Sedláček Vlastimil

Elektroerozívna drôtová rezačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6158

Dátum: 04.06.2012

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: B23H 7/02, B23H 11/00

Značky: řezačka, elektroerozívna, drôtová

Text:

...má najväčšiu výhodu v tom, že proces rezania prebieha automaticky i po ukončení rezania, kedy dôjde k vyklepnutiu vyrezaného odpadu do voľného priestoru. Proces rezania sa tak automaticky bez problémov opakuje bez účasti operátora, ktorý iba na určitý čas odstráni nahromadený vyrezaný odpad z priestoru, kam napadal.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje...

Medzerníkový kruh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4986

Dátum: 05.02.2008

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: F03B 3/00

Značky: medzerníkový

Text:

...nebola presná, množstvo prietoku média bolo nestabilné, bola tu veľká prácnost pri montáži, výroba vyžadovala špeciálne stroje pre výrobu jednotlivých častí a v neposlednom rade boli vysoké náklady, ktoré zapríčinili, že cena zariadenia bola značne vysoká.Uvedené nedostatky odstraňuje medzemikový kruh, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z rozpoleného medzikružia, ktoré je po celom obvode opatrene...

Okulár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2747

Dátum: 18.01.2001

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: G02B 25/00

Značky: okulár

Text:

...sm) 1.79750,bikonvexná šošovkagn(Ä.0.4799 m) 1.59635,n(o.5461 m) 1.59142, n(x 0.6438.m) 1.58666, bikonvexná šošovkan(o.4799 m) 1.78493,n(o.5451 m) 1.77686,n(o.643 sm) 176918, kladný meniskus in(Ä.0.4799 m) 1.52283,n(0.5461 m) 1.51872,n(70.6438 un) 1.51472,zápomý meniskus 5 n(Ä 0.4799.m) 1.82970, n().0.5461 m) 1.81265,n()0.6438.m) 179750, kde n(Ä.0.4799 mn) je index lomu pre vlnovú dĺžku lambda 0.4799...

Trojšošovkový achromatický objektív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1595

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: G02B 9/18, C03C 3/00

Značky: trojšošovkový, objektiv, achromatický

Text:

...znázornená na obr.1, sa skladá z dvoch šošovkových komponentov a jedného hranolo vćho komponentu. Prvý z komponentov pozostáva z dvoch navzájom stmelených šošoviek, bikonvexnej šošovky Q a zápornćho menisku Q. Nasledujúcim komponentom vo vzdialenosti D 3 od záporného menisku Q je jeden kladný meniskus Q. Hranolový komponent je tvorený jedným jednoduchým hranolom 1 , ktorý je umiestnený vo vzdialenosti D 5 od kladného menisku Q. Konštrukčné...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 239081

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kropáček Jaroslav, Sedláček Vlastimil, Vaněk Milan, Kovář Valter

MPK: F16K 15/08

Značky: kotoučový, ventil, zpětný, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se zpětného ventilu, zejména kotoučového, v jehož tělese jsou zhotovena vodicí žebra a sedlo pro deskovou kuželku. Ve vodicích žebrech je zhotovena obvodová drážka, ve které je zasunuta opěrná deska a alespoň v jednom vodicím žebru je zhotovená axiální drážka. Mezi opěrnou deskou a kuželkou je umístěna pružina. Podstatou řešení je, že opěrná deska je zajištěna proti vypadnutí zajišťovací pružinou uchycenou...