Schumacher Hans

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277786

Dátum: 12.01.1995

Autori: Schumacher Hans, Huff Hans Philipp, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje synergicky účinnú zmes 3-(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)-1-((N-metyl-N-metylsulfonyl) aminosulfonyl( močoviny (I) v kombinácii s 3,5-dijód-4-hydroxybenzonitrilom (II) či s jeho estermi s karboxylovými kyselinami s až 15 uhlíkovými atómami a soľami alebo s 3,5-dibróm-4-hydroxybenzonitrilom (III) či s jeho estermi s karboxylovými kyselinami s až 15 uhlíkovými atómami a soľami alebo so zmesou zložiek II a III, v...

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277785

Dátum: 18.11.1992

Autori: Huff Hans Philipp, Schumacher Hans, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/36

Značky: prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok pozostávajúci zo synergicky účinnej kombinácie 3-(4,6-dymetoxy-2-pyrimidinyl)-1-((N-metyl-N-metylsulfonyl)amino- sulfonyl(močoviny (I) a herbicídu II, zvoleného zo skupiny, ktorá je tvorená 3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovinou, 3-(4-chlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovinou, 3-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovinou, 3-(3-chlór-4-metylfenyl)-1,1-dimetylmočovinou, 3-(3,4-dichlórfenyl)-1,1-dimetylmočovinou,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235026

Dátum: 15.02.1987

Autori: Albrecht Konrad, Heinrich Rudolf, Schumacher Hans

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I v němž R znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená kyslík v kombinaci se sloučeninou obecného vzorce I, kde R má tentýž význam a X znamená síru v hmotnostním poměru 10 : 1 až 1 : 10, výhodně 5 : 1 až 1 : 5 a zvláště výhodně 1 : 1 až 1 : 5. Herbicidní prostředek se používá k selektivnímu hubení jednoletých a...

Kapalní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227307

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frensh Heinz, Schumacher Hans, Albrecht Konrad

Značky: herbicidní, kapalní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu nebo ve formě vodného suspenzního koncentrátu obsahují jako účinnou látku linuron, jakož i další přísady, které zabraňují vykrystalování linuronu ve vodných emulzích emulgovatelného koncentrátu, popřípadě ve vodných suspenzních koncentrátech a jejich vodných zředěních, vyznačený tím, že jako přísadu, která potlačuje krystalizaci, obsahuje disazobarvivo rozpustné v tucích.

Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246328

Dátum: 13.03.1986

Autori: Tarcsay Lajos, Baschang Gerhard, Heinrich Rudolf, Schumacher Hans

MPK: C07C 25/18, C07C 17/26

Značky: způsob, přípravy, dichlor-(2,2)paracyklofanu

Text:

...se postupuje tak, že se klvartěrní amoniová báze obecného vzorce IR je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 uhlíky, nozkládá při teplotě 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 C v reakčním systému tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouš~ tědlem .a dimetylsulľoxidem. lnertním uh 1 o~ vodíkovým rozpouštědlem mohou být podle vynálezu nepř. aroimatické uhlovodíky ben« zen, toluen a xylen. Alkylový r-adllçál R je podle vynálezu výhodne metyl nebo...