Samek Ernest

Modulovaný oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238808

Dátum: 15.05.1987

Autor: Samek Ernest

MPK: H03C 1/18

Značky: modulovaný, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modulovaný oscilátor vyznačený tým, že na každý prívod primárneho vinutia výstupného transformátora sú pripojené jedna trioda a antiparalelne jeden tyristor. Možné obory využitia sú napríklad zváračky v ochrannej atmosfére, zdroje pre plazmové rezanie a zváranie, zariadenia pre indukčný ohrev.

Pecový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232601

Dátum: 15.12.1986

Autor: Samek Ernest

MPK: H01F 39/00

Značky: pecový, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná sa o pecový transformátor, ktorého primárne vinutie pozostáva z dvoch do série zapojených sekcií, ktorých stred je pripojený cez kontakt stykača a cez dve diody, alebo cez tyristory na sieťový prívod. Transformátor je prevediteľný ako jednofázový i ako trojfázový, s možnosťou prepínania sekundárneho napätia až v pomere 1 : 2 a výkonov v pomere 1 : 4.

Generátor impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222854

Dátum: 15.03.1986

Autor: Samek Ernest

Značky: impulzov, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov pre zváracie účely, ktorého podstatou je, že do zváracieho okruhu zváracieho transformátora je zapojené sekundárné vinutie sériového transformátora, ktorého primárne vinutie je pripojené na sieťový prívod cez presytku, ktorá má dve vinutia pripojené cez dve antiparalelne zapojené diody alebo tyristory tak, aby sa v nej vytváralo jednosmerné magnetické pole.

Jednosmerný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 220884

Dátum: 15.02.1986

Autor: Samek Ernest

Značky: elektromagnet, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný elektromagnet je určený pre použitie v elektrotechnike. Jednosmerný elektromagnet pozostáva z magnetického obvodu a dvoch magnetizačných vinutí, pričom každé z dvoch magnetizačných vinutí (2) je pripojené na prívod (4) striedavého prúdu cez jednu diodu (3) a obě diody (3) majú opačnú polaritu a obe magnetizačné vinutia (2) opačný smer vinutia.

Zabezpečovacia skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219568

Dátum: 30.09.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: skrutka, zabezpečovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odbor: strojárenstvo, strojové súčasti. Technicky problém: zabezpečenie skrutkových spojov proti uvoľneniu. Podstata vynálezu: zabezpečovacia skrutka s valcovou hlavou opatrenou na vrchu zárezom alebo šesťhranným otvorom význačná tým, že je na svojom obvode opatrená závitom určeným pre čiapku opatrenú na obvode šesťhrannom a vo vnútri závitom.

Zapojenie pre napájanie plazmových horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218626

Dátum: 01.06.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: zapojenie, horákov, napájanie, plazmových

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj prúdu pre plazmové horáky, pri ktorom diódy pripojené na hlavnú elektródu plazmového horáka tvoria mostíkový usmerňovač jednak s diódami pripojenými na zváraný alebo rezaný predmet, jednak s diódami pripojenými cez tlmivku na pomocnú elektródu plazmového horáka, pričom sú všetky diódy pripojené na spoločný prívod striedavého prúdu a umožňujú striedavé horenie pomocného oblúka medzi pomocnou elektródou a hlavnou elektródou plazmového...

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215552

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: kotvou, generátor, pohybom, lineárnym

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom, ktorého podstatou je, že pozostáva zo statora zloženého z transformátorových plechov, do tvaru tlmivky, opatreného budiacim vinutím a pracovným vinutím s pohyblivým jarmom, pričom sú čelá statora a pohyblivého jarma opatrené ozubením a pohyblivé jarmo je spojené cez tiahlo s výbušným, alebo spaľovacím lineárnym motorom, alebo majú čelá hladké a pohyblivé jarmo je spojené cez nerovnoramennú páku s tiahlom...

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215551

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: pohonom, lineárnym, elektrického, zdroj, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom, ktorý má valcový stator, ktorý je opatrený pracovným vinutím a kotvou ktorá je opatrená budiacim vinutím, vyznačený tým, že je kotva buď jednoduchá, alebo dvojitá s dvomi budiacimi vinutiami a dvomi smermi budenia a je opatrená hriadeľom, ktorý je uložený klzne v ložiskách a je pripojený cez spojku na tiahlo lineárneho spaľovacieho, alebo výbušného motora.

Oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218166

Dátum: 15.09.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru elektrotepelná technika, metalurgia a rieši univerzálnu jednofázovú dvojelektródovú pec. Oblúková pec sa skladá z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojené cez dva usmerňovacie okruhy s obomi fázovými prívodmi prúdu. Možnosť využitia je v odbore tavenia kovov.

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214606

Dátum: 01.07.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: regulačný, napätia, autotransformátor, reguláciu, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu nap(tia, vyznačujúca sa tým, že má dva polovodičové prvky (3) napr.tyristory alebo tranzistory v antiparalelnom zapojení zaradené v sérii s hlavným vinutím /1/ pre reguláciu magnetizačného prúdu.

Zapojenie pre napájanie jednosmerných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218066

Dátum: 15.06.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: zapojenie, jednosmerných, motorov, napájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na striedavé prívody je pripojená kotva cez dva páry tyristorov, pričom sú na oba konce pripojené ešte dva tyristory, ktoré vedú prúd kotvy cez pár diod k striedavému prívodu. Budiace vinutie je rovnako pripojené k sieťovému prívodu cez pár diod a druhým koncom k páru diod vedúcich kotevný prúd.