Schwartz Jean-charles

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Billot Xavier, Calmels Thierry, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Robert Philippe, Levoin Nicolas, Krief Stéphane, Schwartz Jean-charles, Berrebi-bertrand Isabelle, Capet Marc, Ligneau Xavier

MPK: A61P 11/00, C07D 487/04, A61K 31/4188...

Značky: receptora, histamínového, ligandy, nové, deriváty, 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Suchý práškový farmaceutický prostriedok na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287819

Dátum: 19.10.2011

Autori: Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61P 1/12, A61K 9/16, A61K 31/223...

Značky: podanie, práškový, suchý, farmaceutický, prostriedok, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý práškový farmaceutický prostriedok na orálne podanie tvorený potiahnutými granulami obsahujúcimi racekadotril spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom v zmesi so sladidlami/ochucovadlami vhodný na liečenie hnačkových ochorení obzvlášť pediatrických pacientov s ťažkosťami pri prehĺtaní tabletiek. Opísané je tiež jeho použitie a spôsob prípravy.

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Labeeuw Olivier, Billot Xavier, Schwartz Jean-charles, Levoin Nicolas, Lecomte Jeanne-marie, Berrebi-bertrand Isabelle, Ligneau Xavier, Krief Stéphane, Calmels Thierry, Capet Marc, Danvy Denis, Robert Philippe

MPK: A61K 31/4439, C07D 401/12, A61P 37/08...

Značky: deriváty, ligandy, benzazolové, histamínového, receptora

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Ligneau Xavier, Danvy Denis, Levoin Nicolas, Berrebi-bertrand Isabelle, Lecomte Jeanne-marie, Calmels Thierry, Robert Philippe, Capet Marc, Schwartz Jean-charles

MPK: A61K 31/495, C07D 211/26, A61P 25/00...

Značky: ligandy, aza)cyklohexány, dopamínového, karbonylované, receptora

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Nové formy podávania racecadotrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14450

Dátum: 14.05.2007

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles

MPK: A61K 31/223, A61K 9/20, A61K 9/28...

Značky: podávania, formy, nové, racecadotrilu

Text:

...napríklad typu Klucel® EF, v granulách a vonkajšej fáze- prípadne jedno alebo viac dezintegračné(ých) činid|o(iel) ako je vápenatá sol karmelózy,kukuričný škrob alebo predbobtnaný škrob uprednostníme vápenatú sol karmelózy v granulách a vonkajšej fáze a alebo predbobtnaný škrob vo vonkajšej fáze- prípadne jedno alebo viac mastivo(lv) ako je stearan horečnatý, aby sa hmota stlačeného prášku nenalepila na zariadenie uprednostníme najmä...

Deriváty 1-N-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu užitočné na prípravu psychotropných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20408

Dátum: 25.04.2006

Autori: Poupardin-olivier Olivia, Labeeuw Olivier, Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe, Capet Marc, Levoin Nicolas, Ligneau Xavier, Bertrand Isabelle

MPK: A61K 31/40, A61K 31/381, A61K 31/44...

Značky: užitočné, 1-n-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu, přípravu, liekov, psychotropných, deriváty

Text:

...z halogénu, C 1 -04 alkylu,O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4f) benzyloxy skupina, v ktorej je fenyl voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými z halogénu, C 1 -C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4h) benzoylová skupina substituovaná jedným alebo viacerými z halogénu, C 1-C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu,-OH alebo NR 3 R 4, kde R 3, R 4 sú deñnované vyššie.0021 Výhodne vo všeobecnom vzorci (I)R 1 a R 2 tvorí spoločne s atómom...

Liečba príznakov parkinsonovej choroby pomoocu neimidazolových alkylamínových ligandov v histamínových H3-receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14650

Dátum: 30.03.2006

Autori: Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61K 31/4453, A61P 25/16, A61P 25/28...

Značky: histamínových, príznakov, choroby, neimidazolových, parkinsonovej, alkylamínových, pomoocu, ligandov, h3-receptorov, liečba

Text:

...zlúčenín, či už sa tieto tautoméry vyskytujú v izolovanej forme, alebo vo forme zmesí.0024 Nižši alkyl alebo cykloalkyl má označovat Iineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 atómov uhlíka. alebo nasytený karbocyklus obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka.0025 Typickými prlkladmi nižšieho aIkyIu sú skupiny metyl, etyl, propyl, izopropyl a butyl.0026 Skupiny alkyl. alkén, alkln, keto. aldehyd, cykloalkyl, S-alkyl, O-alkyl,...

Monohydrochloridová soľ 1-[3-[3-(4-chlórfenyl)propoxy]propyl]piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4864

Dátum: 06.02.2006

Autori: Sallares Juan, Ganellin Charon Robin, Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie, Schunack Walter, Guerrero Marta, Guglietta Antonio, Stark Holger, Raga Manuel, Ligneau Xavier, Arrang Jean-michel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4453, C07D 295/00...

Značky: 1-[3-[3-(4-chlórfenyl)propoxy]propyl]piperidínu, monohydrochloridová

Text:

...je etyl-acetát.Vyzrážanie konečného produktu sa môže dosiahnuť ochladenim reakčnej hmoty. Vhodná teplota pre túto operáciu je od O do -15 °C.Vyzrážaný konečný produkt sa môže izolovať niektorými rozdielnymi všeobecne známymi technickými postupmi používanými vorganickej chémii. Najvýhodnejšia je filtrácia.Izolovaný konečný produkt sa môže čistiť niektorými odlišnými technickými postupmi zvyčajnými v organickej chémii. Najvýhodnejšia je...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Levoin Nicolas, Calmels Thierry, Capet Marc, Morvan Marcel, Robert Philippe, Schwartz Jean-charles, Dartois Catherine, Lecomte Jeanne-marie, Danvy Denis, Berrebi-bertrand Isabelle

MPK: C07D 209/00, C07D 405/00

Značky: dopamínového, ligandy, receptora, arylpiperazínové, použitie, selektivně, deriváty

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Berrebi-bertrand Isabelle, Schwartz Jean-charles, Morvan Marcel, Levoin Nicolas, Calmels Thierry, Capet Marc, Danvy Denis, Lecomte Jeanne-marie, Robert Philippe

MPK: C07D 213/00, A61P 25/00, A61K 31/4427...

Značky: receptora, selektivně, deriváty, dopamínu, arylpiperazínu, ligandy

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...

Nové kombinácie látky proti zvracaniu a inhibítora enkefalinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7329

Dátum: 14.02.2005

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles

MPK: A61K 31/21, A61K 31/4164, A61K 31/439...

Značky: proti, látky, kombinácie, nové, zvracaniu, enkefalinázy, inhibítora

Text:

...akútnej0009 Bez toho aby boli zviazaní akoukoľvek teóríou, terajší vynálezcoviaidentifikovali nasledujúce neočakávane výhody kombinácie tohto vynálezu001 O 1) Kombinácie vynálezu vykazujú aktivitu pre širšie zárodočné spektrum0011 Nadmerná črevná sekrécia hydroelektrolytu je čiastočne potlačená obidvoma typmi látok, tento účinok zahŕňa rôzne neurálne mechanizmy a tedaumožňuje synergiu, ked sa obidve použijú súčasne.0012 V zhode serotonín...

Nové deriváty dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4577

Dátum: 22.10.2004

Autori: Capet Marc, Panchal Bhavesh, Levoin Nicolas, Pal Ranjan Kumar, Poupardin Olivia, Aradhye Jayraj, Robert Philippe, Samanta Biswajit, Lecomte Jeanne-marie, Jivani Jignesh K, Rajamannar Thennati, Berrebi-bertrand Isabelle, Bhatt Isha, Schwartz Jean-charles

MPK: A61K 31/185, A61K 31/095, A61K 31/165...

Značky: nové, dikarboxylovej, deriváty, kyseliny

Text:

...náprotivky ponúkajú z dvoch potenciálnych nevýhod tieto indikácie vyžadujú, aby boli fosforylované in vivo na dosiahnutie aktivityselektivity voči piatim podtypom S 1 P receptoraPreto cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nové zlúčeniny, ktorými sú agonisty S 1 P receptora, a ktoré majú imunosupresívnu aktivitu, s výhodou nízku añnitu k receptom voči edg 3/S 1 P 3.S prekvapením prítomný vynález rozpoznal nové zlúčeniny vzorca l, ktoré spĺňajú...

Kombinácia antagonistu alebo inverzného agonistu receptora H3 histamínu s anti-psychotikom alebo antidepresívom a jeho použitie na prípravu liečiva predchádzajúceho nežiaducim účinkom psychotropných liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8280

Dátum: 25.06.2004

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles

MPK: A61K 31/40, A61K 31/137, A61K 31/4025...

Značky: inverzného, antidepresívom, účinkom, přípravu, receptora, predchádzajúceho, liečiv, anti-psychotikom, agonistu, použitie, psychotropných, liečivá, antagonistu, histaminu, kombinácia, nežiaducim

Text:

...oneskorením výskytu súvisiacich komplikácií a najmä rizík vzniku diabetu typu 2, kardiovaskulárnych porúch a/alebo neoplastických ochorení.0009 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je taký liečebný prostriedokv zásade bez iných nežiaducich účinkov. 0010 Ešte ďalším predmetom predloženého vynálezu je vistých prípadoch zlepšenie účinnosti antípsychotíckej liečby.0011 Predložený vynález sa tiež týka nového liečiva, ktoré zahŕňa vo...