Shanley Jason

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16666

Dátum: 10.09.2009

Autori: Kempf Dale, Chen Hui-ju, Or Yat Sun, Grieme Tim, Sheikh Ahmad, Shanley Jason, Engstrom Ken, Gai Yonghua, Ku Yiyin, Mei Jianzhang, Sun Ying, Mcdaniel Keith, Wagaw Sable, Grampovnik David, Liu Dong

MPK: C07D 487/04, A61K 38/12, A61K 38/00...

Značky: proteázy, hepatitidy, serín, makrocyklické, inhibitory

Text:

...,1 6-dioxo-2-(fenantridín-6-yloxy)-6-(pyridazín-4-karboxa 1 nid 0) 1 ,2,3,5,6,7,8,9,10,1 1 , l 3 a, l 4, l 4 a, 5, l 6, l 6 a-hexadekahydrocyk 10 propaepyrolol,2-al,4 diazacyklopentadecin-l 4 a-karboxamidu, alebo jej fannaceuticky prijateľnej soli, na použitie pri liečbe infekcie HCV subjektu.0010 Vynález sa tiež týka zlúčeniny (2 R,6 S,13 aS,14 aR,1621 S,Z)-N-(cyklopropylsu 1 fonyl)-6(1 ,S-dímetyl- l H-pyrazol-3-karboxamido)-5, 1...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16655

Dátum: 10.09.2009

Autori: Gai Yonghua, Shanley Jason, Chen Hui-ju, Wagaw Sable, Or Yat, Ku Yiyin, Kempf Dale, Grieme Tim, Sheikh Ahmad, Grampovnik David, Sun Ying, Mei Jianzhang, Mcdaniel Keith, Engstrom Ken, Liu Dong

MPK: A61K 38/12, C07D 487/04, A61K 38/00...

Značky: inhibitory, hepatitidy, makrocyklické, proteázy, serín

Text:

...substituovaný jedným alebo viacerými Rekaždé R a R 2 je nezávisle vybrané z(ii) heterocyklu obsahujúceho 5 až 10 atómov V kruhu a prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7(iii) Cs-Ci okarbocyklu prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7 alebokde E je -NHS(O 2) R 5 je Cl-Có alkyl, Cz-Ce alkenyl, Cz-Co alkinyl, Cs-Ciokarbocyklus, heterocyklus obsahujúci 5 až 10 atómov V kruhu alebo heteroaryl a každé R 5 je prípadne...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17662

Dátum: 10.09.2009

Autori: Sheikh Ahmad, Grampovnik David, Sun Ying, Liu Dong, Gai Yonghua, Engstrom Ken, Grieme Tim, Wagaw Sable, Ku Yiyin, Shanley Jason, Mcdaniel Keith, Or Yat Sun, Mei Jianzhang, Kempf Dale, Chen Hui-ju

MPK: A61K 38/00, A61K 38/12, C07D 487/04...

Značky: serín, makrocyklické, hepatitidy, proteázy, inhibitory

Text:

...obsahujúcich zlúčeninu podľa predloženého vynálezu alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo esteiy, v kombinácii s farmaceutický príjateľným nosičomalebo excipientom, na použitie na liečenie infekcie HCV u subjektu.0009 V rámci jedného uskutočnenia vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú sol na použitie pri liečení infekcie HCV u subjektu, kdeA je Ci-Cealkyl, Cz-Cealkenyl, Cz-Csalkínyl, aryl,...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17420

Dátum: 10.09.2009

Autori: Or Yat Sun, Chen Hui-ju, Mcdaniel Keith, Grieme Tim, Sheikh Ahmad, Mei Jianzhang, Gai Yonghua, Shanley Jason, Wagaw Sable, Ku Yiyin, Grampovnik David, Engstrom Ken, Liu Dong, Kempf Dale, Sun Ying

MPK: C07D 487/04, A61K 38/12, A61K 38/00...

Značky: hepatitidy, makrocyklické, inhibitory, proteázy, serín

Text:

...zlúčeniny inhibujú serín proteázovú aktivitu, hlavnepotom aktivitu proteázy vírusu hepatitídy C (HCV) NS-3-NS 4 A.0005 W 0 2007/014926 opisuje inhibítory HCV na báze chinolinylových makrocyklov, ktoré sú použiteľné pri liečbe infekcie HCV.0006 V rámci prvého uskutočnenia vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I alebojej farmaceuticky prijateľnej soli, zahmujúci krok reakcie zlúčeniny vzorca IIkde J je -C(O)A je prípadne...