Sekera Miroslav

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Runa Alfréd, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Glevitzký Edmund, Sekera Miroslav, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Masaryková Margita

MPK: C08K 5/20, C07B 43/04, C07B 43/06...

Značky: prísada, bitúmenov, asfaltových, přípravy, výrobkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Gumou modifikovaný asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1879

Dátum: 08.07.1998

Autori: Halaj Ľubomír, Říkovský Vladimír, Masaryková Margita, Loveček Zdeněk, Polakovič Ľubomír, Sekera Miroslav

MPK: C10C 3/04, C09K 3/10, C10C 3/06...

Značky: modifikovaný, asfalt, gumou

Text:

...môže bez ťažkostí prepravovať a dávkovat ako bežné asfaltové spojivo.Homogenizáciou sa pripravil gumou modiñkovaný asfalt obsahujúci 12,5 hmotnostných drvenej gumy s veľkosťou zma až do 0,5 mm a 87,5 hmotnostných asfaltovej suroviny s penetráciou pri 25 ° C 90 . 0,1 mm, ktorej chemické skupinové zloženie zodpovedá koloidnému indexu 0,48.Asfaltová surovina bola pozostáva z 86,5 hmotn. asfaltu s penetráciou pri 25 ° C 110 . 0,1 mm a 1 hmotn....

Prísada do bituménov a/alebo asfaltových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268560

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sekera Miroslav, Runa Alfréd, Macho Vendelín, Krajíček Štefan, Šimko Karol

MPK: C07C 103/12, C07C 103/54

Značky: prísada, bitúmenov, asfaltových, výrobkov

Text:

...je vhodné používat na rýchlejší odťah vody 2 reakčného prostredi látky vytvárajúce azeotrop s vodou, tzv. vynášače vody. Hondezáciu je vhodnejšie uskutočňovat ý tnertnej atmosfére, pri normálnom, zníženou alebo zvýšenom tlaku. Kondcnzácia sa može uskutočnovat nekatalyticky alebo za prítomnosti katalyzátora, najmä v podobe aą solvokyselín, najmä v podobe oxidov mangánu, olova, cínu, zinku, titánu, antimônu, molybdénu,JgcrmániellLh 1...

Prídavné zariadenie pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalného chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242514

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hampl Petr, Sekera Miroslav, Wiesner Ivo, Ježek František

MPK: H01F 27/12

Značky: prirodzeného, zlepšenie, chladiva, zariadenie, kvapalného, přídavné, oběhu

Text:

...zariadením pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalnéh-o chladiva podľa vynálezu. jeho podstata spočíva v tom, že zariadenie tvorí plášť tvaru otvorenej rúry,obopinacej aktívnu časť, pričom horný okraj plášta je pooorený pod hiladmou chladiva vo vzdialenosti, zuovnateľnej so vzdialenosťou spodného okraja plášťa od dna nádoby.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je lepšie využitie chladiva jeho zlepšenou cirkuláciou.Príklad prevedenia prídavného...

Asfaltové zmesi vystužené nekovovými hutníckymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233461

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sekera Miroslav, Jantovič Jozef, Hanzík Václav, Florovič Stanislav, Hrubala Henrich, Bukovčák Karol, Zbudilová Anna, Loveček Zdeněk

MPK: C08L 95/00, E01C 7/18, E01C 7/26...

Značky: asfaltové, zmesí, vystužené, vláknami, nekovovými, hutníckymi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka asfaltom stmelených zmesí vrstiev vozoviek ciest a diaľnic alebo podláh priemyselných závodov alebo vrstiev tesnení vodohospodárskych stavieb vyrábaných v miešacích súpravách. Použitie nekovových hutníckych vlákien odstraňuje tvorbu trvalých deformácií vrstiev a zvyšuje ich pevnostné parametre. Podstatou vynálezu je použitie rozptýlených nekovových hutníckych vlákien o obsahu 0,1 až 5,0 hmotnostných % v zmesi kameniva a asfaltu....

Kompozitný stavebný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221711

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj, Jantovič Jozef, Čermák Vladimír, Sekera Miroslav, Loveček Zdeněk

Značky: stavebný, materiál, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný stavebný materiál vhodný pre konštrukčné aj izolačné účely vyznačujúci sa pevnosťou, deformačnou schopnosťou, trvanlivosťou a nepriepustnosťou. Účel vynálezu je odstrániť hlavné nedostatky doterajších materiálov - malá pružnosť cementobetónov a nutnosť zriaďovania dilatácií v konštrukcii, velká nákladnosť plastbetónov, zmeny vlastností v závislosti od teploty asfaltobetónov. Materiál pozostáva v podstate z dvoch zložiek. Prvou je...

Asfaltové zmesi so sníženou teplotnou a deformačnou citlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218184

Dátum: 15.09.1984

Autori: Loveček Zdeněk, Bukovčák Karol, Kučera Alfonz, Bahidský Karol, Sekera Miroslav, Jantovič Jozef

Značky: asfaltové, teplotnou, citlivosťou, zmesí, deformačnou, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ďalšieho zlepšenia asfaltových spojív pre využitie v stavebníctve. Vynález rieši skvalitnenie asfaltových zmesí znížením teplotnej a deformačnej citlivosti súčasným použitím plastomerov a elastomerov. Využíva sa kombinácia vlastnosti elastomerov (zlepšujú chovanie asfaltových zmesí pri záporných teplotách - obmedzenie trhlín) a plastomerov (zlepšujú vlastnosti asfaltových zmesí pri kladných vyšších teplotách - zamedzenie tvorby...