Schlegel Miloš

Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267406

Dátum: 12.02.1990

Autori: Anderle Jan, Matějka Pavel, Straka Antonín, Schlegel Miloš, Velhartický Petr, Vaněček Pavel

MPK: F23N 5/02

Značky: ovládáním, výstupu, mikropočítačový, cyklickým, regulátor

Text:

...regulátoru.Praktické provedení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupu podle vynálezu je patrno 2 obrázku. na kterém je blokovým schámatem zobrazen příklad zapojení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupů.Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů sestává ze skupinové svorky A analogových slgnálů. která je připoje CS 267406 B 1 2na na první vstup LL A/D převodníku 1. jehož výstup je...

Zařízení pro plynulé dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264434

Dátum: 14.08.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Hercik Petr, Lehečka Václav, Schlegel Miloš

MPK: B23D 15/06

Značky: dělení, plynule, zařízení, materiálů

Text:

...ll. výstup řídioího bloku ll je zapojen na zapíneoí vstup Q akčního bloku 3 nůžek 31, přičemž na zpětnovazební Vstup g prvního výkonového bloku §je pŕipojen výstup prvního čidla gg rychlostí a na zadávací vstup Q jednak výstup druhého čldla 33 rychlosti a jednak zpětnovazební vstup y druhého výkonóvěho bloku lg. k jehož silovému výstupu 5 je pŕipojen druhý poháněoí motor ll podávaoích válců ll a dopravníkugg před nůžkami ll a jehož druhý...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lehečka Václav, Bednář Milan, Větrovec Jindřich, Schlegel Miloš

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: zařízení, konstant, počítače, technologických, zadávání

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Zařízení pro adaptivní řízení dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251571

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartík Jan, Lehečka Václav, Hercik Petr, Schlegel Miloš

MPK: G05B 13/02

Značky: dynamických, adaptivní, systému, řízení, zařízení

Text:

...funkce spočíva v tom, že kontrolní blok ll průběžně testuje funkční stav počítače §. V případě zjištění poruchy nebo absence počítače á je aktivován druhý řídící Vstup 9. Na základě toho blok 2 modifikuje řídící vstup l bloku lg a řídící32 ovládacího bloku vstup 3 bloku lg, čímž dojde k přepnutí na záložní parametry a záložní strukturu zpětnovazebního řídicího systému.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že slučuje výhody analogové...

Pracovní nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244133

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dubský Ivo, Mlynáo Jioí, Schlegel Miloš, Smiták Vincenc, Leheeka Václav, Dalík František

MPK: E21C 25/18

Značky: nástroj, pracovní

Text:

...proti známu náatrojům obdobneho typu mnolství uhlí vytuenoho v jednom procovníu cyklu. jelikož jedním zober-eu vytoäí uhlí s oelího průřosu uholno alojo s současně drtí veliká kusy vytlłendho uhlí řezocí o nakládooí čistí, čím so dosohujo jeho monzlí zrnitosti.Přodmlt vynolosu jo nisornün v jednom provedení na připojenóm výkreau, kde značí obr. 1 poloviční řez pracovní nástrojom, obr. 2 pohled ze strany na řez procovním ndetrojom, obr. 3...

Zařízení pro průmyslovou regulaci zvlhčování, zejména plastické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228781

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lehečka Václav, Schlegel Miloš, Dalík František, Hes František, Dubský Ivo

MPK: B28C 7/12, B28B 17/02

Značky: suroviny, plastické, zvlhčování, průmyslovou, regulaci, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ruční nebo automatickou regulaci zvlhčování, zejména plastické suroviny při častých změnách vstupních vlastností suroviny (vstupní vlhkost, složení vstupní suroviny apod.). Vstup čidla je přes filtr s možností paměťového režimu připojen jednak na blok střední hodnoty signálu a jednak na druhý vstup regulátoru. Výstup bloku střední hodnoty signálu je připojen přes sledovač signálu a přepínač žádané hodnoty regulátoru, jehož prvý...