Sequens Jan

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hradec Miroslav, Sequens Jan, Maleček Jiří

MPK: C04B 24/00, E04B 1/68

Značky: stavební, pružná, akustickým, účinkem, hmota

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...

Maltovinová směs pro aplikaci v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257216

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sequens Jan, Janda Josef

MPK: C04B 24/38

Značky: směs, vrstvě, aplikaci, maltovinová, tenké

Text:

...reologie má obdobnou konzietenci jako klasická nastavovaně malty a ve srovnání s cementovou maltou se stejným obsahem téhož oementu se zvyšují pevnostní parametry o 20-60 8 a to v pevnosti v tlaku,pevnosti v tahu za chybu a zejména přídržnosti na hladší nesavé podklady, například hutný beton a podobné. Výhody takto formulované naltoviny se uplatní zejména v aplikaci v tenké vrstvě, například jako tenkovretvá jemnozrnné omítky, vysprávkové...

Způsob barvení povrchové omítkové vrstvy ploch betonových prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256135

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: B28B 11/04

Značky: způsob, omítkové, prefabrikátů, povrchové, vrstvy, barvení, betonových, ploch

Text:

...fungicidů, hydrofobik apod.,podlevyná 1 ezu.Jeho podstata spočíva v tom, že barvici kompozice o Viskozítě 15 až 25 s měřeno Fordovým výtokovým pohárkem s otvorem 0 průměru 5 mm se nanese na vyhlazenou omítkovou vrstvu nevytvrzeného betonového prefabrikátu homogenně plošné v dávce 0,7 až 2,0 kg/m 2, provede se plošná vibraoe tak, aby barvicí kompozice pronikla mezi zrna omítkové směsi a prefabrikát se vytvrdí při teplotě 5 až 100 °C po dobu 3...

Zamykací valček zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243770

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: E05B 29/03

Značky: valček, zamykací, zámku

Text:

...teleso 2. jeden čelný krúžok 4 na strane v dutom valci 1 je predĺžený a tvorí dutý valček s priečnymi protiľahlými hranatými výrezmi 5, oproti ktorým sú postavené radialne lamely 6, vedľa seba posuvne uložené v priečnej hranatej diere vo valcovom telese .E,vedľa v ňom vytvoreného súosového ozubeného kolieska 8. Radialne lamely 6 sú pritláčané vpravo a vľavo jednou ohnutou řdrótikovou pružinou 14, uloženou vo výrezoch v radiálnych lamelách...

Vodná kompozice pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: C09J 3/06, C09J 3/14

Značky: lepení, kompozice, vodná

Text:

...celulözy.Takto formovaná lepidla jsou výševisközní, s dobrou zpracovatelnosti řádově v desítkách minut, jejichž zpětné narušení vodou i běžnými organickými rozpouštědly je sice možné,avšak časově náročné, z čehož vyplýva, že při nahodilém potřísnění těmito kapalinami nedochází k jejich významnému narušení.Výhody použití takto formulovatelných kompozitních lepidel lépe ukazují následující příkladyZahříváním na teplotu cca 67 OC za stálého...

Zařízení pro pěchování uhelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247126

Dátum: 28.09.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Marek Petr, Sequens Jan, Dvooák Vladimír, Králíeek Jaroslav

MPK: C10B 31/08, C10B 13/00

Značky: zařízení, uhelné, pěchování, vrstvy

Text:

...Gonvmaum. Á . Á ~ ą YCTPOŘCTBO uns mpauőosaaun yronbuoů mMx 7 ápa 6 oraer cneymmnu oôpasouByuxep 3 aanonnamw yronbnoů muxroň. Sareu mnxry nocTenenHo noamwlarpauőonoquym Kauepy 2. B npouecce aanonuennx xauepu 2 rpauöonxn 4 ynnornnmw muxry H oaonpeneuuo Bxnmqamw snyxonue usnyqarenn 11. Boxónue crenxu 10 Tpauñonouuoň Kanepu 2 nonnepram noaeäcrnm YHBTDESBYKOBHM Koneôaunň, únaroapa qeny na nx paöoqux nonepxnocrax sosunxaer nnöpoxunamnü cnoů...

Stabilizace zpětných zásypových zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250141

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pech Jiří, Sequens Jan

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: stabilizace, zásypových, zemin, zpětných

Text:

...kovy ko stabilizaci zpětných zasypových zomin podle tohoto vynálezu.Vodné roztoky solí polyakrylátu s alkalickými kovy so používají v toxtilním průmyslu jako šlíchtovací prostředky nebo ve výrobě omulzních barev a laků. Pro stabilizaci zemin lze použít soli polyakrylátu o molekulární hmotnosti 400 až 6700, s výhodou 550 važ 3 300 s alkalickýmí kovy, zejména sodíkem.Při stabilizaci zeminy zle postupovat tak. že vodným roztokom polyakrylátu...

Úprava zeminy pro zpětné zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250140

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zeminy, úprava, zpětné, zásypy

Text:

...deformacím - sedání - zásypu a k poruchám konstrukcí na zásypech založených obvykle komunikace, chodníky, dopravní plochy). Odstraňování a rekonstrukce poškozených konstrukcí je energeticky i nákladově velmi náročné.Tyto nevýhody odstraňuje použití vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého pro zpevnění a stabilizacl zemin, používuaných pro zpětné zásypy podle tohoto vynálezu. r Koloidní roztok oxidu křemičítého se. do sud používá jako...

Hmota pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí před tapetováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248614

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sequens Jan, Kodet Josef, Hostomský Konrád

MPK: C09D 3/18, C09D 1/04, C09D 3/10...

Značky: konstrukcí, stavebních, před, hmota, povrchovou, tapetováním, úpravu

Text:

...v množství 0,4 el 10 S hnotových, jako smáěedla vodné roztoky alkellckýoh polyfosforečnanů,leurylsíranů nebo laurylsulfonanů v dávce 0,4 až 2,5 hmotovýoh,jeko ochranné koloidy(tety celulozy rozpustné ve vodě v maximální dávce 25 obsahu škrobu nebo jeho derivátů,jako odpěňovače látky silikonového typu v dávce 0,1 až 1,0 hmotových a jako fungicidy látky na bázi orgenocíniěitých sloučenln v dávcs 0,01 až 0,2 hmotcvých nebo látky na bdzi...

Způsob eliminace vzniku výkvětu na fasádních plochách stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248604

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hudec Jan, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: fasádních, vzniku, objektu, výkvětu, stavebních, eliminace, plochách, způsob

Text:

...podle tohoto vynálemu je osvětlen v následujících příkladech reálneho provedení. Silně hydrofobizovaný povrch je výhodné pro zvýšení jeho životnosti opatŕit novou povrchovou .úpravou, nejlépe s nízkým difuzním odporom. napr. silikátovým nebo polymersilikátovým nátěrem.Je možné obě operace spojit také tak, ye oplachování se provede vodnou hydrofobizače ní kompozicí při spotřebě této kompozice alespoň dvojnásobné, než jaké je potřeba na prostou...

Způsob dodatečného utěsnění trhlin v panelech obvodového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 237451

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: trhlin, panelech, dodatečného, utěsnění, způsob, pláště, obvodového

Zhrnutie / Anotácia:

Pro opravy panelů obvodového pláště budov proti vnikání atmosférické vody je navržen způsob, spočívající v rozšíření trhliny na 4 až 10 mm, její penetraci a vyplnění trvale pružným tmelem s výhodou na bázi silikonového nebo tiocolového kaučuku, případně akrylátového tmelu, který se roztáhne do ztracena přes okraje upravené spáry do vzdálenosti 30 až 5O mm od okraje. Přes vzniklý pás tmelu je možno aplikovat polymercementovou maltu a celou...

Hmota pro krátkodobou ochranu ploch zařízení, strojů nebo vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247795

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

MPK: C09D 3/20, C09K 3/18, C09D 3/12...

Značky: ochranu, hmota, vozidel, zařízení, strojů, ploch, krátkodobou

Text:

...kontrole zjiätovany různé závadyna vyrobených vozech. Tyto automobily, u nichž Je nutná oprava se vrací zpět na výrobní linku nebo na zvláštní opravarenskou linku, aby se po oprav vracely zpět k výstupní kontrole. Z organizačních důvodů Je nutné, aby se takový vůz vracal na linku po technologické představce v délce několika hodin až dnů. Po tuto dobu je vůz odstaven na otevřaném parkovišti. Vzhledem k tomu, že povrchová úprava keroaerie...

Hmota pro vytváření monolitických podlahových vrstev se zvláštními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235413

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

MPK: C08L 9/00, C08L 11/00, C08L 7/00...

Značky: účinky, vrstev, hmota, monolitických, vytváření, zvláštními, podlahových

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vytváření podlahových vrstev, které mají elektroizolační, zvukoizolační, nejiskřivé a jiné zvláštní vlastnosti lze s výhodou používat hmotu podle vynálezu, která sestává z 20 až 67 % hmotnostních sypké pryžové hmoty o granulometrii 0,01 až 10 mm, 10 až 42 % hmotnostních jemně zrnitého plniva zrnitosti 0 až 4 mm (křemičitý písek, mletý vápenec či expandovaný perlit), 3 až 30 % hmotnostních vodně disperzního pojiva a 3 až 28 % hmotnostních...

Bezpečnostní zařízení pro dočasné sepnutí dvou vedle sebe stojících prefabrikátů na skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233824

Dátum: 01.07.1986

Autori: Barták Kamil, Sequens Jan

MPK: E04B 21/26

Značky: vedle, bezpečnostní, sepnutí, skládce, dočasné, stojících, zařízení, prefabrikátů

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení se skládá ze dvou pák, které jsou ve třetině až polovině své délky zkříženy a spojeny otočným čepem. Na jednom konci pák jsou kolmo fixovány trubky, sloužící k nasazení na trny prefabrikátů, na druhém konci je jedna páka opatřena pevným očkem se řetězem a druhá háčkem sloužícím k zaklesnutí řetězu. Zařízení se s výhodou používá na skládce prefabrikovaných dílců, kde se jeho pomocí sepnou dva sousední panely, čímž se...

Víceúčelová plastoelastická stavební hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 232488

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

MPK: C09K 3/10, E04B 1/68

Značky: víceúčelová, stavební, hmota, plastoelastická

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelová plastoelastická stavební hmota sestává z 15 až 67 % hmot. sypkého pryžového plniva o granulometrii 0,001 až 10 mm, 1 až 60 % hmot. jemně mletého až jemně zrnitého plniva inertního charakteru o granulometrii 0,0001 až 4,0 mm např. mletého vápence, křemičitého písku apod., 3 až 40 % hmot. vodně disperzního pojiva, (např. vodní disperze termiplastického polymeru nebo vodné asfaltolatexové suspenze) a 3 až 60 % hmot. záměsové vody. Pro...

Způsob vytváření povrchové úpravy plošných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 223156

Dátum: 15.03.1986

Autori: Havlík Ivan, Sequens Jan, Bezděčka Ludvík

Značky: způsob, úpravy, vytváření, plošných, dílců, povrchové, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provedení povrchové úpravy plošných stavebních dílců, například panelů, kde povrchová úprava o tloušťce 1 až 10 milimetrů je vyrobena jako prefabrikovaná deska před výrobou dílce a vlastní dílec se vyrobí tak, že prefabrikovaná deska se vloží do formy pro jeho výrobu a po jeho zhotovení je silikátovým pojivem pevně spoje na s hmotou dílce. Součástí prefabrikátu povrchové úpravy mohou být vláknité nebo tyčové spojovací elementy, které...

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224525

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hudec Jan, Sequens Jan, Střihavka Stanislav

Značky: vytvrzování, omítkových, maltovinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot obsahujících jako jediné pojivo vodnou disperzi termoplastického polymeru v podmínkách vysoké relativní vlhkosti vzduchu vyznačený tím, že hmota se vytvrdí odejmutím části její záměsové vody reakcí s 10 až 35 % hmot. mikromletého cementového prachu o měrném povrchu 300 až 1 000 m2/kg tak, že zbytkový obsah vody se blíží obsahu vody ve stavu rovnovážné hmotnostní vlhkosti, odpovídající...

Způsob výroby lehčených vodných suspenzních kompozic s nízkou objemovou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224524

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sequens Jan, Bezděčka Ludvík

Značky: způsob, lehčených, hmotnosti, vodných, kompozic, suspenzních, výroby, nízkou, objemovou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lehčených vodných suspenzních kompozic s nízkou objemovou hmotností obsahujících složky, jejichž objemová, případně sypná hmotnost se liší o více než 1 řád, vyznačený tím, že se záměsová voda pomocí jedné složky se silně zpěňujícím účinkem, kterou je smáčedlo např. laurylsíranového typu nebo pěnivá polymerní disperze např. styrenakrylátového typu, mícháním v běžných míchačkách převede do stavu lehké pěny s objemovou hmotností 20...

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224523

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sequens Jan, Bezděčka Ludvík

Značky: konstrukcí, hmota, vyplňování, pláště, izolační, dutin, staveb, jiných, obvodového, tepelně, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb, vyznačená tím, že obsahuje 40 až 75 % hmot. anorganického pojiva, například sádry nebo cementu, 3 až 5 % hmot. plniva s volnou sypnou hmotností 10 až 250 kg/m3, 1 až 10 % hmot. vodné disperze filmotvorného termoplastického polymeru o sušině 30 až 70 % hmot. popřípadě až 2,5 % hmot. zpěňující přísady na bázi alkylsulfátu nebo alkylsulfonátu,...

Hmota pro víceučelové použití ve stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 219754

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sequens Jan, Hlusička Josef

Značky: víceučelové, použití, hmota, stavebnictví

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro víceúčelové použití ve stavebnictví, jejíž konzistence se podle účelu použití mění úpravou obsahu vody, a která má ve vyschlém stavu hmotnost nižší než 650 kg/m3, obsahuje lehká plniva, anorganická pojiva, vodnou disperzi termoplastického polymeru, doplňující plniva, přísady upravující reologické vlastnosti hmoty, vodu a s výhodou anorganická nebo organická sekaná vlákna případně zpěňovadlo. Hmotu lze aplikovat na stavební konstrukce,...

Asfalt-latexová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214324

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

Značky: hmota, asfalt-latexová

Zhrnutie / Anotácia:

Asfalt-latexová hmota, obsahující expandovaný perlit, skelná vlákna a vodu v takovém poměru, který umožňuje vytváření pružné bandážující vrstvy pod povrchovou úpravu stavebních konstrukcí.

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214323

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

Značky: omítková, nástřiková, vyrovnávací, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota obsahující vápennou kaší, cement, vodnou dispersi termoplastického polymeru, minerální nebo organická vlákna, lehká plniva a vodu v takovém složení, které umožňuje vrstvě po nastříkání přenášet i sekundární pohyby stavby bez porušení konečné povrchové úpravy.