Ševčík František

Přísada do žárobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272122

Dátum: 15.01.1991

Autor: Ševčík František

MPK: C04B 35/66

Značky: prísada, žárobetonu

Výmazová hmota pro keramickou výplň, zejména teplosměnných stěn rekuperátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268435

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ševčík František, Henek Milan

MPK: C04B 35/62

Značky: výmazová, výplň, zejména, keramickou, hmota, teplosměnných, rekuperátoru, stěn

Text:

...vodivoat, která presahuje 2 Hm 1 K 1, odolnost proti teplotám do 1 3 oo°c, odolnost proti alkáliím. hmota se nenáši bez dusáni vymazáváním stěrkou, případně nasttikovánim. Po naneseni se výmezovà hmota suší a celá zařízení se pak temperuje podle používaných technologických postupů. Výmazová hmota neni při temperování a výpalu citlivá na vznik trhlinpři náhlých zmenách teploty. Výmazovou hmotu pro keramickou výplň, zejména teplosměnných etěn...

Pojivo pro žárobetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266871

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nováková Zdeňka, Ševčík František, Zavřel Štěpán Ing ., Šauman Zdeněk

MPK: C04B 28/04

Značky: pojivo, žárobetony

Text:

...měrným povrchem nad 1,5 m 2 . g, 0,5 až 3 hmotnostní procenta sádrovce. 0,1 až l hmotnostní procento ztekucující prísady, například bezvodého uhličitanu sodného, a 0,1 až 1 hmotnostní procento sulľonovaného kondenzátu ĺenolu s formaldehydem. Je zvláště výhodné, aby portlandský slínek obsahoval maximálně 10 hmotnostních procent trikalciumaluminálu. Součet všech složek pojiva činí 100 hmotnostních procent, tedy celkovou hmotnost směsi.Slínek...

Suchá směs, zejména pro výrobu kyselinovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265684

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ševčík František, Henek Milan

MPK: C09K 3/10, C09K 3/12, F27D 1/00...

Značky: zejména, sucha, kyselinovzdorného, směs, výrobu, tmelů

Text:

...spočívá v tom, že sestává z 30 až 60 hmotnostních dílů přírodního křemičitého písku o střední velikosti zrna 0,12 až 20 mm, jehož kyeelinovzdornost Ěiní nejméně 96 procent, z 20 až 60 hmotnostních dílů mletého křemičitého písku o střední velikosti zrna 50 až 70 mikrometrůnebo jiné křemičitě suroviny s obsahom Si 02 nad 85 procent, například křemence s kyselinovzdorností nad 97 procent, ze 2 až 10 hmotnostních dílů křemičitého úletu 0...

Zařízení pro řízení a ovládání skluzů měřícího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 259662

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ševčík František, Třetina Karel, Benža Dušan, Bazala Antonín

MPK: G01M 17/02

Značky: měřicího, skluzu, ovládání, zařízení, řízení

Text:

...otáčení měřícího kola łíje snímána vsnímečem 11 a v porovnávacím členu 12 je porovnávána o-požedoeÁ vanou hodnotou g. Rozďíl obou trekvencí ve formě elektricke~ho signálu je po zeaílení v zesiloveči 1 §příveden na vstup,pátka na hodnotu záviolou na rozdílu frekvencí otáčení, čímžumožní přeetavení piatu přímočarého hydromotoru 1 1 s ním spojonho negulačního orgánu hydrosuąxíckého převodníku 1. změnougeometríckého objemu převodníku 1...

Hmota pro teplosměnnou stěnu rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233650

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ševčík František

MPK: C04B 35/10

Značky: hmota, teplosměnnou, rekuperátoru, stěnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku hmoty pro teplosměnnou stěnu rekuperátoru s optimálními vlastnostmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tato hmota sestává z 25 až 50 % hmot. elektrotaveného korundu, 25 až 50 % hmot. šamotové a nebo lupkové drtě a 7 až 25 % hmot. mletého korundu a 8 až 30 % hmot. pojiva.

Zařízení pro měření optimálních podmínek brzdění na komunikacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248171

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kučera Jiří, Zbořil Pavel, Ševčík František, Bazala Antonín

MPK: E01C 23/01, G01C 21/14, G01B 7/34...

Značky: komunikacích, zařízení, optimálních, brzdění, podmínek, měření

Text:

...spočíva v tom, že na hřídel referenčního kola je připojen impulsní snímač ujeté vzdálenosti a na hřídel měřicího kola je připojen přesný impulsní snímač polohy měřicího kola V sérii s ćítačem, přičemž výstup snímače ujeté vzdálenosti a čítače jsou přiVedeny na obvod vyhodnocení okamžité hodnoty skluzu, který ovláda zápis výstupu 2 analogově číslicového převodníku do paměti měřených sil pro jednotlivé skluzy. výstup paměti je přiveden na...

Akustický časoměrný zaměřovací systém pohyblivých pozemních a vzdušných dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247463

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havlík Jiří, Surý Jiří, Ševčík František

MPK: G01C 21/22, G01C 22/02, G01C 23/00...

Značky: pozemních, akustický, prostředků, dopravních, časoměrný, zaměřovací, pohyblivých, vzdušných, systém

Text:

...principu, při němž využitím vysoké rychlosti šíření elektromagnetických vln /cca 3.l 08 m, secl/ je zabezpečeno současné spouštění shodnýchakustických generátorů, umístěných jednak na zaměřovaněm dopravním prostředku, jednak na přijímacích stanovištích zaměřovacího systému. Vyhodnocuje se při tom doba trvaní průchodu akustického signálu mezi jednotlivými akustiokýmigenerátory a přijímacími mikrofony, který se.šíří relativně nízkou...

Žárovzdorná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 234579

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila

MPK: C04B 35/14

Značky: směs, žárovzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku urychlení procesu tuhnutí a tvrdnutí a otázku zvýšení odolnosti proti deformaci v žáru při zatížení. Směs sestává alespoň z žáruvzdorného kameniva, jemné přísady a hydrosolu kysličníku křemičitého. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jemná přísada je vytvořena z křemičitého úletu s měrným povrchem nad 1500 m2 kg-1.

Stěna nebo panel pro tepelné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231442

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanák Rostislav, Ševčík František, Zeitler Josef

MPK: E04B 1/80, C04B 43/02

Značky: agregáty, stěna, tepelně, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěny nebo panelu pro tepelné agregáty,zejména pro výstavbu jejich stěn a stropu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější části i žáruvzdorné vyzdívky, kotvené ne vnější konstrukci 2 kotevními trny 3 s příchytkami 4, je nanesena vrstva nosného žáruvzdorného tmelu a na ní je nalepena vnitřní vrstva 6 žáruvzdorná vláknité izolace. Předmětu vynálezu lze využít u všech typů tepelných agregátů, kde je vhodné využít vláknitých...

Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 223290

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila

Značky: materiálů, lepení, povrchovou, vláknitých, hmota, žárovzdorných, zejména, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hustota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 15 až 40 hmotnostních procent hydrosolu kysličníku křemičitého, 8 až 35 hmotnostních procent křemičitého úletu s měrným povrchem nad 15 m2g-1 a 40 až 70 hmotnostních procent žárovzdorného plniva o zrnitostní skladbě v rozsahu 0,04 mm až 2 mm. Hmotu lze použít pro lepení vláknitých materiálů, povrchovou úpravu...

Zařízení k obalování kroužků plátnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229959

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ševčík Zdeněk, Ševčík František

MPK: D04D 7/02, A44B 1/02

Značky: obalování, zařízení, plátnem, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Účel zařízení spočívá v tom, že obalování kroužků plátnem je prováděno automaticky v rytmu stroje a tím nahrazuje neproduktivní ruční obalování kroužků nitěných knoflíků. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z karuselového stolu, na němž se nachází zápustě pro uložení pláten, zásobníku kroužků se vsuvnou částí pro dopravu kroužků ze zásobníku na osazený trn pro nasunutí kroužku s plátnem do odpružené části, nacházející se na...

Zálivková hmota, zejména pro koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221106

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila, Křištof Jindřich

Značky: koksárenské, hmota, zálivková, zejména, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zálivkové těsnicí hmoty, zejména pro utěsnění trubek pro přívod plynu do koksárenských baterií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hmota sestává z 10 až 50 objemových procent dinasové moučky, 10 až 50 objemových procent šamotové moučky, 6 až 20 objemových procent křemičitého úletu o průměrné velikosti zrna v rozsahu 1 až 1,5 mikrometru s minimálním obsahem 90 procent kysličníku křemičitého, 5 až 35 objemových procent vodního...

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228032

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kuneš Josef, Ševčík Zdeněk, Ševčík František

Značky: nažehlení, kroužků, plátna, zařízení, obaleného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nažehlení plátna obaleného na kroužku spočívá v tom, že lisovací trn má v sobě nalisované topné těleso, opatřené topnou spirálou, která je obalena izolací.

Žárobetón, zejména pro výplň dilatačných spár koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220135

Dátum: 15.10.1985

Autori: Říha František, Ševčík František

Značky: koksárenských, batérií, dilatačných, spár, žárobetón, zejména, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárobetonu, zejména pro výplň dilatačních spár koksárenských baterií, jehož tuhnutí probíhá při teplotách kolem 200 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žárobeton sestává z 5 až 20 hmotnostních procent šamotového úletu se zrnitostí do 0,2 milimetru, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové drti se zrnitostí 0,2 do 2 mm, 15 až 30 hmotnostních procent šamotové drti o zrnitosti 2 až 4 mm, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové...