Scott David

4-Anilínochinolín-3-karboxamidy ako inhibítory CSF-1R kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8049

Dátum: 12.04.2007

Autori: Cook Donald, Dakin Leslie, Gero Thomas, Del Valle David, Zheng Xiaolan, Scott David

MPK: C07D 215/54

Značky: 4-anilínochinolín-3-karboxamidy, csf-1r, kinázy, inhibitory

Text:

...229 1-11). ZHRNUTIE A PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU0006 Predkladaný vynález teda poskytuje zlúčeninu vzorca IA alebo IBR 4 HN x Ó IB alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kdeje 3- až 10-členný cez dusík viazaný heterocyklus alebo heteroaryl kde ak uvedený heterocyklus alebo heteroaryl obsahuje zvyšok -NH-, tento dusík môže byt prípadne substituovaný skupinouR je pri každom výskyte nezávisle halogén, hydroxy, nítro, formyl, kyano, -C 02 H,...

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Yu Dingwei, Wang Bin, Lee John W, Wang Haixia, Han Yongxin, Scott David, Josey John Anthony, Block Michael Howard, Wang Tao

MPK: C07D 401/00, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: receptorov, inhibitory, tyrozínkináz, pyrazolové, deriváty

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...