Semjonov Alexadd Nikolajevie

Impregnační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240579

Dátum: 15.08.1987

Autori: Semjonov Alexadd Nikolajevie, Sveekopalov Anatolij Petrovie, Šestirkin Nikolaj Grigorjevie, Stogov Sergej Nikoljevie, Bredin Viktor Alexejevie, Nikrasov Jurij Ivanovie, Gelbrecht Aifred Gergardovie, Pržedickij Boris Markovie

MPK: C08G 8/10

Značky: prostředek, impregnační

Text:

...chloroioríííu, trichloretylénu a jejich směsích. Vlastnosti tohoto odpadního produktu se dá výhodné využít při praktické aplikaci. lmpregnaci odpadním kondenzátem lze provést ve formě roztoku, nejlépe v alkoholu, nebo taveniny, například šopováním,mačením v tavenině a podobné. Povrchy materiálů upraveíić tímto kondenzáteiíi jsou hladké, lesklé, mechanicky i povětrnostně velmi odolné, průhledné. Průhlednost dovoluje využít povlaky tam,...

Vložka filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245747

Dátum: 15.07.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Semjonov Alexadd Nikolajevie, Grigorjev Sergej Michajlovie, Samijlov Vladimir Pavlovie, Kozlov Gennadij Addejevie, Sadovskij Tom Petrovie

MPK: B01D 27/08

Značky: vložka, filtru

Text:

...nponomsmn I paranoorcrommm n nepenpemunammmca c nm nonepemman 2nnwenzmnmn snemenramn. oépaaymmn nem qoóoü dnmwpy-nnne anna, npn 3 mm nonepeuane aueuenru 2 Bunomean B muze m xpameü uepe .zuayx BEETOBHX cnnpauen, npmzěu nponomuue I n nonepemme 2 aneuekru Moryw (sms pacmmxeHH c mmecmnou amen, pannma 1 mm z dome. öaxanen odpaeonaa rconnenrpmno szsommun upy-r B .npyra Konycooópasmnmmrmnaun 3-5 z samemrennmm meny Hmm csoóonnmą nemam...