Schwarz František

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Guba Gustáv, Jureček Ľudovít, Mikula Oldřich, Kavala Miroslav, Strečko Július, Hlinšťák Karol, Adam Valér, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Schwarz František

MPK: C07C 33/24

Značky: spôsob, arylalkylácie, fenolů, alkylfenolu

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Mikuláš, Schwarz František

MPK: A61N 5/06, A61N 5/08

Značky: posuvné, rameno, stojanových, zdvihové, žiaričov

Text:

...tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i...

Ventilační průduch bytových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 242791

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikula Oldoich, Masarovie František, Kopernický Ivan, Krištan Anton, Iurovie Peter, Kova3 Ján, Tomeík Kazimír, Schwarz František, Sulan Severan

MPK: E04F 17/04

Značky: průduch, jader, bytových, ventilační

Text:

...tom, že vhodným zavěšením základní roury nedochází k jejímu poklesu ani při značných teplotách v důsledku požáru bytového jadra, kdy hmotnost této roury je přenášena pomocí závěsného háku na spodní nosný profil konstrukce bytového jádra. Izolační vrstva, jejíž hmotnost je obvyklevyšší než hmotnost jednotlivých částí ventilačních pruduchů, ztrácí tak svůj význam, protože místa spojů nejsou tak dokonale utěsněná, aby i spojovacími mezerami...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Richter Ján, Kopernický Ivan, Schwarz František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Masarovič František, Kovaľ Ján, Hlinšťák Karol, Tomčík Kazimír, Mikula Oldřich, Adam Valér, Hagara Anton, Guba Gustáv, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: acetónu, spracovania, vedľajších, zariadenie, spôsobu, spôsob, fenolů, uskutočňovanie, tohto, produktov, komplexného, výroby

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob prípravy alkylbenzylchloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215315

Dátum: 31.05.1984

Autori: Schwarz František, Veselý Václav, Maťaš Michal

Značky: spôsob, alkylbenzylchloridov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy alkylbenzylchloridov chlórmetyláciou alkylbenzénov majúcich 10 až 18 uhlíkových atómov v alkylovom reťazci v prítomnosti kvapalnej katalyzátorovej sústavy skladajúcej sa z chloridu zinočnatého a/alebo chloridu cíničitého a alifatickej kyseliny, s výhodou kyseliny octovej Chlórmetylácia prebieha buď pôsobením formaldehydu a chlorovodíka a/alebo pôsobením monochlórdimetyléteru. Koncentrácia vody v reakčnej zmesi sa...