Sándor Andrej

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282602

Dátum: 20.09.2002

Autori: Vaškovič Ján, Sándor Andrej

MPK: G12B 17/02, H04M 1/00

Značky: mobilných, patogénnych, prístrojov, telekomunikačných, tienidlo, účinkov

Zhrnutie / Anotácia:

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je najmenej jedna vodivá cievka z kovu a/alebo zliatin kovov, pričom cievka má 2 až 8 rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená v obale tvaru priestorového geometrického útvaru s najmenej jedným výbežkom a/alebo priehlbinou, a/alebo príchytkou na umiestnenie a/alebo prichytenie. Puzdro...

Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1770

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vaškovič Ján, Sándor Andrej

MPK: H04M 1/00

Značky: účinkov, patogénnych, prístrojov, tienič, telekomunikačných, mobilných

Text:

...umiestnenieTienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov, zlepšuje mikroklímu V ich okolí, čím sa zlepšujekvalita životného a pracovného prostredia ich používateľov.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonáto~ ra vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je jedna medená cievka so štyrmi rovnomerne vinutými závitmi. Je umiestnená V nerozoberateľnom obale...

Tienič geopatogénnych zón v dopravných prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1646

Dátum: 08.10.1997

Autori: Vaškovič Ján, Sándor Andrej

MPK: B60R 16/00

Značky: tienič, dopravných, geopatogénnych, prostriedkoch

Text:

...spôsobmi. Je závislý najmä od zdroja energetickej poruchy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorým je tienič geopatogénnych zón V dopravnýchTienič geopatogénnych zón V dopravných prostriedkoch je vytvorený z kužeľovitého oblého telesa, v ktorom je vodorovne s jeho základňou umiestnený rezonátor. Teleso má kruhovú,eliptickü alebo kombinovanú základňu, je z nevodivého tuhého materiálu. Rezonátor pozostáva zo...

Sposob predvýsevnej úpravy semien a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252012

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sándor Andrej, Horváth Alexander, Horváth Ľubomír, Remeslník Pavol

MPK: A01G 7/04

Značky: predvýsevnej, tohto, vykonávanie, spôsobu, úpravy, zariadenie, semien, spôsob

Text:

...ich negatívnvekologický dosah, čo je aktuálne najmä v oblastiach s podzemnými zdrojmi pitnej vody. Úprava semien podľa vynálezu je vhodná pre obilniny, zrniny, semená zeleniny, cukrovej repy, semená kvetov a drevín, napr. borovice.Na priložených výkresoch je na obr. 1 bokorys, na obr. 2 pôdorys a na obr. Bpriečny rez zariadenia podľa vynálezu s divergentnou optikou a pevným zrkadlom, na obr. 4 je bokorys a na obr. 5 je pôdorys príkladu...