Schmidtová Ľudmila

1,3-Disubstituované močoviny, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287385

Dátum: 30.07.2010

Autori: Valachovič Pavol, Schmidtová Ľudmila, Kakalík Ivan

MPK: A61K 31/17, A61K 31/44, A61K 31/47...

Značky: použitia, 1,3-disubstituované, močoviny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1,3-disubstituované močoviny všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú inhibítormi enzýmu acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (ACAT) a sú využiteľné ako hypocholesterolemické a antiaterogénne činidlá.

2-Pyrolidínové a 2-piperidínové inhibítory biosyntézy cholesterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286122

Dátum: 10.03.2008

Autori: Schmidtová Ľudmila, Zemánek Marián, Oremus Vladimír, Kakalík Ivan, Popovičová Ľudmila, Fáberová Viera, Furdík Mikuláš

MPK: A61P 3/00, C07D 211/00, A61K 31/445...

Značky: 2-pyrolidínové, přípravy, 2-piperidínové, cholesterolu, spôsob, použitie, biosyntézy, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované 2-pyrolidínové deriváty všeobecného vzorca (I) a 2-piperidínové deriváty všeobecného vzorca (II), ako aj ich farmaceuticky akceptované adičné soli, kde R1 je vodík, alkyl, alkenyl a arylalkyl, R2, R3 a R4 sú nezávisle vodík, halogén, metoxy, nitro, kyano, amino, trifluórmetyl a alkyl skupina, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu.

2-Pyrolidínmetyloxybenzénové inhibítory biosyntézy cholesterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286086

Dátum: 20.02.2008

Autori: Popovičová Ľudmila, Schmidtová Ľudmila, Furdík Mikuláš, Zemánek Marián, Kakalík Ivan, Oremus Vladimír, Fáberová Viera

MPK: C07D 207/00, A61P 3/00, A61K 31/40...

Značky: biosyntézy, inhibitory, spôsob, přípravy, cholesterolu, 2-pyrolidínmetyloxybenzénové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované 2-pyrolidínmetyloxybenzénové deriváty a ich farmaceuticky akceptované adičné soli všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, alkyl, alkenyl a arylalkyl, R2, R3 a R4 sú nezávisle vodík, halogén, metoxy, nitro, kyano, amino, trifluormetyl a alkyl skupina
spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu.

Inhibítory biosyntézy cholesterolu a ergosterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286076

Dátum: 14.02.2008

Autori: Furdík Mikuláš, Fáberová Viera, Kakalík Ivan, Popovičová Ľudmila, Oremus Vladimír, Zemánek Marián, Schmidtová Ľudmila

MPK: A61K 31/343, A61K 31/38, A61K 31/40...

Značky: přípravy, biosyntézy, inhibitory, spôsob, cholesterolu, použitie, ergosterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované N-alkyl pyrolidín-benzoheterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, metyl, etyl, propyl a alyl, R2 je halogén (F, Cl, Br, I), metoxy, nitro, kyano, amino a trifluórmetyl, Y je N alebo CH a Z je CH2, CH2CH2, CH=CH, O, S, SO, SO2 a NCH3 a ich farmaceuticky akceptované adičné soli
spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu a ergosterolu.

Substituované amidy kyseliny 4-oxo-4H-1-benzopyrán-2-karboxylovej ako inhibítory ACAT-u a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284216

Dátum: 13.10.2004

Autori: Schmidtová Ľudmila, Zemánek Marián, Kakalík Ivan, Fáberová Viera, Šmahovský Vendelín, Oremus Vladimír

MPK: C07D 311/22, C07D 311/24

Značky: inhibitory, 4-oxo-4h-1-benzopyrán-2-karboxylovej, acat-u, amidy, kyseliny, přípravy, substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované amidy kyseliny 4-oxo-4H-1-benzopyrán-2-karboxylovej všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 je alkyl, resp. aryl a spôsob ich prípravy účinkom aromatického, resp. alifatického amínu na chlorid kyseliny 4-oxo-4H-1-benzopyrán-2-karboxylovej, pričom získané amidy sú inhibítormi enzýmu acyl-koenzým A: cholesterol acyltransferázy (ACAT) a sú využiteľné na inhibíciu esterifikácie a absorpcie cholesterolu pri hypercholesterolémii.

1,3-Disubstituované močoviny – inhibítory ACAT a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282727

Dátum: 21.10.2002

Autori: Zemánek Marián, Oremus Vladimír, Kakalík Ivan, Schmidtová Ľudmila, Šmahovský Vendelín, Fáberová Viera

MPK: C07C 273/18, A61K 31/17, C07C 275/00...

Značky: spôsob, 1,3-disubstituované, inhibitory, močoviny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je alkyl, resp. aryl R2 je nitro, resp. amino a X je kyslík, resp. síra, a spôsob ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že na aromatické a alifatické amíny rozpustené v toluéne sa pôsobí pri teplote 80 °C izokyanátmi. V prípade vzniku amino skupiny sa vzniknutá nitro skupina zredukuje pôsobením vodíka v prítomnosti paládiového katalyzátora na amino skupinu. Získané 1,3-disubstituované močoviny sú...