Sekanina Milan

Oddělovací zásobník objemových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268747

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21J 13/08

Značky: zásobník, objemových, polotovarů, oddeľovací

Text:

...znázoměn svislé řez zásobníkem ve výchozí poloze, na obr. 2 je částečný řez ve fázi, kdy je nejspocłnějšipolotover připraven k odebrání, na obr. 5 je příčný řez v místě klade) a na obr. i je příčný řez dolní části zásobníku.stojánek l zásobníku je upevněn prvními šrouby 2 k základní desce 1 umistěné v rovine podávání polotovarů a druhými šrouby g k rámu 5 upeyněnému neznázornenýnzi šrouby rovněž k základní desce 1. V horní části stojánku l...

Zvedací a přidržovací ústrojí tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264790

Dátum: 12.09.1989

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

MPK: B23D 23/00, B23D 15/04

Značky: přidržovací, tvářecího, zvedací, nástroje, ústrojí

Text:

...která je přesně ustavena ve výchozí poloze dvěma zvedacími písty 1 s dorazem, tvořeným hlavami dorazových šroubú 1 §. Zvedací písty 1 jsou součástí zvedacích přímočarých pneumatických motoru 1 zvedacího ústrojí 1. Zvedací písty 1 jsou vedeny jednak v pouzdrech 1 a utěsněny vnějším těsněním 1 a jednak na válcových plochách dorazových šroubů 1 §, kde jsou utěsněny vnitřním těsněním l§. Přidržovací ústrojí gje uspořádáno na vstupní straně...

Zařízení pro časování podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262977

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/18

Značky: časování, podavače, zařízení

Text:

...během.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na němž obr. l představuje svislý řez vačkovým hřídelem a zařízením pro česování podsvače e obr. 2 zobrazuje zařízení pro časování podavače v půdoryse.Ve skříni l je uložen svislý vačkový hřídel g v dolním ložiska 1, připevněném dolním víkem 5 a v horním ložisku 5 připevněném horním víkem Q. Ve střední části svislćho vačkového hřídele g je na unášecím peru 1 nasazena...

Rychloupínací zařízení pro lisy a nůžky na dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262158

Dátum: 14.03.1989

Autori: Langer Zdeněk, Novák Pavel, Sekanina Milan

MPK: B21D 37/04

Značky: nůžky, materiálů, zařízení, dělení, rychloupínací

Text:

...výměna střižný-ch nástrojů, nenáročná na olbsluhu. Výměna se .provádí individuálne buď samotné pevné. neb-o ,pohyblivé části bez ustavování do správné jpolohy. Ta je určena vložením ldo .drážky, podle ktere se .provádí i seřízeníLvnimo pracovní gpuostor stroje. Tím se odsfrraní ii ,plmcooní eeřizováni ve stroji. Navíc lpři využití vhodné mechanlzace - vyjí-mací ramene .je todetnaněna fyzická námahe obsluhy a .zvýši se bezpečnost .prace v...

Podavač kusových polotovarů do tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259786

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/02

Značky: kusových, tvářecího, podávač, polotovarů, nástroje

Text:

...Podavačem podle vynúlezu so odstnaňují tčžkosti se zosunutím, případně zaekočenim polotovoru ve vychystúvncím mietěd 0 klêštin. Je jim umožněno podávání polotovnrů i při pretlačovocích operacích.Příklad provedení předmětu vyndlozu joznážprnêh . na připojeném výkresu na němž obr 1 znázorňuje půdoryoný pohled na podoveč a jeho ovládání a obr. 2 představuje řez předníPodavač łje znázorněn ve své přední poloze, kdy polotovar 55 je-přiveden do...

Mechanická orientační upínací podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243744

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: H01L 21/68

Značky: mechanická, upínací, podložka, orientační

Text:

...a přívodem upínaeího vakua, které jsou hermeticky spojeny s vlepenými kovovými trubičkami a vrtanými kostkami.3 A y 243 m Mechanická orientační a upínací podložka podle vynálezu podstatně zjednodušujeąa zlevňuje konstrukcí předorientačního a překládacího systému, přičemž výsledná přesnost předorientaee je o řád vyšší než u stávajících systémů. Vlastní orientace vůči optické ose objektívu je tak zrychlena a zpřesněna. U zařízení využívaných při...

Prísada do kŕmnych zmesí pre výživu hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244335

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fajmon Antonín, Sekanina Milan, Burkovie Rostislav, Michna Bohuslav, Molínek Jioí, Veselý Karel, Jureeka Pavel, Langer Zdenik

MPK: A23K 1/12

Značky: zvierat, krmných, prísada, výživu, zmesí, hospodářských

Text:

...mikrobiálnej biomasy, čim sa rieši aj otazka ekologická a využitie ekonomicky výhodných surovín. Dosiahne sa niekoľkonásobne zhodnotenie premenou glycidového substratu na bielkovinný. Tento substrát nebol využívaný uvedeným kmeňom k príprave mikrobiáinych bielkovín.Pripraví sa kultivačné médium, na 1 liter sa použije 3 g siranu amónneho, 0,5 g kyslého fosforečnanu draselného, 1 g síranu horečnatého a 1 g kvasničného autolyzatu. Do kultivačného...

Způsob bezodpadového dělení trubek a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253104

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sekanina Milan, Langer Zdeněk

MPK: B21D 24/16

Značky: provádění, trubek, dělení, způsob, zařízení, tyčí, tohoto, bezodpadového, způsobu

Text:

...dosud známých způsobech vzniknout nemohou. Poté dojde pŕímočarým pohybem pohyblivého střižného nože l ve vertikální rovině dle Šipky § k dostřižení celého průřezu trubky, přičemž v kolmém smeru vzniklé trhliny se spojí s trhlinami vzniklými při nástřihu až do úplného oddělení a vzniklý střih vlivem Vrubového účinku nástřihu vykazuje kvalitní střižnou plochu.Na nástrojové desce §, obr. 3, je upevněn stojan 2, ve kterém je uloženo vedení lg...

Zařízení pro vedení tažných řetězů lavic vodičů příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242291

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekanina Milan, Fišer Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: zařízení, příze, řetězů, vedení, tažných, lavic, vodičů

Text:

...kluzný člen se zakřívenou pracovní plochou, který je uložen na skříni mechanismu tvorby návinu.Výhodou vynaloží je zklídnění chodu lavíc vodíčů příze a odstranění rázů tažného řetězu. Vzhledem k tomu se odstranily í rázy V ovládacích segmentech prstencové la 4vice a v důsledku toho zklídnění jejího chodu, čímž je diosaženo pravidelného návínu.Další výhody a význaky predloženého vynálezu vyplývají z následujícíhno popisu příkladného provedení,...

Mechanická jednokotoučová třecí brzda pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231345

Dátum: 15.05.1986

Autori: Suchý Josef, Sekanina Milan, Liščinský Petr

MPK: F16D 67/00

Značky: jednokotoučová, pracovních, strojů, brzda, třecí, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické jednokotoučové třecí brzdy pracovních strojů, tvořené opěrným diskem a přítlačným diskem, mezi nimiž je brzdový kotouč s třecími tělesy, přičemž přítlačný disk je k opěrnému disku přitlačován soustavou pružin. Podstatou vynálezu je, že opěrný disk je opatřen jednak soustavou otvorů, v nichž jsou volně uloženy dříky s navlečenými pružinami vystupující z nákružků stavěcích šroubů, které jsou svými závity stavitelně...

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228076

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sekanina Milan

Značky: tlumení, zařízení, vznikajících, zejména, tyčí, stříhání, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí, sestávající z alespoň jednoho jednočinného tlakového válce s pístem a pístnicí se seřizovací maticí, uspořádaného mezi beranem a základní deskou a připojeného svým pracovním prostorem k jednosměrnému škrticímu ventilu tlakové kapaliny s kuželkou, vyznačující se tím, že kuželka (35) jednosměrného škrticího ventilu (19) je ve styku s vypínací tyčí (49) zakončenou vidlicí (50) s...

Beran, zejména mechanického tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220470

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mikolášek Oldřich, Sekanina Milan

Značky: mechanického, beran, stroje, tvářecího, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Beran je opatřený hydraulickou pojistkou proti přetížení a v jehož dutině je neotočně upraven přestavovací člen spřažený s ojnicí stroje a vytvořený ve tvaru válce osazeného do dvou různých průměrů, kde první válcová část je opatřena pohybovým závitem, kterým je uložen v otočné přestavovací matici a druhá část je uložena posuvně v beranu, přičemž pohybový závit přestavovacího členu a lůžko ojnice je vytvořeno na jeho první válcové části většího...

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219972

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mikolášek Oldřich, Sekanina Milan

Značky: pojistky, tvářecí, přetížení, proti, hydraulické, přetěžovací, zejména, stroje, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro mechanické tvářecí stroje, sestávající z přetěžovacího pístu, vyvažovacího pístu a odpalovacího pístu, pohyblivých souose v pneumatickém vyvažovacím válci uspořádaném na beranu, přičemž odpalovací píst má tvar trubky a je uspořádán v dutině vyvažovacího pístu na straně přetěžovacího pístu a jeho prstencové těsnící čelo dosedá na těsnění oddělující tlakový prostor vyvažovacího...

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222445

Dátum: 15.09.1985

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

Značky: zařízení, tohoto, stříháním, podélných, provádění, způsobu, způsob, profilů, dělení, bezodpadového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním, například na lisech, při kterém se na straně budoucího ústřižku podélný profil v okamžiku zahájení dělení začne vedle místa tohoto dělení radiálně svírat silou rostoucí úměrně s nárůstem střižné síly, přitom se podélný profil axiálně přidržuje až v něm vznikne stav tříosé napjatosti, při kterém se z podélného profilu oddělí ústřižek.

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225202

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sekanina Milan

Značky: přetížení, proti, beran, pojistkou, střižnou

Zhrnutie / Anotácia:

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení, zejména pro mechanické lisy s kulovou hlavou tyče ojnice opřenou o čočku dosedající na horní plochu střižné pojistky a zajištěnou v čočce prostřednictvím příruby s částí kulové plochy, která je přestavitelně uchycena v objímce na beranu, vyznačený tím, že mezi objímkou 6) a čočkou (4) je uspořádán alespoň jeden pružně deformační článek (5) s axiálním předpětím proti střižné pojistce (3).