Schenke Thomas

2-Fenylsubstituované imidazotriazinóny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287161

Dátum: 08.01.2010

Autori: Nowakowski Marc, Bischoff Erwin, Perzborn Elisabeth, Es-sayed Mazen, Serno Peter, Keldenich Jörg, Schenke Thomas, Niewöhner Ulrich, Schlemmer Karl-heinz, Haning Helmut, Dembowsky Klaus

MPK: A61P 13/00, A61P 15/00, A61K 31/5365...

Značky: obsahujúce, tieto, použitie, výroby, spôsob, liečivá, 2-fenylsubstituované, látky, imidazotriazinóny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-fenylsubstituované imidazotriazinóny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, lieky s ich obsahom a ich použitie, najmä ako inhibítorov cGMP-metabolizujúcich fosfodiesteráz.

Kombinácia účinných látok s insekticídnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8794

Dátum: 19.03.2007

Autori: Fischer Rüdiger, Hungenberg Heike, Andersch Wolfram, Schenke Thomas, Thielert Wolfgang, Jeschke Peter, Velten Robert

MPK: A01N 41/10, A01N 37/40, A01N 37/28...

Značky: látok, insekticídnymi, vlastnosťami, účinných, kombinácia

Text:

...skupina, majú insekticídny účinok (porovnaj EP-A 0 539 588). Konkrétne pritom ide o zlúčeninyĎalej je tiež známe, že mnohé heterocykly, organické zlúčeniny cínu, benzoylmočoviny apyretroidy majú insekticídne a akaricídne vlastnosti (porovnaj W 0 93-22 297, W 0 9310 083, DE-A 2 641 343, EP-A-347 488, EP-A-210 487, US-A 3 264 177 a EP-A-234 045).Avšak účinok týchto látok nie je vždy uspokojivý. Teraz sa zistilo, že kombinácie účinných...

Substituované enaminokarbonylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19942

Dátum: 19.03.2007

Autori: Nauen Ralf, Pitta Leonardo, Schenke Thomas, Schallner Otto, Görgens Ulrich, Pontzen Rolf, Arnold Christian, Jeschke Peter, Malsam Olga, Velten Robert, Reckmann Udo, Beck Michael Edmund, Sanwald Erich, Müller Thomas

MPK: A01N 43/78, C07D 213/04, A01N 43/40...

Značky: zlúčeniny, substituované, enaminokarbonylové

Text:

...prípadne V prítomnosti vhodného zrieďovadla a prípadne v prítomnosti akceptorakyseliny (spôsob 2), alebo tak, že sa reakcii podrobiaB, R 2 a R 3 majú skôr uvedené významy,v prvom reakčnom kroku so zlúčeninami vzorca V HzN-R (V),V ktorom R má skôr uvedený význampripadne v prítomnosti vhodného zrieďovadla a prípadne v prítomnosti kyslého pomocného prostriedku, a potom sa vzniknuté zlúčeniny vzorca VI v druhom reakčnom krokuv ktorom B, R 1, R...

Substituované enaminokarbonylové zlúčeniny na použitie ako insekticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19084

Dátum: 19.03.2007

Autori: Schallner Otto, Arnold Christian, Beck Michael Edmund, Müller Thomas, Görgens Ulrich, Sanwald Erich, Malsam Olga, Jeschke Peter, Nauen Ralf, Velten Robert, Schenke Thomas

MPK: C07D 405/12, A01P 7/00, A01N 43/40...

Značky: insekticídy, enaminokarbonylové, substituované, zlúčeniny, použitie

Text:

...vhodného riedidla a prípadne V prítomnosti kyslého pomocného činidla, anásledne sa V druhom reakčnom kroku vytvorené zlúčeniny vzorca (VI)B, R, R 2 a R 3 majú významy uvedené Vyššie, podrobia reakcii so zlúčeninami vzorca (VII)E a A majú významy uvedene vyššie, prípadne V prítomnosti vhodného riedidla a prípadne v prítomnosti akceptora kyseliny (spôsob 3).Napokon sa zistilo, že nove zlúčeniny vzorca (l) majú veľmi výrazné biologické...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285223

Dátum: 14.08.2006

Autori: Bremm Klaus-dieter, Krebs Andreas, Grohe Klaus, Haller Ingo, Philipps Thomas, Endermann Rainer, Metzger Karl Georg, Schenke Thomas, Petersen Uwe

MPK: C07D 498/00, C07D 471/00

Značky: obsahujúce, deriváty, výroby, tieto, chinolónkarboxylovej, použitie, látky, kyseliny, liečivá, naftyridónkarboxylovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v popisnej časti, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie na výrobu antibakteriálnych činidiel.

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Grohe Klaus, Haller Ingo, Philipps Thomas, Schenke Thomas, Metzger Karl Georg, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter, Krebs Andreas, Endermann Rainer

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: deriváty, výroby, čisté, látky, enantiomérne, tieto, použitie, naftyridónkarboxylovej, kyseliny, liečivá, chinolónkarboxylovej, obsahujúce, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Kyselina 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8- yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová, jej použitie a liečivá túto zlúčeninu obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 283223

Dátum: 28.02.2003

Autori: Schaller Klaus, Jaetsch Thomas, Baasner Bernd, Werling Hans-otto, Bartel Stephan, Petersen Uwe, Labischinski Harald, Schenke Thomas, Matzke Michael, Himmler Thomas

MPK: A61P 1/04, A61K 31/47

Značky: yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová, zlúčeninu, obsahujúce, použitie, túto, 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8, liečivá, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8- yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová a jej farmaceuticky použiteľné hydráty a/alebo soli, ich použitie na výrobu liečiv na terapiu infekcií spôsobených Helicobacter pylori a ním asociovaných gastroduodenálnych ochorení a liečivá túto zlúčeninu obsahujúce.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282971

Dátum: 09.12.2002

Autori: Endermann Rainer, Schenke Thomas, Petersen Uwe, Haller Ingo, Bremm Klaus-dieter, Metzger Karl Georg, Grohe Klaus, Krebs Andreas, Philipps Thomas

MPK: A61K 31/33, C07D 471/04, C07D 498/04...

Značky: naftyridónkarboxylovej, kyseliny, deriváty, chinolónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I). Spôsob ich výroby, antibakteriálne prostriedky a prídavky do krmív obsahujúce uvedené látky a medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín.

Deriváty 7-izoindolinyl-chinolónu a 7-izoindolinyl-naftyridónu, spôsob ich výroby, medziprodukty tohto spôsobu, použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282274

Dátum: 05.11.2001

Autori: Phillipps Thomas, Metzger Karl Georg, Petersen Uwe, Bartel Stephan, Bremm Klaus-dieter, Krebs Andreas, Endermann Rainer, Mielke Burkhard, Schenke Thomas

MPK: C07D 209/44, C07D 401/04, A61K 31/435...

Značky: použitie, medziprodukty, prostriedok, 7-izoindolinyl-chinolónu, 7-izoindolinyl-naftyridónu, deriváty, spôsobu, spôsob, tohto, farmaceutický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty chinolónu a naftyridónu, ktoré sú v polohe 7 substituované parciálne hydrogenovaným izoindolinylovým kruhom všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na liečenie bakteriálnych infekcií.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej, spôsob ich výroby, medziprodukt na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279221

Dátum: 05.08.1998

Autori: Grohe Klaus, Petersen Uwe, Himmler Thomas, Zeiler Hans-joachim, Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Krebs Andreas

MPK: C07D 401/04, C07D 215/56, A61K 31/47...

Značky: deriváty, výrobu, medziprodukt, chinolónkarboxylovej, tieto, prostriedok, obsahujúci, látky, výroby, spôsob, farmaceutický, kyseliny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, ich farmaceuticky použiteľné hydráty a adičné soli s kyselinami, ako i soli s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom. Uvedené zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Spôsob výroby uvedených zlúčenín, antibakteriálne prostriedky a prísady do krmív obsahujúce tieto zlúčeniny.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Endermann Rainer, Schenke Thomas, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe

MPK: C07D 209/44, C07D 209/02, A61K 31/33...

Značky: použitie, tieto, obsahujúce, látky, deriváty, chinolónkarboxylovej, naftyridónkarboxylovej, liečivá, výroby, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.