Schmidt Mario

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Schmidt Mario, Schülbe Holger, Koch Martin, Nacke Bernhard, Wischmann Stefan, Von Löhneysen Henning, Nikanorov Alexander, Plha Jens

MPK: B23K 13/02, B23K 13/01, H05B 6/02...

Značky: oddeliteľných, výrobkov, rozdielnou, použitím, spôsob, čiastkových, indukčných, aspoň, navzájom, kvalitou, hrúbkou, indukčne, kovových, dvoch, zváranie, materiálov, vysokofrekvenčné, zariadenie, vodičov

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Kontaktné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4314

Dátum: 23.05.2006

Autor: Schmidt Mario

MPK: H02B 11/00, H01R 13/15, H01H 1/12...

Značky: usporiadanie, kontaktné

Text:

...paralelne s kontaktnými rovinamiNa základe kontaktného usporiadania podľa predvýznakovej časti patentového nároku l (DE 195 O 9 474 C 2) spočíva úkol vynálezu V takom vytvorení kontaktného usporiadania, aby ním boli elektricky spojiteľné dva kontakty, ktorých kontaktnéroviny prebiehajú kolmo voči sebe navzájom.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený tým že prvá kontaktná plocha a druhá kontaktná plocha kontaktného elementu prebiehajú...