Schröder Ludwig

Systémová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 240467

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schröder Ludwig

MPK: B65D 19/00, BG5D 19/12

Značky: paleta, systémová

Text:

...pracoviska sa vylúčia pracovné sily a v ďalšom sa zníži fyzická námahe.Príklad vyhotovenia systémouvej palety je znázornený na prlpojenom výkrese, kde naobr. 1 je nárys a na obr. 2 .pôdorys systé movej palety. Zariadenie na paletizáciu predstavuje sy 2404674 stémová paleta, ktorá pozostáva zo zákla dového rámu 1 s pripevnenými/tŕňami. 2, naktorých sú nasunuté trubky 4. V hornom plechu 5 sú urobené vybrania 8. Na hornom. plechu 5 je...