Schohe-loop Rudolf

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Knorr Andreas, Flamme Ingo, Pritchard Iain, Köbberling Johannes, Lerchen Hans-georg, Marley July, Wittrock Sven, Köllnberger Maria, Redlich Gorden, Wunder Frank, Schohe-loop Rudolf, Griebenow Nils

MPK: A61P 11/00, A61K 47/48, A61K 38/22...

Značky: adrenomedulínu, proliečivo, polyetylénglykolu, použitie, báze

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované arylsulfónamidy ako antivírusové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7006

Dátum: 26.02.2007

Autori: Heimbach Dirk, Henninger Kerstin, Goeller Andreas, Wunberg Tobias, Karthaus Dagmar, Zimmermann Holger, Riedl Bernd, Lang Dieter, Svenstrup Niels, Schohe-loop Rudolf, Schuhmacher Joachim, Paulsen Daniela

MPK: A61P 31/00, A61K 31/44, A61K 31/4427...

Značky: arylsulfónamidy, antivírusové, látky, substituované

Text:

...Soli preferované na účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu. Predsa len tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré sami o sebe nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu byt použité napríklad naizolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0010 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových...

Substituované chinolóny III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10111

Dátum: 02.02.2007

Autori: Fuerstner Chantal, Thede Kai, Henninger Kerstin, Brueckner David, Schohe-loop Rudolf, Lang Dieter, Zimmermann Holger

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4709, C07D 401/04...

Značky: substituované, chinolóny

Text:

...hydroxylom substituovaný 01-05 aminokarbonyl, Ci-Cralkoxykarbonyl,alkylaminokarbonyl, pričom alkyl je substituovaný substituentom s tým, žesubstituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylu,hydroxykarbonylu, aminokarbonylu, Cj-Cralkoxykarbonylu a 2-o×opyrolidín-1 ylu, R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého sú pripojené vpozícii 3, 4 alebo 5 a nezávisle jeden od druhého predstavujú vodík, hydroxyl, metyl alebo etylY predstavuje...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Keldenich Jörg, Reefschlager Jürgen, Grosser Rolf, Lang Dieter, Jeske Mario, Baumeister Judith, Lampe Thomas, Betz Ulrich, Nikolic Susanne, Henninger Kerstin, Hewlett Guy, Süssmeier Frank, Wunberg Tobias, Nell Peter, Schohe-loop Rudolf, Zimmermann Holger

MPK: C07D 239/00, A61K 31/517, A61P 31/00...

Značky: dihydrochinazolíny, protivírusovými, vlastnosťami, substituované

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Kleymann Gerald, Zumpe Franz, Bender Wolfgang, Lampe Thomas, Zimmermann Holger, Reefschlager Jürgen, Keldenich Jörg, Henninger Kerstin, Wunberg Tobias, Lin Tse-i, Betz Ulrich, Schohe-loop Rudolf, Nikolic Susanne, Hewlett Guy, Jensen Axel

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: inhibície, herpesvírusov, replikácie, spôsob

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Meier Heinrich, Junge Bodo, Schmidt Bernard, Schohe-loop Rudolf, Schuurman Teunis, Gao Zhan, De Jonge Maarten, Hartwig Wolfgang

MPK: C07D 211/90, A61K 31/455

Značky: fenylsubstituovaných, výrobu, fenylsubstituované, liečiv, 1,4-dihadropyridíny, spôsob, použitie, 1,4-dihydropyridínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Kaulen Johannes, Mittendorf Joachim, Schohe-loop Rudolf, Van Laak Kai, Meier Heinrich, Junge Bodo, Fey Peter

MPK: C07D 211/90

Značky: čistých, medziprodukty, enantiomérne, spôsob, túto, fenylsubstituovaných, kyseliny, výrobu, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, výroby, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Hartwig Wolfgang, Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Gao Zhan, Junge Bodo, Schmidt Bernard, De Jonge Maarten, Meier Heinrich

MPK: C07C 255/56, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, výroby, dikarboxylát, spôsob, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, prostriedok, medziprodukt, dimetylpyridín-3,5, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Schohe-loop Rudolf, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Glaser Thomas, De Vry Jean-marie-viktor, Seidel Peter-rudolf, Dompert Wolfgang, Sommermeyer Henning

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445

Značky: prostriedok, chromanů, farmaceutický, tieto, látky, deriváty, spôsob, piperidylmetylsubstituované, použitie, obsahujúci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: Dompert Wolfgang, Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor, Glaser Thomas, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445, A61K 31/40...

Značky: tieto, výroby, spôsob, farmaceutický, prostriedok, azaheterocyklylmetyl-chrómany, použitie, obsahujúci, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wittka Reilinde, Junge Bodo, Schohe-loop Rudolf, De Vry Jean-marie-viktor, Heine Hans-georg, Wollweber Hartmund, Urbahns Klaus, Glaser Thomas, Sommermeyer Henning

MPK: A61K 31/215, A61K 31/44, C07C 227/08...

Značky: použitie, látky, liečivá, spôsob, cyklohexadiénu, obsahujúce, tieto, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.