Sedláček Oldřich

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Halouska Jaroslav

MPK: B23Q 15/00

Značky: zdvojenou, cyklu, obráběcí, automatické, satelitní, jednou, stanici, alespoň, linky, řízení, zapojení

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Oldřich, Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 7/14

Značky: zapojení, linky, pružné, řízení, výrobní

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 11/12

Značky: desek, zapojení, automatického, mazacího, nosných, putujících, systému

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Balcar Miloš, Bauch Alois, Sedláček Oldřich, Urbánek Květoslav, Šantavý Rostislav

MPK: B65G 17/38

Značky: dopravníku, zapolohovanými, řetěz, poloze, unášecí, řetězového, jednotné, tažný

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Zapojení pro řízení vícepolohové otočné vrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264390

Dátum: 12.07.1989

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Kessner Karel

MPK: G05B 19/00

Značky: zapojení, otočné, stanice, vrtací, vícepolohové, řízení

Text:

...a třetím výstupem žil s prvním vstupem zl a prvním výstupem ZŠ bloku Z pro řízení první skupiny pracovních jednotek, svým pátým vstupem 32 a čtvrtým výstupem 313 s prvním vstupem êl a prvním výstupem êä bloku § pro řízení druhé skupíny pracovních jednoteka svým Šestým vstupem 53 a pátým výstupom 213 s prvním vstupem21 a prvním výstupem 2 bloku 2 pro řízení krokového dopravníku. Blok 2 je svým druhým vstupem 33 a druhým výstupem 33...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového obráběcího stroje s přímočarým programově řízeným polohovacím stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261561

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05D 27/02

Značky: obraběcího, řízení, vícepolohového, polohovacím, stroje, programové, zapojení, cyklu, automatického, přímočarým, stolem, řízeným

Text:

...obráběcího centra je přípo~. 251 551 jeno svým prvním vstupem krokovací zařízení 3, jehož výstupy jsoupřipojeny na vstupy programovatelné paměti š. První výstup programovatelné paměti à je přípojen na první vstup bloku 2 porovnávacích a vyhodnocovacích obvodů okamžítých stavů všech aktivních uzlů jednotlivých pracovních jednotek. Druhý výstup propramovatelné paměti á je připojen na první vstup bloku í porovnávacích a vyhodnocovacích...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 15/013

Značky: zapojení, vyhodnocování, během, kvality, automatickou, obrábění, manipulace, kontrolu, obrobky

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Zapojení pro řízení obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251030

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Dráždil Josef, Kessner Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05B 19/02

Značky: obraběcího, stroje, zapojení, řízení

Text:

...zmetky, příspívá zapojení k maximálnímu využití stroje i k úspoře elektricke energie.Příklad zapojení pro řízení obráběcího stroje podle výnálezu,kdy obráběcí stroj je vybaven dvěma pracovními stanícemi, je sche matícky znàzorněn na přípojenem výkrese.Blok 1 ovládacích a spínacích obvodů je opatřen šesti výstupy,z nichž první výstup llfje připojen k prvnímu vstupu žl bloku š řízení první upínací stanice, druhý výstup lgje připojen k...

Zapojení pro řízení cyklu speciálního obráběcího stroje, vybaveného otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 3/16, G05B 19/10

Značky: stroje, zapojení, stolem, řízení, vybaveného, otočným, speciálního, obraběcího, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství a řeší problém automatického ovládání speciálního stroje, vybaveného otočným stolem a určeného pro obrábění větších a složitějších obrobků. Blok ovládání a řízení stroje je napojen jednak na blok krokování a jednak na blok logických obvodů pro řízení cyklu všech pracovních jednotek. Jednotlivé výstupy bloku krokování jsou připojeny na paměti bloku předvolby natočení automatického otočného stolu, jehož jeden výstup...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového stavebnicového stroje, vybaveného otočným polohovacím stolem se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249349

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sedláček Oldřich, Dráždil Josef, Kessner Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: stoly, polohovacím, automatického, stroje, cyklu, vybaveného, vícepolohového, stavebnicového, stolem, otočnými, satelitními, otočným, řízení, dělicími, zapojení

Text:

...a silového řízení se spustí automatický cyklus stroje. Jestliže jsou v zásobníku obrobků uloženy obrobky, vyšle blok 3 řízení automatického dopnavníku a zásobníku obrobků elektrický signál jednak do bloku 3řízení automatického manipulátoru, jednak do bloku l ovládání a silověho řízení stroje, kam se současně přivádějí elektrické signály z bloku 1 řízení a cyklu první pracovní stanice, z bloku, popŕípadě bloků 2 řízení a cyklu dalších...

Zapojení pro řízení automatického cyklu manipulace s obrobky a obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234786

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18

Značky: cyklu, manipulace, řízení, zapojení, obrábění, obrobky, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zapojení jednoúčelového stroje, které by zaručovalo jak plně automatický provoz, včetně vypnutí při přerušené dopravě obrobků, tak uvedení do provozu, když se doprava obrobků obnoví. Na blok vyhodnocovacích obvodů okamžitých stavů jednotlivých uzlů stroje jsou světlovazebně napojeny čtyři bloky obvodů, a to blok logických obvodů pro řízení cyklu stroje, blok logických obvodů pro řízení cyklu manipulátoru, blok řídicích,...

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223912

Dátum: 15.11.1985

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: řízení, zapojení, speciálního, stroje, hlavami, otočnými

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení speciálního stroje s otočnými hlavami a s automaticky měnitelným úhlem jejich natočeni při změně obrobku, vyznačující se tím, že na řídicí a ovládací část (1) stroje jsou připojeny zpětnovazebně pracovní jednotky (2) s otočnými vrtacími hlavami a výstup řídicí a ovládací části (1) stroje je připojen na vstup bloku (3) předvolby typu a velikosti obrobku, na nějž jsou připojeny bloky (4) pamětí úhlů natočení otočné vrtací...

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219509

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

Značky: strojů, obrobků, obráběcích, jednoúčelových, kontrolou, upnutí, automatickou, vyhodnocováním, správnosti, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku, vhodné zejména pro stavebnicové obráběcí stroje s automatickým otočným polohovacím stolem a pro automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že na ovládací část (1) stroje je napojen blok (1) logických obvodů pro řízení vkládání, polohování a upínání obrobku, který je zpětnou vazbou spojen s řídicími a ovládacími prvky...

Zapojení pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217288

Dátum: 15.07.1984

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: třísek, lámání, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné zejména pro stavebnicové programově řízené víceúčelové. Na řídící a ovládací část jednoúčelového stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeny jednotlivé řádky diodová matice vstupních dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části, zatímco další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou...