Schmidt Klauspeter

Zařízení na čištění dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266375

Dátum: 13.12.1989

Autori: Schmidt Klauspeter, Rehnert Wolfgang, Wegner Matthias, Wolter Wilfried

MPK: B60S 3/00

Značky: čištění, dopravních, prostředků, zařízení

Text:

...m/mnm neoópasauanua aueprmm.BHFOIIHGH KOHCTÍJVKLWVH npeXĺyCMôTPMBaBT. WTO HľJCTVlK COCTCIMT M 3 HGPEEHIJMXHUŇ CTPEJIU. mapnmpa. noaopaumaanmeñcq uaxpyr mapumpa nnmTu M naň tuymmero anTmMaTmueuKw. caoomaumarucs c 9 neKTpmwecKuM onuxmpynuun ycrpuňcruuu nan ynpannüumn npmnnnon cTmnmpnuPo ycTpmňcTaa. Kmropoe npenurapamuer npomseonbnoe namxenme ycTpnňcTBa npm uunumnyTun MÚCTMKlÍ-unpemnymecrna mauapereumn aaxnnwanrcn B TOM. HTC c nouamun avoro...

Upevňovací zařízení havarijního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266227

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wolter Wilfried, Müller Lothar, Schmidt Klauspeter, Wagner Matthias

MPK: B61J 1/12

Značky: podvozku, havarijního, upevňovací, zařízení

Text:

...no xonee, c onpeeneunoü Kongeü H Haoöopqr. - mnam Błmónnnmm ycTpoücTBAł Haoőpewemue őon Vnokasusawr na V Á» Pnc.1 HpHqncco 6 neHHeVůHKcauH na ycwpoňcw xonuom ndnoxenmu, bug panny V V Á. ĺ . . . Puc.2 Hpucnocoöneaeuxcannúcoŕnaçno pnc.1 B údnomeumu ůnxcauuu ycnonuoro Kqneca V J V ~ A- Hpnçnocoönenüee nonpoöno HOHCHHÉTCH HMIE na ñpuúépe Bunonnennx. qeprçmnneVnanpannàeMoMnp Konee,.a nc eçmugcanun Ha ýCTý 0...

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schmidt Klauspeter, Müller Lothar, Wagner Matthias, Wolter Wilfried

MPK: B60F 1/00

Značky: automobilových, kolových, zajišťující, žádané, železniční, pedál, dopravních, zařízení, pohyb, prostředků, trase, koleje

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Ovládací ústrojí blokovacího ústrojí uzávorovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255802

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wolter Wilfried, Wunderlich Klaus, Schmidt Klauspeter

MPK: B61G 3/06

Značky: ústrojí, blokovacího, mechanismu, uzávorovacích, ovládací

Text:

...Q.Ukazatel Q je na uzávorovacím zařízení Q spřáhla uložen kloubově a je posuvný V otvoru 1 stěny 3 skříně. Ukazatel É má na svém zadním konci koncovou plochu 1. Na tělesu 3 spřáhlaje bezprostředně za horní stěnou g skříně uspořádán můstek 5, který má sešikmenou plochu,vytvářející opěrku 2 pro uzávorovací páku ll v koncové poloze II. Uzávorovací páka łl je vytvořena jako dvouramenná páka, která je uložena výkyvně na čepu lg a která zapadá...