Schulz Helmuth

Zariadenie na spracovanie materiálu miešaním a/alebo plastifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17575

Dátum: 09.06.2010

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B29B 7/48, B29C 47/38

Značky: plastifikáciou, zariadenie, spracovanie, materiálů, miešaním

Text:

...naozaj vyššie rýchlosti otáčania pre závitovky extrudérov a oproti známym zariadeniam vzniká omnoho menšie opotrebenie. Zmenšený účinok opotrebenia je daný oproti protibežným závitovkám výrazne zmenšenými rozpínacími silami, pretože umelá hmota, ktorá sa má nataviť, je prakticky dopravovaná obiehajúc okolo oboch dopravných závitoviek a tým nevznikajú žiadne strižne sily, resp. rozpínacie sily spôsobujúce opotrebovávacie sily, ktoré...

Zariadenie na kontinuálne filtrovanie nečistôt z plastovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15172

Dátum: 12.09.2007

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B01D 33/46, B29C 47/68

Značky: nečistot, plastovej, kontinuálně, filtrovanie, taveniny, zariadenie

Text:

...filtre môžu mimoriadne jednoducho a lacno zhotoviť. Tieto kotúčovité ñltre môžu byť vytvorené jedno- alebo viacdielne, upevňujú sa na nosníku filtra, vytvorenom ako rotačné teleso, añltračná vložka sa následne vkladá do puzdra. Filtre sú pritom pomocou skrutky spojenia alebo pomocou vhodných zverných zariadeni namontované na opornom telese. V podstate je možné nechať ñltračnú vložku rotovať naproti vynášaciemu zariadeniu v puzdre. Pripadne...

Extrudér na odplyňovanie a filtrovanie plastových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7846

Dátum: 24.04.2007

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B29C 47/00

Značky: plášťových, tavenín, extrudér, filtrovanie, odplyňovanie

Text:

...sa dá bežným spôsobom cielene podporiť napojením odplyňovacieho otvoru na vývevu. Prestupy materiálu v dôsledku silne exhalujúcich materiálov, resp.odparujúcej sa vody sa dajú takto jednoduchým spôsobom vyrovnať, resp. sa im dázamedziť. Podľa tohto vynálezu sú plastiñkačný a ñltračný úsek tlakovo spojené s odplyňovacím a výstupným úsekom len cez prietokový kanál, čo zaručuje nemenné plnenie výstupnej závitovky a nemenné odplyňovanie...

Zariadenie na granuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9448

Dátum: 16.05.2006

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B01J 2/20, B29B 9/06, H02K 7/12...

Značky: granuláciu, zariadenie

Text:

...utesnený proti prieniku-3 chladiacej vody, vdôsledku čoho sa však zníži výhoda podľa tohto vynálezu čo sa týka nákladov. Podstatná úspora nákladov oproti uvedenej známej konštrukcie je v tom, že odpadá vodiaca tyč a samostatná skriňa. Konštrukcia podľa tohto vynálezu navyše nahradí pomerne komplikovaná utesnenie radiálneho a aXiálneho uloženia nožového hriadeľa na skriňu pomocou jednoduchého radiálneho uloženia nožového hriadeľa na...

Dielec na tvarovanie kontinuálne pretlačovaného materiálu a spôsob jeho spustenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8437

Dátum: 12.01.2006

Autori: Wendelin Georg, Bacher Helmut, Schulz Helmuth

MPK: B29B 9/06

Značky: materiálů, pretlačovaného, kontinuálně, tvarovanie, dielec, spôsob, spustenia

Text:

...ktorá je do neho privádzaná z vytlačovacieho lisu, čim sadosiahne ešte rovnomemejšia kvalita taveniny.Posledná zuvedených výhod potom spočíva vtom, že pri odstavenom zubovom čerpadle je na vstupu tohto čerpadla možno prostredníctvom vytlačovacieho lisu vytvárať postupne sa zvyšujúci vstupný tlak. Ak je zubové čerpadlo uvedené do činnosti až po dosiahnutí určitého vstupného tlaku, vytvorí sa v príslušnom kanáli vedúcom k pretlačovacej dýze...

Zariadenie a spôsob spracovania termoplastického plastového materiálu, ktorý sa má recyklovať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3647

Dátum: 27.06.2005

Autori: Schulz Helmuth, Hackl Manfred, Bacher Helmut

MPK: B01F 7/16, B29B 13/10, B01F 13/00...

Značky: plášťového, materiálů, spracovania, spôsob, zariadenie, recyklovať, termoplastického, ktorý

Text:

...tuodľzr tohto vynálezu tak. že kanál spája vynášacie otvory nádob predchádzajúceho stupňa alebo viýstupnć otvory vynášacích orgánov týchto rxádob s plniacinr otvorom nádoby posledného stupňa, a že zariadenie vykazuje riadiace zariadenie. ktoré riadi uzatváracie orgány v zmysle striedavého Lrzatvárania nádob predchádzajúceho stupňa voči nádobe posledného stupňa.Spôsob spracovania termoplastického plastového materialu. ktorý sa má...

Zariadenie na spracovanie plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5147

Dátum: 02.02.2005

Autori: Schulz Helmuth, Feichtinger Klaus, Wendelin Georg, Bacher Helmut

MPK: B29B 13/10, B02C 13/00, B02C 18/06...

Značky: materiálov, zariadenie, spracovanie, plastických

Text:

...9, pričom prstencovitá štrbina ll je vytvorená medzi obvodom nosného kotúča 9 a bočnou stenou 2 zásobníka l. Touto voľnou prstencovitou štrbinou ll sa môže spracovávaný plastový materiál bez prekážky dostávať z priestoru 26 do prstencovitého priestoru 10. Nosný kotúč 9 nesie na svojej homej ploche pevne usporiadané nástroje 21, ktoré materiál nachádzajúci sa vpriestore 26 zásobníka 1 miešajú a/alebo rozdrobujú a/alebo ohrievajú. Pre...

Spätné preplachovateľné filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5584

Dátum: 09.12.2004

Autori: Bacher Helmut, Schulz Helmuth, Wendelin Georg

MPK: B29C 47/58, B01D 29/66

Značky: špatně, zariadenie, filtračné, preplachovateľné

Text:

...rozdeiovacích priestorov a súčasne zväčšenie zbernýchpriestorov, čo sa prejavuje priaznivo pri procesu spätného preplachovania, pretože savyčistená tavenina použitá pri procese spätného preplachovania môže rovnomernejšie rozložiť na celú plochu preplachovąného filtračného úseku. Súčasne je umožnené použitie na trhu bežných kruhových sít a vylúčené otáčanie dierovaných dosiek. V rámci vynálezu sa môže plocha príslušného sieťového...

Zariadenie na spracovanie plastového materiálu na účely recyklácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3762

Dátum: 11.05.2004

Autori: Wendelin Georg, Schulz Helmuth, Bacher Helmut

MPK: B29B 17/00, B29B 13/10, B29C 47/10...

Značky: spracovanie, účely, recyklácie, zariadenie, materiálů, plášťového

Text:

...zmäkčený teplom. Pretože sa - v porovnaní sjedno závitovkovými konštrukciami dĺžka závitoviek dá udržať kratšou. u dvoj závitovkovej konštrukcie asi o POlOVlCU. vzniknú pri rovnakom výstupe zariadenia podstatne zmenšenć požiadavky na priestor. V klinovej oblasti zzixiitoviek vzniknú lepšie plaslilikzlčné vlastnosti. pretože tam sa materiál zvlášť intenzívne spracúva strihom a miesiacim účinkom.sa ukázalo. že takáto konštrukcia je menej...

Zariadenie na spracovanie termoplastického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3646

Dátum: 07.01.2003

Autori: Bacher Helmut, Wendelin Georg, Schulz Helmuth

MPK: B29B 17/00, B29B 7/00, B29B 13/10...

Značky: zariadenie, spracovanie, termoplastického, plášťového, materiálů

Text:

...sa ukázatltw. že sa dokonca dá dosiahnut zvýšenie3 lV-hodnoty. takže z takto získaného recyklovanćho materiálu sa dajú vyrobit produkty s požadovanou vysokou pevnosťou.Nosiče iásttąjtv kotúčovéhx) tvaru zaistia. že spraicoxraný materiáli môže zhora nadol klesnúť len cez pFSICHCOVÚ štrbinu medzi okrajom tohto nosiča nástrojov a vnútornou stenou príslušnej nádoby. To podporuje Lidržiavanie potrebného času zotrvania pre každújednotlivú...

Zařízení k upravování termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226032

Dátum: 15.02.1986

Autor: Schulz Helmuth

Značky: materiálů, upravování, zařízení, termoplastického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upravování termoplastického materiálu, sestávající z násypného zásobníku se svislou osou, z rozmělňovacího a mísicího ústrojí, uspořádaného v násypném zásobníku poblíž jeho dna a otáčivého kolem osy zásobníku, a z alespoň jednoho šnekového výtlačného lisu, který vyčnívá otvorem v plášti násypného zásobníku a zasahuje dovnitř násypného zásobníku v dosahu rozmělňovacího a mísicího ústrojí, vyznačující se tím, že šnekový výtlačný lis...