Šedivý František

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zapletal Vladimír, Šedivý František, Kudová Jaroslava, Haruda František

MPK: C10G 49/04, B01J 23/74

Značky: inertním, přípravy, niklového, katalyzátoru, nosiči, způsob

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Disperzní lesklý email

Načítavanie...

Číslo patentu: 262523

Dátum: 14.03.1989

Autori: Průžek Miloslav, Šedivý František, Charvát Ivo, Kostlivý Jan

MPK: C09D 3/74, C09D 3/80

Značky: lesklý, email, disperzní

Text:

...sodný, trietanolamin a čpavek nebo jejich směsi, I0,5 až 5 dílů hmotnostnich koalescentů vybraných ze skupiny obsahující butylglykolacetát. butylglykol, dibutylqlykol, propylenglykol, etoxypropylscetát, izo-butoxypropoxy-propanol nebo jejich směsi, 0,01 až 5 dilů hmotnostnich alkylvinyleter maleinátového kopolymeru nebo vodného neionogenního roztoku diuratanu nebo polyakrylátové soli s obsahem amidových skupin nebo amonné soli kyseliny...

Antikorozní disperzní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 236018

Dátum: 01.02.1987

Autori: Antl Ladislav, Pospíšil Jan, Mižďoch Oldřich, Charvát Ivo, Šedivý František, Průžek Miloslav

MPK: C09D 5/08

Značky: disperzní, hmota, nátěrová, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozní disperzní nátěrové hmoty na bázi vodného roztoku kopolymerů styrenu a akrylátu nebo akrylátu a metakrylátu, plniv a pigmentů, určené pro povrchovou úpravu kovových podkladů. Podstatou vynálezu je, že nátěrová hmota obsahuje 30 až 80 dílů hmot. shora. uvedených kopolymerů, 0,5 až 50 dílů hmot. pigmentů jako zásaditý molybden vápenato-zinečnatý, 15 až 50 dílů hmot. pigmentů a plniv jako titanovou bělobu a vápenec 0,5...

Dechlorační a desulfuračný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228321

Dátum: 15.09.1986

Autori: Spěváček Jiří, Šedivý František, Kryška Jindřich

Značky: dechlorační, desulfuračný, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Dechlorační a desulfurační katalyzátor určený zejména k odstraňování stopových množství organických sloučenin chloru a síry z etylbenzenu o složení 20 až 69 % hmotnostních kysličníku železitého, 31 až 80 proc. hmotnostních kysličníku draselného a 0 až 5 % hmotnostních kysličníku chromitého.

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233782

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Miloslav, Havlu Václav, Šedivý František, Reiss Jiří, Jůza Antonín, Vyoral Leopold

MPK: C07C 15/46

Značky: výroby, způsob, zpracování, vařákové, kapaliny, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu řeší otázku zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu se zpětným získáváním volného monomeru. Zpracování se provádí destilací a pro její usnadnění se k vařákové kapalině přidává ropná frakce s bodem varů vyšším než je bod varu volného monomeru. Nejvhodnějším se jeví topný olej v množství 2 až 90 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů směsi.

Disperzní nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230711

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šedivý František, Kučera Jaromír

MPK: C09D 5/18, C09K 3/28

Značky: disperzní, účinkem, nátěrová, hmota, protipožárním

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrová hmota a tmel a protipožárním účinkem na bázi disperzních pojiv, teplem karbonizujících látek, látek teplem poskytujících nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, dispergačního prostředku a aditiv, popřípadě plniv, pigmentů a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 50 % hmotnostních disperze polymeru nebo kopolymeru alfa,beta-etylenicky nenasyceného monomeru nebo živičné hmoty,4...

Disperzní nátěrová hmota na bázi vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226550

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lvovská Jana, Šedivý František

Značky: hmota, bázi, disperze, vodné, polymerů, disperzní, vinylacetátu, nátěrová, jejich, kopolymerů, akrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrová hmota na bázi vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů a případně plniv, pigmentů, chloridových solí a granulátu, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 40 % hmotnostních vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů, 0,1 až 0,5 % hmotnostních chloridů ze skupiny chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý, případně až 60 % hmotnostních plniv ze skupiny vápence, křídy,...

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230621

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šedivý František, Kučera Jaromír

MPK: C09D 5/18

Značky: nátěrová, hmota, rozpouštědlová, účinkem, protipožárním

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem na bázi filmotvorné látky rozpuštěné v rozpouštědle, teplem karbonizující látky, teplem poskytující nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, rozpouštědel, ředidel a aditiv a popřípadě pigmentů a plniv a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 70 % hmotnostních roztoku filmotvorné látky ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a...

Ohnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230615

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kučera Jaromír, Šedivý František

MPK: C09D 5/18, C09K 3/28

Značky: bázi, retardérem, hmota, hoření, sloučenin, nátěrová, cínu, ohnivzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

0hnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu obsahující filmotvorné pojivo, látky teplem se rozkládající za vzniku uhlíku a/nebo nehořlavých plynů, katalyzátorů zuhelňování, rozpouštědel a ředidel, aditiv a popřípadě plniv a pigmentů, vyznačená tím, že obsahují 2 až 50 % hmotnostních filmotvorných látek ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a jejich modifikací, polysacharidů a jejich derivátů,...

Způsob odstraňovaní stopových množství organických sloučenin chlóru a síry z etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225312

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šedivý František, Spěváček Jiří, Kryška Jindřich, Broulík Drahoslav, Filip Vladimír, Adášek Josef

Značky: organických, množství, síry, etylbenzenu, chlóru, sloučenin, stopových, odstraňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování stopových množství organických sloučenin chloru a síry z etylbenzenu, vyznačený tím, že etylbenzen prochází přes železitý dehydrogenační katalyzátor při teplotě 480 až 600 °C a při objemové rychlosti 1 až 30 objemů kapalného etylbenzenu na l objem katalyzátoru.