Salphati Laurent

Tricyklické inhibítory PI3K a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18024

Dátum: 15.12.2011

Autori: Ndubaku Chudi, Mclean Neville James, Olivero Alan, Dotson Jennafer, Krintel Sussie Lerche, Heald Robert Andrew, Jones Graham Elgin, Salphati Laurent, Heffron Timothy, Wei Binqing, Wang Lan

MPK: C07D 487/14, A61K 31/519, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, tricyklické, spôsoby, použitia

Text:

...delécie, s odhadovanou početnosťou 70 až 90 (Nutt C, Louis DN (2005) Cancer of the Nervous System (McGraw-Hill, New York), 2. vydanie, str. 837-847.). Tieto zistenia spolu s prognostickou hodnotou stavu PTEN u prípadov GBM (Phillips HS, et al.(2006) Cancer Cell 9 1 57-163) svedčia o význame dráhy fosfoínositid 3-kinázy (PI 3 K)/AKt pri podpore vysoko agrestívnych gliových malignít a tiež o terapeutických možnostiachinhibítorov PI 3 K, ktoré...