Šebela Arnošt

Obvod progresívní regulace teploty transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256852

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šebela Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: progresivní, teploty, transkutánní, obvod, regulace, sondy

Text:

...hodnotu a v okamžiku, kdy otáčky vzrostou nad jmenovitou hodnotu, jsou spínací prvky rozpojeny.V konkrétním výhodném provedení je zařízení podle vynálezu opatřeno čtyřmi spínacímí prvky a snímacím ústrojím pro snímání průohodu střídavého proudu v jednotlivých fázích nulou. Tato úprava slouží k rychlé změně otáček a popřípadě k rychlé reverzací chodu motoru a k synchronizaci spínání jednotlivých fází.S pomocí těchto čtyř spínacích...

Způsob isolace enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246055

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šebela Arnošt, Wasserbauer Richard, Štifter Martin, Kadlec Jan Liberec, Mráz Václav, Pangl Antonín

MPK: C12N 9/78

Značky: isolace, enzymů, způsob, aminoacylasy

Text:

...jednotek/mg, což -odpo-vidá 20- až Bšnásobně účinnosti čištění Uvedený produkt lze pro-užívat jako takový, bez jakéhokoliv. dalšího čištění, pro různé průmyslové účely, na přiklad pro výrobu připravků obsahujicich imo-biliz-ovaný enzym.kia-li se shora popsaným způsobem ziskat svrový enzym dále čistit, neni naprosto nutné izowlovat enzym z dialysovaného roztail-u v pevné formě. Dialysovaný roztok lze přímo, popřípadě po úpravě jeho pH,...

Způsob přípravy (2-chlor-1, 1,2-trifluorethyl)methyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246644

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vacek Antonín, Vaníeek Jioí, Kadlec Petr, Figala Zdenik, Štipina Václav, Valdauf Jioí, Šebela Arnošt, Dostálík Jaroslav

MPK: C07C 43/12

Značky: 2-chlor-1, 1,2-trifluorethyl)methyletheru, způsob, přípravy

Text:

...až se pevná fáze rozpustila /120 ml/. Organická vrstva byla oddělena, promyta 2 x 20 ml ledové vody, vysušena Caclz. Destilací za atmosférického tlaku bylo získáno 54,6 q /0,368 mol/ to je 73,6 teoretického výtěžku /2-chlor-1,1,2-trifluoretyl/metyléteru o t.v. 68 až 70 °C.166 g směsi, která obsahovala 92,7 1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanu a 7,3 1,1,2-trichlortrifluoretanu, což odpovídá 1,0 mol etanu vzorce II, bylo za stáleho míchání...

Obvod pro kontrolu funkce termoregulačního systému transkutánní sondy se dvěma nezávislými teplotními čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 252078

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 5/14

Značky: termoregulačního, funkce, čidly, nezávislými, obvod, sondy, transkutánní, kontrolu, dvěma, teplotními, systému

Text:

...tep 1 otnímičidly. A Provedení kontrolního obvodu dle vynálezu objasní výukres Základ obvodu tvoří prvni napěřový kom 252078parátor §, druhý napěřový komparátor Z a třetí napěřový komparátor g, spojené elektricky e prvním teplotním čidlem ł a e druhým teplotním čídlem 3. umíetěnýmí v tranakutánníeondě §. Tato čidla mohou být odporová nebo polovodíčová.íPrvní vetup prvního napěřového komparátoru § je přes prvníodporový dělič 1 spojen 9...

Transkutánní sonda pro měření krevních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252077

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vacek Antonín, Šebela Arnošt, Machala František

MPK: A61B 5/14

Značky: krevních, měření, sonda, transkutánní, plynů

Text:

...Anoda 5 je čelně umístěna do valçového duteho pouzdra g z izolační hmoty. Na vnitřní straně anody 3 jeouumistěny elektricky ízolovaně tři polovodíčové čípy Q. Z, § s P-N přechody. Tři polovodíčové čípy §, Z, g jsoumechanícky spojeny e anodou 1 tepelně vodívým tme 1 em,~ Nad anodou ł je na vnitřní straně Umístěno dolní kontaktní mezikruží g a nad ním horní kontaktní mezikruží ł.Dolní kontaktní mezikruží g a horní kontaktní mezíkruží...

Způsob měření výkonu elektromagnetického záření absorbovaného v elektricky ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251892

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61N 1/42

Značky: ztrátových, elektromagnetického, elektricky, měření, absorbovaného, záření, výkonu, prostředcích, způsob

Text:

...i IlGhIOÍIHlOlgenního celku, »například část Íkáiiě ozia-řioVaného zviřete při biologických pnrkutsecth,se podnebí elektnomagnetickému záření inapříklad z generátioru velmi vysokých frekVencí. Působením elektromagnetického záření dojde ve Zkiülllmaiľléľľl objektu k nárůstu teploty, který je funkcí absorbovtaąnéhlo výkonu. Nárůst teploty se snímá teplotním čidlem, Limístěným uvnitř nebo na pjovrchíi ozaňovainého objektu a zaznamenáva...

Měřič výkonu a energie neionizujícího záření, absorbovaného ve ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251815

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 6/00

Značky: neionizujícího, záření, absorbovaného, energie, prostředcích, měřič, ztrátových, výkonu

Text:

...tvaru Ľ dt 1 dt IPP-nana- - ž .f I - 0 0Řešením této rovnice je exponenciální funkce, která popisuje časový průběh nárastu teploty ozeřoveného objektu1 p t kde t je převýäoní teploty ozařovaného objektu nad počátećní teplotu to. to jest t t - t,Rt je teplotni odpor, cherakterizující odvod teple do okolí m je hmotnost ozařoveného objektu t je okamžité teplote onařoveného objektu c je mčrná teplo ozeřoveného objektu e je základ přirozených...