Šedivý Jaroslav

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šedivý Jaroslav, Potočka Zdeněk, Čermák Jaroslav, Kučera František, Bálek Miroslav, Olšan Ladislav, Dubský Milan, Koutný Josef

MPK: B65G 60/00

Značky: paletizační, depaletizační, zařízení, přepravní

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

Zařízení pro automatické kašmírování dílků pianinové mechaniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cendelín Miloš, Bláha Josef, Štěpánek Miroslav, Šedivý Jaroslav

MPK: G10C 3/16

Značky: pianinové, dílků, automatické, mechaniky, kašmírování, zařízení

Text:

...kaěnírovő trubičk do dílků pianinovő mechaniky uložená s vodítka n, kovů.aírovő trubičh J. potřonć lopoa, podávaoíoh kloití ji oo odvíhítlćy ä na píotníci válce g podívącích kloití , poouvovćho váloo gv podávacíoh kloití, vidličlqrłê o vüoon g vidličky a poouvověho válce gg vidličky, nože g na píotnioi víloo g 2 nože. Na obr. 5 je noehanionuo g pre automatické dávkovćní a. aaaouvíaí kašmírovő trubíöw do dílku pianinovő mechaniky...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Doležel Josef, Čepel Jaroslav, Šedivý Jaroslav, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/02, C09J 7/00

Značky: výroby, samolepicí, páska, její, oboustranné, antivibrační, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Reaktoplasty s mikroheterogenní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215721

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rada Antonín, Šedivý Jaroslav, Luňák Stanislav, Šíma Milan, Šňupárek Jaromír, Bárta Zdeněk

Značky: reaktoplasty, strukturou, mikroheterogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové typy plastických hmot na bázi tvrditelných polyadičních, polykondenzačních nebo polymeračních makromolekulárních látek. Tyto hmoty obsahují polymery anebo kopolymery nenasycených monomerů ve formě mikročástic, které vytvářejí mikroheterogenní strukturu uvedených reaktoplastů. Připravují se homogenizací a případně i částečnou reakcí reaktoplastů s vodními disperzemi polymerů anebo kopolymerů ze současného anebo...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Vogel Tomáš, Starý Stanislav, Rada Antonín, Makovský Leopold, Kocián Antonín, Macků Vladislav, Šíma Milan, Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan, Šedivý Jaroslav, Rotrekl Bedřich

Značky: epoxidových, pryskyřic, způsob, přípravy, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Makovský Leopold, Macků Vladislav, Šíma Milan, Rotrekl Bedřich, Dobáš Ivan, Kocián Antonín, Šedivý Jaroslav, Vogel Tomáš, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Rada Antonín

Značky: pryskyřic, způsob, přípravy, epoxidových, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Starý Stanislav, Makovský Leopold, Rotrekl Bedřich, Šíma Milan, Dobáš Ivan, Rada Antonín, Vogel Tomáš, Lidařík Miloslav, Kocián Antonín

Značky: způsob, pryskyřic, epoxidových, nízkomolekulárních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216091

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kitzler Jaroslav, Lešek František, Hájek Karel, Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Kocián Antonín, Rada Antonín, Klančík Luděk, Novák Jiří, Drábek Jan

Značky: inverzního, pryskyřice, polyesterové, nenasycené

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu. Jsou to pryskyřice obsahující v molekule stejný nebo vyšší počet karboxylových skupin jako skupin hydroxylových. Jsou charakterizovány zvláštním výrobním postupem, který vychází z reakční směsi obsahující nasycené a nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejich anhydridy, polyoly a případně monofunkční sloučeniny v poměru karboxylových a hydroxylových ekvivalentů 1 : 0,9 až 1 : 1,l. Oproti...