Schmidt Robert

Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihlicnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21019

Dátum: 11.03.2014

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01B 13/02

Značky: pásov, zariadenie, drevín, výsev, čistiace, lesný, spôsob, zhotovenia, ihličnatých, výsevných, kotúčové

Text:

...Dva miskovo zakrivené kotúče, ktoré zakaždým vykazujú druhý prvok otáčavého ložiska, sú uložené na prvom prvku otáčavého ložiska, pričom kotúče sú usporiadané na rôznych stranách pozdĺžnej osi nosiča zariadenia a svojimi vypuklýmistranami sú orientované ksebe navzájom. Napokon je na nosnej náprave alebo na nosiči zariadenia umiestnený spojovací prostriedok na pripojenie k zdroju ťažnej sily. Známy stroj je koncipovaný na zhotovenie...

Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Tseitlin Alexander, Schmidt Robert, Pisanova Elena

MPK: B32B 17/04, C08G 4/00, C08G 8/10...

Značky: vodný, polyvinylalkoholů, formaldehydu, prostriedok, obsahu, báze, polymerizovatelný

Text:

...spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri...

Monocyklické heterocykly ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9396

Dátum: 22.04.2005

Autori: Borzilleri Robert, Cornelius Lyndon, Schmidt Robert, Schroeder Gretchen, Kim Kyoung

MPK: A61P 35/00, C07D 213/68, A61K 31/44...

Značky: monocyklické, kinázy, heterocykly, inhibitory

Text:

...alkinylu, cykloalkylu, substituovaneho cykloalkylu,alkoxykarbonylu, arylu, substituovaného arylu,heteroarylu, substituovaného heteroarylu, heterocyklo,substituovaného heterocyklo, heterocykloalkylu alebo0004 Uvedený opis stanovuje zlúčeniny vzorcov I a II tu definované, farmaceutické prostriedky využívajúce tieto zlúčeniny a spôsoby použitia týchto zlúćenin na liečbu rakoviny,sa môže chápať, že zlúčeniny podľa vzorca II s...

Kondenzované zlúčeniny, ktoré inhibujú vaniloidný receptor typu 1 (VR1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4925

Dátum: 10.06.2004

Autori: Leanna, Koenig John, Bayburt Erol, Lukin Kirill, Schmidt Robert, Lee Chih-hung, Cink Russel, Gomtsyan Arthur, Chambournier Gilles, Hsu Margaret

MPK: A61P 13/00, A61K 31/472, A61K 31/416...

Značky: zlúčeniny, vaniloidný, receptor, kondenzované, inhibujú, vr1

Text:

...pri odpovediach na akútne,neškodlivé, tepelné a mechanické stimuly v porovnani s norrnálnymi myšami. VRl (-/-) myši tiež nemali zníženú citlivosť voči mechanickej alebo tepelnej nocicepcii vyvolanej poranením. Avšak VR 1 knockout myši neboli citlivé na škodlivé účinky intradermálneho kapsaicínu, expozíciu intenzívnemu zahrievaniu (50-55 °C) a nedošlo ku vzniku tepelnej hyperalgézie po intradermálnom podaní karagćnanu.0007 Zlúčeniny...

Kondenzované zlúčeniny, ktoré inhibujú podtyp 1 vaniloidného receptora (VR1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9948

Dátum: 10.06.2004

Autori: Cink Russel, Leanna Robert, Bayburt Erol, Koenig John, Hsu Margaret, Lee Chih-hung, Chambournier Gilles, Gomtsyan Arthur, Lukin Kirill, Schmidt Robert

MPK: A61P 13/10, A61K 31/416, A61K 31/472...

Značky: inhibujú, zlúčeniny, receptora, vaniloidného, kondenzované, vr1, podtyp

Text:

...bolesti, neuropatickej bolesti, pooperačnej bolesti, reumatickej bolesti kĺbov, neuralgie, neuropatie, algézie, poranenia nervov, ischémie, neurodegenerácie,cievnej mozgovej príhody, ínkontinencie a/alebo zápalových ochorení. Landsiedel-Maier a spol., Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., vol. 331, 1998, str. 59 až 71 publikoval syntézu a vzťah štruktúry a účinku 7-substituovaných l-aminoindánov ako 5-HT 1 A receptorových ligandov. Sterling a...

Sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280209

Dátum: 10.09.1999

Autori: Müller Klaus-helmut, Babczinski Peter, Schmidt Robert, Santel Hans-joachim

MPK: C07D 401/12, A01N 43/653, C07D 249/12...

Značky: tieto, herbicídne, prostriedky, sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, spôsob, látky, výroby, použitie, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie na potlačenie nežiaduceho rastu rastlín.

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Findeisen Kurt, Feucht Dieter, Strang Harry, Schmidt Robert, Santel Hans-joachim, Müller Klaus-helmut, Lindig Markus

MPK: A01N 43/653, A01N 47/38, C07D 249/12...

Značky: substituované, obsahom, použitie, herbicídny, triazolinóny, výrobu, medziprodukty, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Způsob izomerizace uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268829

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schmidt Robert, Bakas Steve, Cole Steven, Johnson James

MPK: C07C 5/13

Značky: izomerizace, způsob, uhlovodíku

Text:

...molekule nechávé reagovat za isomerízačníoh podmínek v přítomnooti ketalytického systému obeahujícího kombinaci0,1 až 0,5 hmotnostního kovu ze skupiny platiny s nosičem obsahujícím a) 75 až 95hnotnoatnich krystalického mordenitu ve vodikové formě, který má poměr siliky k alumi ně alespoň 16 1 a b) 5 až 25 hmotnostních žáruvzdorného anorganického oxidu. Tento způsob se vyznačuje tím, že použitý katalytický systém má měrnou povrchovou plochu...

Herbicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Santel Hans-joachim, Gehring Reinhold, Stetter Joerg, Schallner Otto, Schmidt Robert

MPK: A01N 43/56

Značky: výroby, prostředek, účinných, látek, způsob, herbicidní

Text:

...obecného vzorce I podle vynálezu vykazují s překvapením vedle výrazně lepší obecné herbicidní účinnosti vůči škodlivým rostlinám (plevelům) značně zlepšenou snášenlivost důležitými kulturními rostlinami, než ze stavu techniky známé 1 ~ary 1 pyrazoly,jako například 4 ~kyan-5 ~propiony 1 amino~ 1-(2,3,4-trichlorfenyl)pyrazo 1, který je po stráncechemické a co do účinku nejbliže příbuznou sloučeninou....

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eue Ludwig, Schmidt Robert, Mues Volker, Förster Heinz, Santel Hans-joachim, Hänssler Gerd

MPK: C07D 266/58, A01N 43/78, A01N 43/76...

Značky: nových, 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, způsob, výroby

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Herbicidní a fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252829

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schmidt Robert, Hänssler Gerd, Mues Volker, Eue Ludwig, Santel Hans-joachim, Förster Heinz

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76

Značky: fungicidní, prostředek, herbicidní

Text:

...se 2 až 6 atomy uhliku nebo alkynylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkylovuu skupinu se 2 až 4 atomy uhlĺku, alknxyalkylenoxyskupinu r 1 až 4 atrmy uhliku V alkoxylové i alkylenové části, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nevo pupřĺpadé mety 1 ovuu skupiub,methosyskupinou, trifluormetylovou skupinou, fluorem, Chlorem nebo nltrüskupinou Substltuüvanuu fenylovou skupinu neboR 1 a R 2 znamenaji společně s atomem dusíku, na...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237322

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schmidt Robert, Eue Ludwig, Findeisen Kurt, Kranz Eckart

Značky: výroby, složky, účinné, herbicidní, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 6-halogen-terc.butyl-1,2,4-triazin-5-on obecného vzorce I v němž všechny obecné symboly mají dále uvedený význam. A dále se popisuje způsob jejich výroby.

Selektivní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236781

Dátum: 15.02.1987

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01N 43/64, A01N 39/02

Značky: selektivní, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek 4-amino-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5[4H]-onu vzorce I vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z a alespoň jednoho esteru substituované fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce II ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, X znamená atom vodíku nebo atom halogenu a Ar představuje 2-pyridylovou nebo fenylovou skupinu, které jsou popřípadě...

Herbicidní prostředek k selektivnímu hubení plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230600

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bergisch-gladbach, Förster Heinz, Schmidt Robert

MPK: A01N 47/36, A01N 39/02

Značky: plevelů, selektivnímu, hubení, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek k selektivnímu hubení plevelů v kulturách užitkových rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z 1,3-dimethyl-3-(2-benzthiazolyl)močoviny vzorce I a ethoxykarbonylmethylesteru 5-(2,6-dichlor-4-trifluormethylfenoxy)-2-nitro-alfa-fenoxypropionové kyseliny vzorce II přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I k účinné látce vzorce II se pohybuje mezi 1:0,02 a 1:1.

Selektivní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230599

Dátum: 15.05.1986

Autori: Schmidt Robert, Bergisch-gladbach, Schlee Hans Georg

MPK: A01N 47/36, A01N 43/64

Značky: selektivní, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z (1) 1-amino-3-(2,2-dimethylpropyl)-6-ethylthio-1,3,5-triazin-2,4(1H,3H)- dionu vzorce I a (2) N-((4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)aminokarbonyl]-2- chlorbenzensulfonamidu vzorce II přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I ku účinné látce vzorce II se pohybuje mezi 1:0,001 a 1:1.