Schmidt Éva

Pyrimidinyl-piperazíny použiteľné ako ligandy dopamínových D3/D2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10399

Dátum: 10.04.2008

Autori: Komlódi Zsolt, Gyertyán István, Kiss Béla, Laszy Judit, Bartáné Szalai Gizella, Ágainé Csongor Éva, Sághy Katalin, Domány György, Schmidt Éva, Farkas Sándor

MPK: C07D 239/48, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: dopamínových, ligandy, pyrimidinyl-piperazíny, použitelné, receptorov

Text:

...a/alebo solí a/alebo hydrátov a/alebo solvátov, spôsobov ich prípravy, farmakologických kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri liečbe a/alebo prevencii patologických stavov, ktoré vyžadujú moduláciu dopamínových receptorov, ako sú napr., ale bez obmedzenia psychózy (napr. schizofrénia, schizo-afektívne choroby), zneužívanie drog (napr.alkoholu, kokaínu, nikotínu, opioidov), kognitívne poranenie sprevádzajúce schizofřénimmierne...

Nové benzamidové deriváty ako antagonisty bradykinínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14871

Dátum: 27.10.2007

Autori: Szentirmay Éva, Hornok Katalin, Beke Gyula, Vastag Mónika, Farkas Sándor, Vágó István, Keserü György, Bozó Éva, Schmidt Éva

MPK: A61P 29/00, C07D 207/08, A61K 31/18...

Značky: bradykinínu, deriváty, nové, antagonisty, benzamidové

Text:

...dôkazov bazálnej expresie receptorov B 1 na periférií, v poslednej dobe stále viacero dôkazov ukazuje, že receptory B 1 sú konštitutívne exprimované centrálne V niektorých neuronálnych elementoch, zahŕňaj úcich miechu a taktiež niektoré vyššie štruktúry. Funkcia týchto receptorov je nejasná, ale sú implíkované v prenose bolesti a hyperalgézii. Preto sa predpokladá, že antagonisty receptora B 1 budú užitočné pri zrniemeni bolesti nielen na...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Miklósné Kovács Anikó, Gyertyán István, Schmidt Éva, Jakóczi Iván, Bilkei Gorzó András, Rátzné Simonek Ildikó, Blaskó Gábor, Gacsáliy István, Egyed András, Németh Gábor, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Tihanyi Károly, Bózsing Dániel

MPK: C07D 239/22, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: farmaceutické, obsahom, přípravy, piperazinylalkyltiopyrimidínové, spôsob, deriváty, kompozície, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Hársing László Gábor, Gacsályi István, Lévay György, Barkóczy József, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/50...

Značky: farmaceutické, deriváty, spôsob, přípravy, nové, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície, obsahom

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barkóczy József, Egyed András, Schmidt Éva, Szénasi Gábor, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Leveleki Csilla, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Gacsályi István

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: substituované, farmaceutická, deriváty, spôsoby, obsahom, kompozícia, přípravy, alkylaminopyridazinónové

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Miklósné Kovács Anikó, Schmidt Éva, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Egyed András, Kompagne Hajnalka, Barkóczy József

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: obsahom, deriváty, farmaceutická, substituované, přípravy, alkylaminopyridazinónové, spôsob, kompozícia

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Pallagi Katalin, Wellmann Janos, Raczne Bajnogel Judit, Egyed András, Barkóczy József, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Lévay György, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Schmidt Éva

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: aktívnej, přípravy, zložky, 2h-pyridazín-3-ónu, deriváty, kompozície, nové, farmaceutické, obsahom, spôsob

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...