Scher Herbert Benson

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom a spôsob potlačovania škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287394

Dátum: 28.07.2010

Autori: Van Koppenhagen Juanita, Scher Herbert Benson, Lee Kuo-shin, Wade Philip, Shirley Ian, Follows Richard

MPK: A01N 25/26, A01N 25/04, A01N 53/00...

Značky: kombinované, mikrokapsúl, přípravy, vodná, obsahom, suspenzia, spôsob, mikrokapsula, kompozícia, škodcov, potlačovania, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula, ktorá je tvorená aminoplastovým plášťom a zapuzdrenou zložkou alebo zložkami, kde materiál plášťa obsahuje esterovú skupinu všeobecného vzorca jadro [(A1-X)tCH2N<]t´[(A2-X)uCH2N<]u´…[(An-X)yCH2N<]y´. Opísaný je spôsob prípravy týchto mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom, taktiež spôsob potlačovania škodcov aplikáciou kompozície obsahujúcej mikrokapsuly so zapuzdreným pesticídom.

Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, prostriedok a kombinovaný prípravok a vodná suspenzia s ich obsahom a spôsob na kontrolu škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287393

Dátum: 28.07.2010

Autori: Scher Herbert Benson, Shirley Ian, Lee Kuo-shin, Follows Richard, Wade Philip, Van Koppenhagen Juanita

MPK: A01N 25/26, A01N 25/04, B01J 13/06...

Značky: mikrokapsula, mikrokapsúl, obsahom, vodná, suspenzia, spôsob, kombinovaný, prípravok, škodcov, prostriedok, kontrolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrokapsula vytvorená polymočovinovým plášťom a obsahujúca zložku alebo zložky uzavreté v plášti, kde stena plášťa obsahuje aspoň jednu oligomerickú acetalovú skupinu, ktorá má prednostne vzorec (I), kde R je (a) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 voliteľne substituovaných atómov uhlíka, (b) skupina obsahujúca reťazec od 5 do 40 atómov uhlíka a jeden alebo viacej interne naviazaných atómov kyslíka alebo síry, alebo NH-skupín, alebo (c)...

Mikrokapsula obsahujúca suspenzie biologicky účinných zlúčenín a látky poskytujúce ochranu pred UV žiarením a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283290

Dátum: 22.04.2003

Autori: Scher Herbert Benson, Chen Jin Ling

MPK: A01N 25/28, A01N 25/22

Značky: přípravy, spôsob, biologicky, účinných, obsahujúca, poskytujúce, žiarením, látky, ochranu, zlúčenín, suspenzie, mikrokapsula

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná mikrokapsula obsahuje biologicky účinný materiál, ktorý je citlivý na ultrafialové svetelné žiarenie, pričom tieto kapsuly obsahujú činidlo poskytujúce ochranu pred ultrafialovým svetelným žiarením, zvolené zo skupiny zahrnujúcej oxid titaničitý, oxid zinočnatý a ich zmesi, suspendované a rovnomerne dispergované v kvapaline.

Chemicky stabilné kompozície obsahujúce kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283051

Dátum: 23.12.2002

Autori: Scher Herbert Benson, Chen Jinling

MPK: A01N 41/10, A01N 37/42, A01N 35/06...

Značky: cheláty, diónových, spôsob, herbicídnych, stabilné, kovové, obsahujúce, chemicky, přípravy, kompozície, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kovové cheláty herbicídnych diónových zlúčenín s všeobecným vzorcom (I), ktoré sú pri normálnych podmienkach a takisto pri extrémnych teplotných podmienkach dlhodobo chemicky stabilné, ako aj chemicky stabilné kvapalné herbicídne formulácie obsahujúce kovové cheláty herbicídnych zlúčenín s všeobecným vzorcom (I) a vodu, organické rozpúšťadlá alebo kvapalný ko-herbicíd. Opisuje sa i spôsob prípravy týchto herbicídnych kompozícií.

Pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278483

Dátum: 09.07.1997

Autori: Morgan Ronald Lee, Rodson Marius, Scher Herbert Benson

MPK: A01N 25/22, A01N 25/32, A01N 25/12...

Značky: prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 45 % hmotn. dermálne toxickej pesticídnej zlúčeniny na báze organickej zlúčeniny fosforu, 0,1 až 10 % hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky s hydrofilne-lipofilnou rovnováhou v rozmedzí od 17 do 20 a 50 až 98 % hmotn. suchého inertného nosiča so strednou veľkosťou častíc od 425 do 850 mikrometrov a merným povrchom 100 až 140 m2. g-1. Neiónová povrchovo aktívna látka je výhodne dinonylfenoletoxylát...

Pórovitá impregrovaná granule a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227671

Dátum: 15.02.1986

Autori: Scher Herbert Benson, Rider Richard Harold, Hahn Alice Ulhee

Značky: způsob, granule, její, pórovitá, výroby, impregrovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Pórovitá impregnovaná granule, jejíž póry uzavřené pórovitou membránou obsahují zachycenou látku, alespoň částečně nemísitelnou s vodou a určenou k pomalému uvolňování, vyznačená tím, že membrána z polymočoviny je tvořena produktem reakce in situ mezi nevodným organickým roztokem, obsahujícím látku k zachycení a 2 až 75 % hmotnosti organického polyisokyanátu, a vodným roztokem obsahujícím vodu a 0,01 až 10 % hmotnosti katalyzátoru ze skupiny...