Schneider Petr

Spôsob zmeny kvality materiálov na prekladacej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 281708

Dátum: 14.05.2001

Autori: Duda Petr, Lóška Pavol, Kulíšek Zdeněk, Lóšková Helena, Schneider Petr, Kurajda Pavol

MPK: B65F 9/00

Značky: kvality, prekladacej, spôsob, materiálov, změny, stanici

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmeny kvality tuhého komunálneho odpadu na prekladacej stanici uskutočnený tým, že nájazdové rampy a časť spevnených plôch potrebných na prekonanie výškového rozdielu pri premiestnení obsahu maloobjemových či účelových vozidiel do veľkoobjemových kontajnerov, sú nahradené kombináciou dopravných systémov s technickými prostriedkami. Technické prostriedky zabezpečujú počas prekládky podstatnú zmenu kvality prekladaného tuhého komunálneho...

Podzemní uskladňovací nádrž s kontrolním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270361

Dátum: 13.06.1990

Autori: Randula Rudolf, Novotný Stanislav, Schneider Petr, Vejvoda Josef, Zronek Josef, Tesař Jan, Pospíšil Rostislav

MPK: E04H 7/00, B65D 88/00

Značky: podzemní, uskladňovací, prostorem, nádrž, kontrolním

Text:

...stavebních dílů nádrže a menipulace e nimi, tak i z hlediska bezpečnosti práce.odstranění uvedených nedostatku, vytvoření souvieláho prostoru z vnější strany ocelová nádrže při součesném dodržení požadavku na zajištění zvýšení životnosti ocelové nádrže, představuje podzemni uekladňovscí nádrž e kontrolním proetorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že redíální noeníky střechy usklsdňovecí nádrže, jsou prodlouženy ze vnější obvod...

Zařízení k ovládání kleští pro zdvih a přenos břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240899

Dátum: 01.01.1988

Autori: Schneider Petr, Eermák Jan

MPK: B66C 1/42

Značky: zdvih, prenos, břemen, kleští, ovládání, zařízení

Text:

...obr. 1 představuje řez zämkem a obr. 2Na horní části ł kleští je kyvně uchyoeno táhlo §,najehož spodním konci je Ietmo uchycen čep 3. V dolni části g kleští je umíštěn vlastní zámek tvořený spodní doskou § s letmo upevněnýmí tvarovanými lištami 7 a horní deskou 6. Mezispodní desku § a horní desku Zařízení pracuje takto ą APři zavěšení na jeřábu je horní část ł kleští a dolní část g kleští od sebe nejvíce vzdálena, čep Š táhla Q je v poloze...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Odstrčil Libor, Schneider Petr, Vraga Jindřich, Kubín Sáva

MPK: B65G 53/42, B65G 47/18

Značky: přívod, vibračnímu, podávací, materiálů, zařízení, třídicí, sypkého

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Laboratórne zariadenie na prípravu oxidu uhoľnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243943

Dátum: 15.11.1987

Autor: Schneider Petr

MPK: B01L 5/00

Značky: uhoľnatého, oxidů, přípravu, zariadenie, laboratórne

Text:

...sa pripraví chemicky čistý oxid uhkilnatý aj bez použitia elektrickej energie. Zariadenie je prenosné s jednoduchým ovládlaním. Sú odbúrané potiaže ako aj náklady s prepravou.Schematicky je laboratórne zariadenie znázornené nia priloženom obrázku. Pozostáva zo zvisle uloženej vyvíjacej trubice 1, -v ktoe rej je uložená sklenená špirála Ztak, že jej jednotlivé závity sa nedotýkajú stien vyvíjacej trubice 1. Pomer dĺžky vyvíjacej trubice 1 a...

Nátěrová hmota pro nátěry schnoucí za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243866

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šafaoík Ivo, Quis Vladivoj, Kubín Sáva, Kaiser Jaroslav, Schneider Petr, Stránský Jioí, Odstreil Libor, Koišein Zdenik

MPK: C09D 7/12, C09D 5/20

Značky: nátěry, schnoucí, horka, nátěrová, hmota

Text:

...stupeñ se reguluje, mají vysoké dekorační vlastnosti jakož i vysokou stálost vůči povětrnostním vlivům.Použití laktonu C 12 jako matovacího prostředku umožňuje značné snížení nebo úplné vyloučení spotřeby drahých plnicích látek, které se přidávají za účelem dodání matovosti. To nevede pouze ke zmenšení technologických nákladů (odpadnutím disperqace plnidel při výroběnátěrových hmot, ale v některých případech i ke snížení jejich výrobních...

Vibrátor s rotujícím nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250394

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubín Sáva, Vraga Jindřich, Schneider Petr, Odstrčil Libor

MPK: B06B 1/12, B06B 1/16

Značky: nevývažkem, vibrátor, rotujícím

Text:

...tak,aby eliniinoval průhyb hřídele, vznikající z odstředivé síly rotujících nevývažků prvního systéníu, které s cílem vyosení maximální odstředivé síly při minímálním průhybu hřídele jsou zpravidla situovány co nejblíže ke koncům hřídele.Výhodou tohoto provedení je, že průhyb hřídele je tímto způsobem eliminován při jakékoliv rychlosti otáčení hřídele vždy stejně. Nevýhodou však je podobné jako u prvně popsaného provedení nutnost...

Sklolaminátové komínové teleso pozostávajúce z niekoľkých rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 223653

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kundrák Karol, Recman Milan, Tícha Karel, Schneider Petr

Značky: sklolaminátové, komínové, těleso, pozostávajúce, niekoľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spájanie jednotlivých častí tak, aby bolo možné celé komínové teleso zmontovať vo vodorovnej polohe a spevnenie konštrukcie telesa v miestach fixovania lán pomocou vhodne vytvarovaných oceľových prstencov. Vhodné rozloženie špecifického tlaku v opornej časti pomocou oceľového puzdra, ktoré je spojené s telesom lepením a dovoľuje riešiť oporu v jedinom bode. Preto, že agresívne plyny obsahujú veľké množstvo kondenzovanej kvapaliny...

Způsob regenerace rafinačních katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221887

Dátum: 15.06.1985

Autori: Nečesaný František, Klusáček Karel, Janáček Leoš, Schneider Petr, Jonáš Josef, Literová Alena, Fott Pavel

Značky: katalyzátoru, způsob, regenerace, rafinačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rafinačních katalyzátorů, obsahujících kovy skupin VI, VII nebo VIII nebo jejich oxidy a sulfidy na příslušných porézních nosičích oxidačním odstraňováním uhlíkatých úsad vzniklých při zpracování organických surovin, zejména ropy, které obsahují převážně uhlík, vodík popř. síru. Regenerace probíhá mimo vlastní katalytický reaktor s cílem opětného použití v katalytickém reaktoru na místo čerstvého katalyzátoru...

Způsob stanovení difuse plynů v porésních látkách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225095

Dátum: 01.12.1984

Autori: Valuš Josef, Schneider Petr

Značky: tohoto, způsob, provádění, stanovení, porésních, látkach, zařízení, difuse, plynů, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení difuse plynu v porésních látkách v difusní cele rozdělené na dvě komory propojené alespoň zčásti porésní látkou, vyznačený tím, že první komora se po celou dobu měření a ustalování proplachuje jedním plynem a druhá komora se proplachuje druhým plynem až do okamžiku započetí měření po uzavření přívodu a odvodu druhého plynu, načež se sleduje změna objemu plynu v druhé komoře vyvolaná rozdílnou rychlostí protiproudé difuse obou...

Způsob stanovení transportních charakteristik porésních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213910

Dátum: 01.06.1984

Autori: Schneider Petr, Klusáček Karel, Pazderník Oldřich

Značky: způsob, porésních, látek, charakteristik, transportních, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení transportních charakteristik porésních látek chromatografickou metodou vyznačený tím, že se stanoví efektivní difusní koeficienty dvou nebo více párů nastřikovaná látka nosný plyn v částicích zkoumané porésní látky a transportní charakteristiky porésní látky se určí z těchto hodnot s použitím vztahu pro efektivní difusní koeficient v modelovém porésním prostředí, např. ve svazku válcových kapilár o stejném poloměru, kde pro...