Šebek Vladimír

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Engelthaler Zdeněk, Hladeček Miloslav, Ottová Miloslava, Duchek Petr, Šebek Vladimír, Kačín Jan, Herdová Ludmila

MPK: C02F 1/28

Značky: obsahujících, způsob, polyméry, odpadních, čištění, bentonitem, organické

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Herdová Ludmila, Ottová Miloslava, Kačín Jan, Duchek Petr, Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Hladeček Miloslav

MPK: C02F 1/40, C02F 1/28

Značky: odpadních, čištění, obsahujících, ropné, bentonitem, povrchových, způsob, látky

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šebek Vladimír, Balek Pavel, Pavlanský Rudolf, Smrž Jiří, Slavík Miroslav, Engelthaler Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: styčné, kloubu, endoprotéz, komponenty, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šebek Vladimír, Malechová Věra

MPK: C04B 33/02

Značky: materiálů, aktivace, způsob, jílových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou...

Způsob výroby nových derivátů 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247177

Dátum: 15.05.1986

Autori: Arient Josef, Chromý Ladislav, Cankao Jaroslav, Dostál Josef, Vilím František, Šebek Vladimír, Zohorna Jan, Vojtich Jindoich, Zíma Vojtich, Davídková Pavla, Slováeek Josef

MPK: C07D 217/04

Značky: nových, derivátů, způsob, výroby, 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Text:

...inertním organickém rozpouštědle, výhodné V halogenovaných uhlovodících (například V metylenchloridu,chloroformu atd.).Reakční teploty jsou závislé na aktivitě katalyzátoru. Použije-li se jako katalyzátoru kyseliny sírová, pak reakce probíhá rychle již při nízké teplotě, například při teplotě 0 až 6 °c.Reakční směs se může zpracovávat o sobě známými metodami. Používá-li se jako katalyzátoru kyseliny sírové, pak se reakční směs vylije na led,...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226227

Dátum: 01.02.1986

Autori: Gabriel Zdeněk, Tejrovský Jaromír, Šimon Ivan, Magliová Helena, Šebek Vladimír, Babůrek Jiří

Značky: aktivace, způsob, jílových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aktivace jílových materiálů vyznačený tím, že jílový materiál je vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jednou až stonásobné, přičemž tento způsob může být použit samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem aktivace,

Způsob úpravy bentonitu pro vinařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 226831

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kolačný František, Kaidl Blažej, Laitl Václav, Beneš Zdeněk, Šebek Vladimír, Babůrek Jiří

Značky: způsob, bentonitu, úpravy, účely, vinařské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy bentonitu pro vinařské účely vyznačený tím, že se bentonit ve vlhkém stavu aktivuje za kombinovaného přídavku kyseliny citronové v množství 0,3 až 2,5 kg/t a uhličitanu sodného v množství 5 až 35 kg/t.