Sättler Günther

Chromatografická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 268544

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hauke Günter, Sättler Günther

MPK: G01N 30/60

Značky: kolona, chromatografická

Text:

...maticf je uspořádána soustava dvou polomisek, které mají výstupek umfstěný v drážce nacházející se u konce kolony.S výhodou je mezi trubicí kolony a převlečnou naticí uspořádán předsloupec.Konstrukce podle vynâlezu má nejen výhodu, že se musí pro každý typ sloupce nabízet ještě jedna verze, nýbrž že se kromě toho také značné snfží náklady na redukční šroubenf. Pro každý průměr kolony je zapotřeb( pouze jedné dvojice šroubení. Při...

Chromatografický sloupec a způsob jeho plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256393

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gunkel Werner, Müller Peter, Sättler Günther, Wintermeyer Willi

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, sloupec, plnění, chromatografický

Text:

...desky à 2 keramiky, skla nebo legovane oceli.Při plnění sloupce se výtoková strana uzavře, jak ukazuje obr. 1, zatímco na vtokovém konci se namontuje pouze děrovaná deska 3, jak ukazuje obr. 2. Po nasazení obvyklého plnicího ústrojí se do sloupce čerpá kaše sorbentu, přičemž sorbent je zadržován rozdělovačem 5 a fritou A na vypouštěcím konci sloupce a po vytvoření dostatečného tlaku také děrovanou deskou g, zatímco nosná kapalina může bez...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hyzak Daniel, Gunkel Werner, Look Reinhard, Wallace John Michael, Witzgall Manfred, Vanevenhoven Peter Watson, Sättler Günther

MPK: C08L 27/06, F42D 1/02

Značky: výroby, trhaviny, nabíjení, pneumatické, jejich, náložkované, termoplastické, způsob, trubky

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...