Semler Miloslav

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Mánek Břetislav, Kolínský Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: vápníkovou, membrána, selektivní, iontově, elektrodu

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav, Bukovic Jan

MPK: G01N 27/30

Značky: pouzdro, selektivní, elektrodu, iontově

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 13/08, C07C 103/32, C25B 13/04...

Značky: selektivní, elektrodu, iontově, membrána, baryovou

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: stanovení, vápníku, dialyzačních, koncentrace, roztocích, způsob

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jursík Zdeněk, Semler Miloslav

MPK: G01D 3/04

Značky: obvodů, teplotní, elektrody, izotermického, korekcí, zapojení, změnu, závislosti

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: H01M 2/16

Značky: membrána, selektivní, elektrodu, vápníkovou, iontově

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

C- (4-azidofenyl ) -N-fenylnitrón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245091

Dátum: 15.12.1987

Autori: Semler Miloslav, Janků Miroslav, Linhart Lubor

MPK: C07C 107/04

Značky: 4-azidofenyl, přípravy, spôsob, n-fenylnitrón

Text:

...1,09 g N-fenylhydroxylamínu čerstvo pripraveného sa rozpustí v 10 ml metanolu a pridá sa k nemu po kvapkách.a za miešania 0,01 molu 1,56 g 4-azidobenzaldehydu. Po niekoľkých minútach začne vypadávať kondenzačný produkt vo forme žltých kryštálov. Reakčná zmes sa ponecha ešte stáť pri teplote miestnosti niekoľko hodín. Potom sa pr-odukt odsaje, premyje metanwolom alebo n-hexánom. V pripade potreby sa prekryštalizuje. výťažok je 95 -ný.0,01...

Tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247145

Dátum: 28.09.1987

Autori: Mareš Vladimír, Semler Miloslav, Trávníeek Josef, Panoch Miroslav, Vinš Aleš, Holeeek Rudolf

MPK: D21H 5/00

Značky: tapety

Text:

...konnqecrso nonno-nncnepcuonnoro cnnsymmero, Bsoxw nenoracuwenb, uaňpuuep TGDHHHBOH. Hpuuep 1.Ha őynary-ocHoByMaccoň 80 P/M Ha őyuanokpacnnbuoň Mamnue HaHocxT PpyHToBoqHoe noxpuŕúe Maccoň 15-20 r/M 2, conepmamee Macc.q. uanonnnrenb 100 (KaonHH 90, wanbx 10), XDoMaruuěcKHü nnruear 0,1 NaCo KMM 5, ánćnep.can nonunnunauevawa 5 nonnmocůar HaTpHH 0,4 cona axycrnnecxax 0,1.Ha Bmcymennym ľpyHTOBaHHyD ôymary HąHOCHT Kpacoqnuü cnoñ pncynxa, co...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 13/08

Značky: membrána, selektivní, iontově, vápníkovou, elektrodu

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Vertikálna forma stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239818

Dátum: 15.06.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: B28B 5/04

Značky: stavebného, forma, prvků, vertikálna

Text:

...tornlovacie dielce ako sú rôzne krabice, lišty .a pod. sa nachádzajú na susednom liste. Vybratím jedného .listu sa narušia dve vertikálne formy. Plreformolvanie sa zásadne Liskutočňuje len v linke buď včase výroby, kedy vzniká s-trata na výkone, alebo miirno čalsu výroby po pracovnej dobe, alebo v dobe pracovného volnsa. Uvedené nevýhody a nedostatky odstra ňuje Vertikálna forma stavebného prvku po- A. Iky formovanie dielce sú umiestnené- na...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, elektrodu, membrána, draslíkovou, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob přípravy membrán pro dusičnanovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229284

Dátum: 15.08.1986

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/40

Značky: selektivní, dusičnanovou, přípravy, způsob, iontově, membrán, elektrodu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšíření lineární odezvy dusičnanové iontově selektivní elektrody, tvořené polyvinylchloridovou matricí s inkorporovaným měničem iontů se dosáhne jejich přípravou tím, že jako rozpouštědla pro dusičnany tetraalkylamonia s alkyly s 8 až 16 uhlíky a zároveň jako změkčovadla polyvinylchloridové matrice se použijí sloučeniny typu R je vodík nebo alkyl s 1 až 8 uhlíky a R` je alkyl s 1 až 12 uhlíky.

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bukvic Jan, Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Tunka Josef

Značky: sklovina, čidla, sodíkové, selektivní, elektrody, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody, umožňující její protavení a zpracování při snížených teplotách se vyznačuje spodní mezí detekce 10-8 mol/l a lineární funkcí v rozmezí koncentrací 10-1 až 10-6 mol/l Na+, čehož je dosaženo tím, že kromě oxidů křemičitého, hlinitého, sodného nebo lithného a/nebo boritého a galitého, obsahuje ještě oxid europitý v molární koncentraci 0,01 až 0,25 % a oxid vanadičný v molární koncentraci...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236404

Dátum: 01.06.1986

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 11/00

Značky: elektrody, pouzdro, iontově, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody s plastickou membránou, umožňující jednak snadnou výměnu čidla, jednak i výměnu referentního elektrolytu a membrány, jednoduchým postupem bez složitých demontáží, čehož je dosaženo tím, že je tvořeno tělem elektrodového pouzdra a jádrem (2) výměnného čidla, obsahujícím referentní systém (6), překrytým membránovou krytkou (3) s těsněnou membránou (4), vzájemně spojenými rozebíratelným závitovým spojem.

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 217218

Dátum: 15.03.1985

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

Značky: membrána, iontově, selektivní, fluoroboritanové, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody, odstraňující nevýhody kapalných iontoměničových membrán. Membrána je tvořena aktivní látkou, obsahující jako centrální iont pro tvorbu komplexu kobaltnatý kationt a spolu se změkčovadly, nitrovými aromatickými alkylétery a polyvinylchloridem slouží k odlití membrán.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217537

Dátum: 15.02.1985

Autori: Panoch Miroslav, Dufek Petr, Semler Miloslav

Značky: baryovou, iontově, selektivní, elektrodu, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, tvořenou polyvinylchloridem, změkčovadlem ze skupiny nitrovaných aromatických alkyléterů a aktivním komplexem schematického vzorce L2.Ba.(X)2, kde L je ligand, např. bis-difenylamid kyseliny tetraglykolové, Ba je barium a X je aniont, jímž je tetrafenylboritanový aniont nebo jeho deriváty.

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 214057

Dátum: 01.07.1984

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Ryba Olen A Petránek Jaromír

Značky: iontově, membrána, elektrody, selektivní, vápníkové

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody, tvořené filmem z vysokomolekulárního polyvinylchloridu kde jako aktivního nosiče je použito sloučeniny obecného vzorce kde Rl až R8 jsou alkyly, obsahující 1 až 5 atomů uhlíku a n má hodnotu 5 až 11.

Polymerní membrána selektivní na vápenaté ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 213944

Dátum: 01.06.1984

Autori: Semler Miloslav, Petránek Jaromír, Ryba Olen

Značky: vápenaté, selektivní, ionty, membrána, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní membrána selektivní na vápenaté ionty, tvořená pevným filmem plastické hmoty, s výhodou polyvinylchloridu, která obsahuje aktivní neutrální nosič ve změkčovadle použité plastické hmoty, vyznačené tím, že aktivním nosičem je komplex makrocyklických polyetherdiamidů obecného vzorce kde R1, R2, R3, R4 jsou H nebo alkyl, obsahující 1 až 4 atomy uhlíku , s výhodou methyl, R5 a R6 značí alkyl s 6 až 10 atomy uhlíku, s výhodou benzyl,...

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 213889

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hovorka Oldřich, Perner Bohumil, Semler Miloslav

Značky: nasákavostí, elektrody, způsob, keramické, membrány, výroby, určenou, referentní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody v rozmezí 3,4 až 17,1 % hmot. a tím i určeným výtokem vnitřního referentního roztoku k získání požadované optimální hodnoty tohoto výtoku pro ten který druh iontově selektivní elektrody při její aplikaci, čehož se dosáhne tak, že výlisky z kysličníku hlinitého se podrobí záhřevu na teplotu, odpovídající vztahu t = x-k/q , kde t = teplota ve °C, x = nasákavost v %...