Schmidt Hans-werner

Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 284481

Dátum: 30.03.2005

Autori: Werner Dietrich, Schmidt Hans-werner, Stockhausen Werner, Rahn Martin, Hirsch Martin

MPK: C01F 7/44

Značky: hydroxidů, hlinitého, spôsob, oxidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bezvodého oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého v cirkulujúcej fluidnej vrstve. Tento spôsob sa uskutočňuje tak, že sa teplota v cirkulujúcej fluidnej vrstve nastaví na hodnotu v rozsahu 850 až 1 000 °C, oxid hlinitý odoberaný z cirkulujúcej fluidnej vrstvy sa zmieša aspoň na 2 min. s 10 až 25 % hmotn. čiastočne dehydratovaného hydroxidu hlinitého vystupujúceho zo strany tuhej látky z prvého stupňa suspenzného...

Spôsob vaLcovania za tepla pásov hrúbky 1, 5 až 5 mm z konštrukčnej nízkouhlíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 246304

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beisswenger Hans, Schmidt Hans-werner, Palliard Maurice

MPK: B21B 1/26

Značky: pásov, ocele, valcovania, hrúbky, konštrukčnej, spôsob, nízkouhlíkovej, tepla

Text:

...V stave po valcovani alebo po následnom zušľachtovaní. V prípade zvyšovania pevnostných vlastností, aj v tomto pripade klesajú tvárne vlastnosti napríklad pre lisovanie.Uvedené nedosta-tky odstraňuje a problém rieši spôsob valcovania. za- tepl.a pásov hrúbky 1,5 až 5 mm z konštrukčne nízkouhlikovej ocele o .chemickom zložení V hmotnostnoin obsahu 0,03 až 0,14 0/0 uhlíka, 0,3 .až 1,1 kremíka, 0,005 až 0,03 fosforu, 0,002 .až 0,035 0/0...

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Prices Risborough, Beisswenger Hans, Reh Lothar, Schmidt Hans-werner, Myers Peter Leslie

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivý, fotoduplikaci, materiál, záznamový

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...