Schmidt Éva

Pyrimidinyl-piperazíny použiteľné ako ligandy dopamínových D3/D2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10399

Dátum: 10.04.2008

Autori: Farkas Sándor, Domány György, Komlódi Zsolt, Sághy Katalin, Bartáné Szalai Gizella, Laszy Judit, Ágainé Csongor Éva, Schmidt Éva, Kiss Béla, Gyertyán István

MPK: A61P 25/00, A61K 31/506, C07D 239/48...

Značky: dopamínových, ligandy, pyrimidinyl-piperazíny, použitelné, receptorov

Text:

...a/alebo solí a/alebo hydrátov a/alebo solvátov, spôsobov ich prípravy, farmakologických kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri liečbe a/alebo prevencii patologických stavov, ktoré vyžadujú moduláciu dopamínových receptorov, ako sú napr., ale bez obmedzenia psychózy (napr. schizofrénia, schizo-afektívne choroby), zneužívanie drog (napr.alkoholu, kokaínu, nikotínu, opioidov), kognitívne poranenie sprevádzajúce schizofřénimmierne...

Nové benzamidové deriváty ako antagonisty bradykinínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14871

Dátum: 27.10.2007

Autori: Keserü György, Hornok Katalin, Farkas Sándor, Bozó Éva, Vastag Mónika, Schmidt Éva, Vágó István, Szentirmay Éva, Beke Gyula

MPK: C07D 207/08, A61K 31/18, A61P 29/00...

Značky: bradykinínu, deriváty, benzamidové, nové, antagonisty

Text:

...dôkazov bazálnej expresie receptorov B 1 na periférií, v poslednej dobe stále viacero dôkazov ukazuje, že receptory B 1 sú konštitutívne exprimované centrálne V niektorých neuronálnych elementoch, zahŕňaj úcich miechu a taktiež niektoré vyššie štruktúry. Funkcia týchto receptorov je nejasná, ale sú implíkované v prenose bolesti a hyperalgézii. Preto sa predpokladá, že antagonisty receptora B 1 budú užitočné pri zrniemeni bolesti nielen na...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Blaskó Gábor, Schmidt Éva, Bózsing Dániel, Miklósné Kovács Anikó, Bilkei Gorzó András, Egyed András, Gacsáliy István, Jakóczi Iván, Rátzné Simonek Ildikó, Gyertyán István, Németh Gábor, Tihanyi Károly, Simig Gyula, Szénasi Gábor

MPK: C07D 239/22, A61K 31/505, C07D 239/38...

Značky: deriváty, piperazinylalkyltiopyrimidínové, obsahom, farmaceutické, kompozície, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Barkóczy József, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Schmidt Éva, Lévay György

MPK: A61K 31/50, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, kompozície, přípravy, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, farmaceutické, obsahom, spôsob, nové

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kompagne Hajnalka, Schmidt Éva, Simig Gyula, Martonné Markó Bernadett, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Lévay György, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Barkóczy József

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: kompozícia, obsahom, substituované, spôsoby, farmaceutická, deriváty, přípravy, alkylaminopyridazinónové

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Hársing László Gábor, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Kótay Nagy Peter, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Gacsályi István, Barkóczy József

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: kompozícia, obsahom, substituované, přípravy, spôsob, alkylaminopyridazinónové, deriváty, farmaceutická

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Egyed András, Szénasi Gábor, Raczne Bajnogel Judit, Pallagi Katalin, Wellmann Janos, Lévay György, Barkóczy József, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: kompozície, zložky, nové, farmaceutické, spôsob, deriváty, přípravy, obsahom, 2h-pyridazín-3-ónu, aktívnej

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...