Schmitt Harald

Spôsob, verejná pozemná mobilná sieť, používateľské vybavenie a program na riadenie nadviazania paketového dátového spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14811

Dátum: 13.08.2010

Autori: Jacobsohn Dieter, Schmitt Harald, Nenner Karl-heinz

MPK: H04W 76/02

Značky: sieť, nadviazania, používateľské, pozemná, mobilná, datového, riadenie, vybavenie, program, spôsob, spojenia, verejná, paketového

Text:

...naspojenie pre bezdrôtové zariadenie vzhladom na APN po odmietnuti počas určitého času. 0007 Ďalšou nevýhodou aktuálnej situácie je, že v prípade, že sa účastníkvzdá prihlásenia prístupu kpaketovej dátovej sieti, neodrazi sa to nevyhnutnev nastavení zodpovedajúceho používatelského vybavenia, čo sa týka informácií o prístupe k sieti alebo informácií o názve prístupového bodu (APN).0008 Rovnaký následok nastáva vprípade predaja...

Hnacia kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16674

Dátum: 30.10.2009

Autori: Jungmann Georg, Schwartz Simon, Lang Heiko, Rothermel Alexander, Schmitt Harald

MPK: F16K 31/50

Značky: hnacia, kartuša

Text:

...zaistí, že na prenose síl sa zúčastnía len také oblasti hnacieho elementu a oblého obalu, ktoré odolávajú zaťaženiam, v ktorých teda prípustnénormálové napätie prekračuje vopred deñnovanú medznú hodnotu.0008 Spôsoby výpočtu normálového napätia na báze použitých materiálov a očakávateľnýchsíl a krútiacich momentov sú známe obvykle sa používajú Fínite - Elemente - metódy (FEM).0009 Podľa vynálezu sa obvykle v podstate valcová konštrukcia...

Spôsob obmedzovania počiatočnej doby oneskorenia na základe paging procedúry pri sieťou iniciovanom prenose dát v GPRS mobilných rádiových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6558

Dátum: 03.05.2007

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 68/00

Značky: sieťach, sieťou, radiových, spôsob, oneskorenia, základě, počiatočnej, paging, mobilných, procedúry, obmedzovania, iniciovanom, prenose

Text:

...je navrhnuté, aby tento podsystém základňovej stanice tento prvý dátový paket mobilnému telefónnemu koncovému prístroju odoslal ihneď, ako sa tento mobilný telefónny koncový prístroj vodpovedi na správu požadujúcu paging prihlási v podsystéme základňovej stanice.0010 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa spätné hlásenie mobilného telefónneho koncového prístroja podsystémom základňovej stanice odovzdá na dopytujúci sieťový uzol, takže...

Spôsob zväčšenia šírky pásma skupinového volania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6134

Dátum: 30.05.2006

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 4/06

Značky: skupinového, pásma, volania, zväčšenia, šířky, spôsob

Text:

...Slots, sa označujú, pokiaľ sa používajú ako hovorové alebo signalizačné spojenie, ako logické kanály. spravidla fyzikálny kanál odpovedá logickému kanálu. V závislosti na potrebnej prenosovej kapacite je však možné realizovať pomocou fyzikálneho kanálu viac logických aktivít, alebo viac fyzikálnych kanálov používať na úlohy logického kanálu. Všeobecne obdrží každýúčastník priradenú časovú polohu. Po siedmich časových poloháchsmie dotyčný...

Ventilová a navŕtavacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 409

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kehl Torsten, Fastanz Mathias, Ehrhardt Peter, Schmitt Harald

MPK: F16L 47/00, F16L 41/00

Značky: armatura, ventilová, navŕtavacia

Text:

...telesa s vodiacimí kolikmi.Obr. l ukazuje rez príkladom uskutočnenia ventilovej a navŕtavacej armatúry vynálezu. To má puzdro 1 Q z umelej hmoty s hrdlom M ventilu, do ktorého ústí na pripojenie odbočkového potrubia náustok E. Puzdro m má ďalej privrátene k rúrke usporiadané sedlo lg,v ktorého vnútornej ploche je umiestnene vyhrievacie vinutie 1. Vyhrievacie vinutíe 15 leží známym spôsobom sústredne s osou hrdla lg ventilu. Spolu sa...

Spôsob poskytovania doplnkových služieb špecifických pre prevádzkovateľov pre rôznych prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí zákazníkovi využívajúcemu mobilné telefónne služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1463

Dátum: 29.09.2003

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04Q 7/38, H04Q 7/32

Značky: telefónnych, rôznych, doplnkových, spôsob, mobilných, služby, využívajúcemu, specifických, prevádzkovateľov, sietí, poskytovania, služieb, zákazníkovi, telefónne, mobilné

Text:

...zverejnený v W 0 01 28205 A 2.0005 Úlohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou je možné zákazníkovi mobilných telefónnych služieb dat v cudzej sieti k dispoziciidoplnkové služby, ktoré v jeho domovskej sieti nie sú k dispozícií.Ďalšou úllohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou sú zákazníci mobilných telefónnych služieb vcudzej sieti dosiahnutelní pod národnými účastníckymi číslami, a pre volajúceho účastníka ztejto cudzej...

Uzavieracia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4305

Dátum: 23.05.2003

Autori: Schmich Ralf, Schwartz Simon, Gehr Heiko, Schmitt Harald, Maier Fabian, Elsasser Dirk, Rothermel Alexander, Sichler Wolfgang, Schneider Michael

MPK: F16K 1/18

Značky: armatura, uzavieracia

Text:

...zodpovedajúcímovládaním sa vyťahujú z priemeru rúrky, pričom sa otáčajú okolo osi.0012 Spis DE 295 19 740 sa týka uzavieracej klapky, ktorá je vybavená pevnou ostrohou, na ktorej voľnom konci zaisťuje klbovo uložená páka spojenie s vretenom. Kotúč klapky môže byťpritom uložený V telese centricky, excentricky alebo dvojito excentricky.0013 Spis EP 0 493 029 A 1 zverejňuje regulačný ventil s klbovým mechanizmom s dvoma uzavieracimi telesami....

Spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7252

Dátum: 14.11.2002

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 8/22

Značky: prístroja, telekomunikačného, spôsob, programovatelného, obnovovania, súborov, koncového, mobilného, programových

Text:

...súbory, ktoré sú vhodné pre príslušný koncový prístroj a jestvujúceprogramové súbory a prenesú sa cez vzduchové rozhranie do koncového0007 Úlohou tohoto vynálezu je poskytnúť spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja, ktorý je jednoduchý, cenovo výhodný a ktorý je spojený len0008 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená znakmi, ktoré sú0009 Výhodou tohoto vynálezu...