Šámal Václav

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 271164

Dátum: 14.08.1990

Autori: Jonák Jiří, Šámal Václav

MPK: F28D 15/00

Značky: výměník, tepla

Gravitační svislá tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269288

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F28D 15/02

Značky: svislá, trubice, tepelná, gravitační

Text:

...štěrbiny s statické váhy sloupec kondensátu nad ní dochází dále v odpařovscí zóně k rovnoměmému omývéní vnitřním povrchu vélcovéhoplášte kondensátem, který se rychle odpařtxje. To má pozitivní vliv na tepelný výkon tepelné trubice.Dále bude popeáno příkledné provedení gravitační svislé tepelné trubice podle vyná~ lezu na připojeném výkresu, kde ne obr. I je~svislý řez osou tepelné trubice a na obr. 2 je vodorovný řez tepelnou trubicí...

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Kubíček Václav, Šámal Václav

MPK: F23L 15/04

Značky: ohříváku, zapojení, parním, vzduchu, hořáku, kotli, horkovodním

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F23L 13/00

Značky: dvoukřídlá, klapka, zpětná

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

Přehřívák páry plamencožárotrubného kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259848

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F22G 7/10

Značky: přehřívák, kotle, plamencožárotrubného, páry

Text:

...tím, že výstupní komora přehřátá páry, ktera je umístěno dole, je přes uzavírací ventil prepojenia s vodním prostorem bubnu, je umožněno zavodnění přehřívaku páry při zatápěni ko-tle, naníž by bylo třeba použít jakěhokolí dalšího ventilu a tím zařadit přehřívak do oběhu kotle jako odpařovací plochu. Propojením výstupní komory přehřáté páry přes uzavírací ventil s odvodňovacím potrubím se před najetím kotle na výkon odvodní...

Zařízení ke spalování exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254641

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šámal Václav, Skála Oldřich, Kubíček Václav, Košvanec Josef

MPK: F23G 7/06

Značky: exhalací, zařízení, spalování

Text:

...provedení zařízení ke spalování exhalací podle vynálezu,která budou zobruzena na obr. 1 až 4, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez plamencem plamencožárotrubného kotle se zařízením ke spalování exhalací, obr. 2 pohled na plynový hořák s přívcdy plynu a směsi vzduchu a exhalací ve směru šípky P z obr, 1, obr. 3 znázorňuje detail řezu blokem ohnivzdorného materiálu s podružnými otvory uspořádanými na trychtýřovité ploše a obr. 4 částečný...

Dutá kruhová výztuha rovného plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 253531

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kronus Karel, Šámal Václav, Kubíček Václav

MPK: F22B 7/20

Značky: kruhová, výztuha, dutá, plamence, rovného

Text:

...ke zborcení planenee, neboř i horní část duté kruhové výztuhy je trvale ohlazena proudící perovodní směsí, ktorá vstupuje dole do výztuhy zavodňovecíni otvory. chlazení kruhovú výztuhe má podstatnějvyääí pevnost než má vlastní plamenec.Dále budou popsána dvě příkladná provedení duté kruhové výztuhy rovného plamence, která budou zobrazena na obr. 1 až 4,kde obr. 1 představuje svislý řez podćlnou osou plamence s dutou kruhovou výztuhou,...

Parní, horkovodní nebo termoolejový velkoprostorový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252349

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F22G 7/00, F22D 1/00

Značky: velkoprostorový, kotel, termoolejový, parní, horkovodní

Text:

...trubic, nikoli kotlova voda. Možnost zvýšení účinnosti a výkonü kotlů e bezplemenným spalováním. Vyšší bezpečnost s spolehlivcst zařízení a menší nároky na obsluhu zařízení.Vlivem menších rozměrd kotle i úpravy vody se snižují nároky na prostor kotelny a s tím spojení investiční náklady, váha i prucnost. °Provedením ohříváku vody a přehříváku páry uvnitř bubnu kotle vznikne kompaktní jednotka, přizpůsobená pro provoz s topeniětěm pro...

Prstencová vložka ze žáruvzdorného materiálu do plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 252215

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šámal Václav, Kubíček Václav, Továrek Josef

MPK: F22B 7/20

Značky: žáruvzdorného, prstencová, plamence, materiálů, vložka

Text:

...které je při dostatečném přebytku vzduchu ukončeno ještě než spaliny opustí plamenec. Do žárových trubek prvního tahu vstupují již zcela vyhořelé, částeč ně vychlazené spaliny, takže z důvodu neprohoření paliva již nemůže dojít k popraskání konců Vtrubek vlivem vysoké teploty a případné difuze vodíku do trubkové stěny. V důsledku úplného vyhoření paliva na kratší vzdálenosti je možno též zvýšit výkon stávajících kotlú a při konstrukcí nového...

Uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Richard, Šámal Václav

Značky: tepla, uspořádání, cirkulací, přirozenou, výměníku, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací, který je topen spalinami, odcházejícími z parního nebo horkovodního kotle. Teplo z výměníku je využíváno pro ohřev napájecí vody a k regulaci teploty je použito přepouštěcí regulace mezi vstupem a výstupem z výměníku. K výměníku je přiřazen druhý uzavřený oběh vody s nižší úrovní teploty než u napájecí vody, který je též opatřen přepouštěcí regulací. Teplo z tohoto...

Spalovací zařízení pro kusová méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219506

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav

Značky: méněhodnotná, paliva, kusová, zařízení, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spalovacího zařízení pro spalování kusových méněhodnotných paliv, jako je suchý i mokrý dřevný odpad, netříděné nízkokalorické uhlí, pazdeří, bagasa, dále některý průmyslový odpad, jakož i tříděný městský odpad. Palivo je přiváděno do zásobníku paliva, ohřívaného stěnou spalovací komory, na jehož dně je šikmý třásací rošt, který palivo dopravuje, částečně odplyňuje, případně spaluje a ze kterého palivo přepadá na...

Kruhový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 215298

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef

Značky: kruhový, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kruhového otočného roštu s nedělenou roštovou plochou, trychtýřovitě se svažující do středu roštu, kde je kruhový otvor pro odvod popela, který je vhodný pro spalování různého odpadového materiálu, jako hrubší odpad dřeva, zbytky umělých hmot, odpad z domácností, ale také méněhodnotných paliv jako rašelina, nízkovýhřevných hnědých uhlí s vysokým obsahem nespalitelných látek. V kruhovém otvoru uprostřed roštu je...

Pouzdro pro ochranu konců trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218687

Dátum: 15.04.1985

Autor: Šámal Václav

Značky: trubek, ochranu, konců, výměníku, tepla, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření pouzdra pro ochranu konců trubek výměníků tepla, obzvlášť parních a horkovodních kotlů se žárovými trubkami, proti účinkům sálavého tepla hlavně v tom případě, když konec plamene hořáku zasahuje k trubkovému dnu. V podstatě se válcové pouzdro skládá z vnitřní části válcového tvaru, která je zasunuta do chráněné trubky. Vyčnívající část má tvar kuželový, rozvírající se v úhlu 5 až 10°. Po celé délce pouzdra je provedena...