Schetina Otto

Způsob postřiku nožů a/nebo porubního předku tlakovou kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264105

Dátum: 13.06.1989

Autori: Zitz Alfred, Wrulich Herwig, Schöffmann Franz, Schetina Otto

MPK: E21C 25/04

Značky: zařízení, porubního, způsobu, kapalinou, nožů, tohoto, způsob, předku, provádění, tlakovou, postřiků

Text:

...kanálů na obvodu pouzdra přibližně o trojnáaobněm světlém průměru těchto kanálů. Radiální kanály nohou tvořit radiální vývrty, přičemž rozpětí středového úhlu, který je menší než 1 ao°, je uspořádáno pravidla 6 až 10 radiálních vývrtů, takže vzhledem k obvyklým rychlostem otáčení brázdicích hlav v rozpětí od 1 do 4 a 1 lze bezpečně zabránit vznětům.Příkladné provedení vynâlezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje prů~řez...

Zařízení pro chlazení nožů, zejména nožů brázdicího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256360

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zitz Alfred, Schetina Otto, Wrulich Herwig

MPK: E21C 25/38

Značky: brázdicího, chlazení, nástroje, zejména, zařízení, nožů

Text:

...nezáleží na tom, V kterém směru se brázdí a v jakém úhlovém rozpětí jsou nože s horninou v záběru. To umožňuje přesnou regulaci odpovídající požadavkům přívodu chladicího média k nožům. Ani při velmi malém úhlu záběru nožů s horninou nemůže vzniknout jiskra a zabraňuje se ztrátě vody po dobu, kdy nože nejsou v záběru s horninou. Voda se přivádí do trysek bez vzduchu pod vysokým tlakem, že nemůže dojít k ucpání trysek.Napřipojených výkresech je...

Brázdicí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 256351

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schetina Otto, Zitz Alfred, Wrulich Herwig, Hintermann Rudolf

MPK: E21C 35/22

Značky: hlava, brázdicí

Text:

...svařené soupravě kotoučů lg až ll. Tato společně svařená jednotka soupravy kotoučů gg až ll a lg stredové části je překryta kqncovou částí gg, která je sešroubována šrouby gg se svařenou jednotkou soupravy kotoučů lg až ll a středové části lg. S touto koncovou součástí lg je svařen prstenec gl a deska gg. Na desku gg je přivařen středový prstenec gâ, kterým jepřiěroubována středová vložka 33.Chladicí voda se vede od připojovacího šroubení 9...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Tocker Stanley, Maier Wllfried, Schetina Otto, Fischer Alfred

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: dopravníku, stropní, odtěžováním, zařízení, vzájemné, vrstvy, porubech, přesouvání

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Těsnění štěrbiny mezi vzájemně otočnými částmi brázdicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220774

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zitz Alfred Ing, Kogler Petr, Schetina Otto

Značky: brázdicího, částmi, těsnění, vzájemné, stroje, štěrbiny, otočnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém těsnění mezi vzájemně otočnými částmi brázdicího stroje, k jehož výložníku jsou po obou jeho stranách uloženy otočné duté brázdicí hlavy poháněné pomocí převodu dopomala, jehož poslední převodový stupeň dopomala je umístěn ve vnitřních prostorech brázdicích hlav, přičemž vnitřní prostor každé brázdicí hlavy a výložníku s obsahem mazacího oleje je uzavřen prvkem pro utěsnění ve vnitřním i vnějším směru, uspořádaným v...

Zařízení pro dočasnou výztuž chodby nebo tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222195

Dátum: 15.05.1985

Autori: Schetina Otto, Aistleitner Karl, Zitz Alfred

Značky: výztuž, tunelů, chodby, zařízení, dočasnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dočasnou výztuž chodby nebo tunelu v blízkosti porubního předku dočasným vyztužovacím rámem obsahuje pevný podélný nosník, který je připevněn na brázdicím stroji, a na němž je ve směru porubního předku uspořádán posuvný nosník, po němž je pojízdný dopravní vozík pro dopravu dočasného vyztužovacího rámu. Pro plenění dočasného vyztužovacího rámu v oblasti zadního konce brázdicího stroje a pro vsazení konečného vyztužovacího rámu v...