Šedivý Jaroslav

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bálek Miroslav, Koutný Josef, Šedivý Jaroslav, Kučera František, Dubský Milan, Čermák Jaroslav, Olšan Ladislav, Potočka Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: přepravní, depaletizační, paletizační, zařízení

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

Zařízení pro automatické kašmírování dílků pianinové mechaniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bláha Josef, Cendelín Miloš, Šedivý Jaroslav, Štěpánek Miroslav

MPK: G10C 3/16

Značky: mechaniky, pianinové, dílků, zařízení, automatické, kašmírování

Text:

...kaěnírovő trubičk do dílků pianinovő mechaniky uložená s vodítka n, kovů.aírovő trubičh J. potřonć lopoa, podávaoíoh kloití ji oo odvíhítlćy ä na píotníci válce g podívącích kloití , poouvovćho váloo gv podávacíoh kloití, vidličlqrłê o vüoon g vidličky a poouvověho válce gg vidličky, nože g na píotnioi víloo g 2 nože. Na obr. 5 je noehanionuo g pre automatické dávkovćní a. aaaouvíaí kašmírovő trubíöw do dílku pianinovő mechaniky...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Čepel Jaroslav, Čada Oldřich, Šedivý Jaroslav, Doležel Josef

MPK: C09J 7/02, C09J 7/00

Značky: způsob, antivibrační, její, oboustranné, výroby, páska, samolepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Reaktoplasty s mikroheterogenní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215721

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bárta Zdeněk, Šedivý Jaroslav, Šíma Milan, Luňák Stanislav, Rada Antonín, Šňupárek Jaromír

Značky: reaktoplasty, mikroheterogenní, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové typy plastických hmot na bázi tvrditelných polyadičních, polykondenzačních nebo polymeračních makromolekulárních látek. Tyto hmoty obsahují polymery anebo kopolymery nenasycených monomerů ve formě mikročástic, které vytvářejí mikroheterogenní strukturu uvedených reaktoplastů. Připravují se homogenizací a případně i částečnou reakcí reaktoplastů s vodními disperzemi polymerů anebo kopolymerů ze současného anebo...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rotrekl Bedřich, Macků Vladislav, Šíma Milan, Starý Stanislav, Vogel Tomáš, Dobáš Ivan, Rada Antonín, Makovský Leopold, Kocián Antonín, Šedivý Jaroslav, Lidařík Miloslav

Značky: přípravy, nízkomolekulárních, způsob, pryskyřic, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Kocián Antonín, Rada Antonín, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Šíma Milan, Vogel Tomáš, Makovský Leopold, Dobáš Ivan, Rotrekl Bedřich

Značky: přípravy, nízkomolekulárních, pryskyřic, způsob, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Makovský Leopold, Dobáš Ivan, Šedivý Jaroslav, Šíma Milan, Rada Antonín, Macků Vladislav, Rotrekl Bedřich, Starý Stanislav, Lidařík Miloslav, Kocián Antonín, Vogel Tomáš

Značky: způsob, pryskyřic, přípravy, epoxidových, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216091

Dátum: 15.05.1984

Autori: Šedivý Jaroslav, Lešek František, Novák Jiří, Kitzler Jaroslav, Klančík Luděk, Rada Antonín, Kocián Antonín, Hájek Karel, Macků Vladislav, Drábek Jan

Značky: polyesterové, pryskyřice, nenasycené, inverzního

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu. Jsou to pryskyřice obsahující v molekule stejný nebo vyšší počet karboxylových skupin jako skupin hydroxylových. Jsou charakterizovány zvláštním výrobním postupem, který vychází z reakční směsi obsahující nasycené a nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejich anhydridy, polyoly a případně monofunkční sloučeniny v poměru karboxylových a hydroxylových ekvivalentů 1 : 0,9 až 1 : 1,l. Oproti...