Id), v ktorých Y znamená farmaceuticky prijateľný protiión, R4 znamená -O-, -N(R7 )-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285162

Dátum: 22.06.2006

Autori: May Karen, Islam Imadul, Monahan Sean, Zheng Wei, Bauman John, Hesselgesser Joseph, Xu Wei, Shaw Kenneth, Ng Howard, Wei Guo Ping, Buckman Brad, Liang Meina, Morissey Michael, Horuk Richard, Ghannam Ameen, Zuchun Zhao

MPK: C07D 241/00

Značky: prostriedky, farmaceutické, použitie, deriváty, piperazinové, tieto, zlúčeniny, činidiel, obsahujúce, protizápalových

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ia), v ktorom R4 znamená -O-, -N(R7)-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená -C(O)-, -C(S)-, -CH2- alebo väzbu farmaceutické...

Imidazopyrimidíny a triazolopyrimidíny: ligandy benzodiazepínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1739

Dátum: 23.07.2004

Autori: Gao Yang, Chenard Bertrand, Xu Yuelian, Han Bingsong, Shaw Kenneth, Maynard George, Xie Linghong

MPK: C07D 487/00

Značky: ligandy, triazolopyrimidíny, imidazopyrimidíny, receptora, benzodiazepinového

Text:

...tried liečiv, ako je väzbové miesto presteroidy,väzbové miesto pre pikrotoxid a väzbové miesto pre barbituráty. Benzodiazepínové miesto receptora GABAA ješpeciálnym miestom na receptorovom komplexe, ktoré sa nekryjes miestami interakcie pre iné triedy liečiv alebo GABA.Pri klasickom alosterickom mechanizme naviazania liečiva na benzodiazepinové miesto mení afinitu receptora GABA kuschopnosť GABA otvárať kanály receptora GABAA, sú...

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty pôsobiace ako antikoagulačné činidlá, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto látky a použitie týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282767

Dátum: 05.11.2002

Autori: Arnaiz Damian, Sakata Stephen, Griedel Brian, Zhao Zuchan, Shaw Kenneth

MPK: A61K 31/445, C07C 257/00, A61K 31/415...

Značky: benzimidazolové, činidla, prostriedok, tieto, týchto, pôsobiace, deriváty, látok, obsahujúci, použitie, antikoagulačné, látky, naftyl-substituované, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0 až 3, A je alkylénová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, s rozvetveným alebo priamym reťazcom, skupina -C(O) alebo S(O)2 a R1, R2, R3 a R4 majú rad významov špecifikovaných v opisnej časti, ktoré majú inhibičný účinok proti ľudskému faktoru Xa alebo IIa, takže je možné ich použiť pri liečení stavov choroby, ktoré sú sprostredkované faktorom Xa alebo IIa....

Imidazochinoxalíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278870

Dátum: 09.08.1995

Autor: Shaw Kenneth

MPK: C07D 235/04, C07D 487/04, C07D 241/36...

Značky: imidazochinoxalíny

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazochinoxalíny so všeobecným vzorcom (I) a ich farmaceuticky vhodné netoxické soli, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sú vysoko selektívne agonisty, antagonisty alebo inverzné agonisty mozgových receptorov GABA alebo ich proliečivá a sú užitočné pri diagnostike a liečení úzkostných stavov, porúch spánku a záchvatov, predávkovaní liečivami typu benzodiazepínov a ako stimulanty.