Scheufler Christian

Pyrazolónové deriváty ako inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10655

Dátum: 14.05.2008

Autori: Zitt Christof, Hummel Rolf-peter, Kley Hans-peter, Hatzelmann Armin, Menge Wiro, Marx Degenhard, Volz Jürgen, Feth Martin, Schmidt Beate, Ockert Deborah, Heuser Anke, Christiaans Johannes, Sterk Geert Jan, Wohlsen Andrea, Scheufler Christian

MPK: A61K 31/444, A61P 1/00, A61K 31/4155...

Značky: pyrazolónové, inhibitory, deriváty

Text:

...1, kdeR 1 znamená fenylový derivát vzorca (a) alebo (b)R 2 sa vyberie zo skupiny pozostávajúca z 1-2 C-a|koxy a 1-2 C-a|koxy, ktorá je úplne aleboR 3 sa vyberie zo skupiny pozostávajúcej z l-ZC-alkoxy, 3-5 C-cykIoalkoxy, 3-5 C-cykloaIkyImetoxy a 1-2 C-alko×y, ktorá je úplne alebo prevažne substituovaná fluóromR 4 sa vyberie zo skupiny pozostávajúcej z 1-2 C-aIkoxy a 1-2 C-alkoxy, ktorá je úplne alebo prevažne substituovaná fluórom-3 R 5 je...

(2R,4aR, 10bR)-6-(2,6-dimetoxypyridín-3-yl)-9-etoxy-8-metoxy-1,2,3,4,4a, 10b-hexahydro-fenantridín-2-ol, HCI soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6840

Dátum: 01.03.2006

Autori: Kautz Ulrich, Hummel Rolf-peter, Webel Matthias, Scheufler Christian

MPK: A61K 31/473, A61P 11/00, C07D 401/00...

Značky: 2r,4ar, 10b-hexahydro-fenantridín-2-ol, 10br)-6-(2,6-dimetoxypyridín-3-yl)-9-etoxy-8-metoxy-1,2,3,4,4a

Text:

...chlorovodikovej alebo kyseliny bromovodíkovej, éteru alebo alkoholu alebo ketónu (napriklad dioxánu, THF, dietyléteru, metanolu, etanolu, izopropanolu, metylizobutylketónu alebo podobného rozpúšťadla), alebo v pripade organických kyselín ako je napríklad kyselina fumárová, kyselina vínna, kyselina 2-oxoglutarová alebo kyselina sulfónová alebo podobná kyselina, môže byt vhodné ketónové rozpúšťadlo(napriklad acetón alebo metylizobutylketón),...