Sebők Tibor

Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6694

Dátum: 04.03.2014

Autori: Sebők Tibor, Leždík Viliam, Beňo Pavol, Mikláš Vladimír

MPK: F16L 55/17, F16L 47/30, F16L 55/168...

Značky: potrubia, plynů, plynového, opravy, vykonávanie, únikom, delená, zemného, spôsob, objímka, tohto, spôsobu, odbočiek

Text:

...osi hlavného potrubia, ako aj detail spojenia delenej obj ímky s potrubím, obr. 3 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere kolmom na hlavnú os potrubia, ako aj detail spojenia dielov objimky navzájom.Delená tlakové objimka s tesnenim, hrdlom a zátkou na obr. l je určená na opravy odbočky 2 so spevňovacím lemom 3 resp. bez lemu plynovodného potrubia l s únikom zemného plynu.Delená objimka na vykonávanie...

Provzdušňující přísada do betonů a malt s cementovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249039

Dátum: 12.03.1987

Autori: Raček Marian, Růžička Karel, Šestauber Karel, Máca Karel, Bruthans Zdeno, Sebők Tibor

MPK: C08H 5/04, C04B 24/18

Značky: cementovým, betonů, prísada, provzdušňující, pojivem

Text:

...abíetanu vápenatého. Použití destilačě ních zbytků mastných kyselín a destilaěních smol je spojeno s rízikem nerovnoměrné kvality vzniklé prísady, která musí být do betonových směsi a malt-přesně dávkována, aby nedoslo k nad měrnému provzdušněný a tím i k poklesu pevností vytvrzených betonů a malt.Bylo nalezeno, že tyto nevýhody jsou výrazné omezeny u 9 přísady podle vynálezu, jejíž účinná složka je tvořena z 10 až 85 hmotnostních dílů...

Emulgovaný separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sebők Tibor, Linhart Bohumil, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Novák Jan

MPK: B08B 17/00, C04B 24/04

Značky: emulgovaný, prostředek, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace účinného separačního prostředku pro separaci betonů, malt a podobně od povrchu exponovaných předmětů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne prostředkem, který sestává hmotnostně z 70 až 85 dílů minerálního oleje o kinematické viskozitě 16 až 22 . 10-6 m2/s, 2 až 6 dílů esterů karboxylových kyselin C12 až C18 se sacharózou a glycerinem, 3 až 5 díly di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného, 3 až 5 dílů etoxylovaného...

Způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šťavík Jaroslav, Sebők Tibor, Šestauber Karel, Máca Karel, Svoboda Eduard, Míková Libuše

MPK: C08L 97/02

Značky: způsob, betonů, směsi, cementových, výroby, plastifikátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí bez obsahu sacharidů, zejména ze sulfitových výluhů nebo sulfitových výpalků. Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se sulfitový výluh nejprve zahustí na koncentraci vyšší než 300 kg.m-3, načež se po dosažení hydrolýzy hemicelulóz mikrobiologicky inokuluje mikroorganismy z čeledi Enterobacter nebo Erwinia, čímž se dosáhne odstranění sacharidů. Nakonec se teplota zvýší...

Samorozlévatelná hmota na bázi cementu a minerálních plniv k vyrovnání podkladních vrstev ze silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michálek Otto, Sebők Tibor

Značky: minerálních, vyrovnání, cementů, hmota, samorozlévatelná, plniv, vrstev, bázi, podkladních, silikátových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie výroby stavebních hmot a dílců. Řeší technický problém vyrovnání nerovností betonových podkladů do tloušťky 10 mm. Podstatou vynálezu je vytvoření vyrovnávací hmoty na silikátové bázi s použitím cementového pojiva, minerálních výplní, stabilizační přísady a povrchově aktivní látky. Vyrovnávací hmota se dobře směšuje s vodou, vytváří stabilní suspenzi a po nanesení na upravený betonový podklad se samovolně rozlévá....

Přísada zlepšující zpracovatelnost malt a betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221232

Dátum: 15.01.1986

Autori: Sebők Tibor, Šestauber Karel, Máca Karel

Značky: zpracovatelnost, betonových, prísada, směsi, zlepšující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formulace nové přísady zlepšující zpracovatelnost malt a betonových směsí. Vynález řeší technický problém zlepšení účinnosti přísad na bázi solí kyseliny lignosulfonové přídavkem derivátu imidazolidonu. Přísada se vyznačuje tím, že její účinná složka sestává z: 90 až 99,8 hmotnostních dílů solí kyseliny lignosulfonové
0,2 až 10 hmotnostních dílů 1,3-dimetylol, 4,5-dihydroxyimidazolidonu.