Šeepán Alojz

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: H02M 7/537

Značky: striedača, zapojenie, jednofázového, tranzistorového

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Zapojenie viacfázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243786

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jioí, Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek

MPK: H02M 7/537, H02M 7/10

Značky: viacfázového, zapojenie, striedača, tranzistorového

Text:

...výkonových tranzistorov. Ku každej tlmivke L 1, L 2 je vytvorené rekuperačné vinutie L 1, L 2. Prvá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená na anódu diody V 13, ktorej katnóda je pripojená jednak na vstupnú svorku 1 striedača a jednak na kladný pol kapacity C 7. Druhá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená jednak na záporný pol kapacity C 7 a jednak na kladný pol kapacity C 8. Prvá svorka druhěho rekuperačného...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-750

Načítavanie...

Číslo patentu: 243785

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlica Ivo, Šeepán Alojz, Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek

MPK: C12N 1/14

Značky: f-750, kmeň, acremonium, mikroorganizmů, chrysogenum

Text:

...žiarenia bola 30 cm. Po ožiarení sa misky okamžite preniesli do inkubátora na teplotu 28 °C, kde sporulovali 11 dní. Vysporulované kolónie boli za .aseptických podmienok izolované a prenesené na šikmý agar pôdy NB-II.Ďalší mutagénny zásah chemicky sa robil tak, že k suspenzii o konc. 105-105 konĺdií//ml sa pridal N-nitrozometylbiuret o koncentrácii 0,4 9/0. Mutagén bol v kantakte s kultúrou počas 1 hodiny na trepacom stroji 4 Hz pri teplote...

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jioí, Šeepán Alojz

MPK: H02P 8/00

Značky: číslicového, zapojenie, polohového, krokovým, servosystému, motorom, člena

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...