Šalomoun Vladimír

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klumpar Karel, Piálek Josef, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar

MPK: D04B 15/58

Značky: nití, zařízení, vodičů, ovládání

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Piálek Josef, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/34

Značky: soustava, stroje, zámková, pletacího, okrouhlého

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Klumpar Karel, Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Chládek Otokar

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: prístroje, zařízení, pohon

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Protizkrucovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel, Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Chládek Otakar

MPK: D04B 15/92

Značky: protizkrucovací, zařízení

Text:

...v pracovní polozeobr. 3 totéž co obr. 2, jenže klapka je v nepracovní poloze.Známy jednoválcový okrouhly pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen protizkrucovacím zařízením sestávajícím z následujících dílců. Pod známým neznázorněným jehelním válcem je na odtahovou trubku ł napojena neotočná trubka g uvnitř ní je uspořádána perforovaná trubka 3. Perforovanâ trubka 5 je poháněna známým převodem od jehelního válce. spodek trubky g...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klumpar Karel, Chládek Otokar, Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 9/46

Značky: výrobu, zboží, punčochového, stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Klumpar Karel, Nováček Jindřich, Chládek Otokar

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, jednoválcový, pletací, okrouhlý

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Zařízení pro přemisťování těžkých tovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244919

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalomoun Vladimír

MPK: B65G 47/52

Značky: zařízení, těžkých, tovarů, přemísťování

Text:

...nejdále vysunuté části. Tím zcela nebo zčásti vysunutá teleskopicky roztažitelná ramena 13 tvoří v závislosti na poloze obráběcího stroje můstek mezi přemisťovacím zařízením a obráběcím strojem a po tomto můstku je možno přemisťovat v žádaném sledu palety 2 s tovary ze stolu 9 k příslušnému ob raběcímu stroji a zpět na stůl po provedení operace.V rámci vynálezu je možno podpěru 14 rozmanité uspořádat. V jednom z alternativních provedení...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováeek Jindoich

MPK: A61K 31/42, C07D 261/16, C07D 261/12...

Značky: amidů, 5-methylisoxazol-3-karboxylové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Zhášedlo tlakoplynového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244253

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: H01H 33/88

Značky: tlakoplynového, zhášedlo, vypínače

Text:

...pőlové trubky 1, ve ktoré spolus izolační tryskou Q vytvářejí zhášecí prostor Q, akumulačníprostor QQ, sací prostor Qł a expansní prostor Qg.Funkce zhášedla podle vynálezu je následující v zapnuté poloze vypínače prochází kontaktní roubík Q izolační tryskou Q a tvoří s kontaktními rozpojovacími palci Q kontaktní spojení pro trvalý převod proudu. Od začátku vypínacího pohybu kontaktního roubíku Q se nad podtlakovým pístem Q zvětšuje sací...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šalomoun Vladimír, Čurda Otakar, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/94

Značky: stroje, pletacího, pohonné, jednoválcového, okrouhlého, zařízení

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Zařízení pro pneumatický odtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 236367

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kabátek Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan

MPK: D04B 15/92

Značky: odtah, pneumatický, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatický odtah úpletů na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje ventilátor zapojený na dvakrát ohnuté vedení úpletů napojené na jehelní válec a které je ukončeno uzavírací klapkou. Vynález řeší náhradu záchytné nádoby odtahu tím, že do vedení od jehelního válce je nejprve napojen výfuk ventilátoru a za něj sání ventilátoru.

Zařízení pro zadržení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237076

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, zadržení, úpletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zadržení úpletu oproti působení tahu vzduchu vyvozovaném pneumatickým odtahem okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží s pracovními otáčkami vyššími jako 800 ot/min. a záměnovými otáčkami vyššími jak 300 ot/min. Zařízení je řešeno tak, že obsahuje pod jehelním válcem rotující část vedení úpletu, která se postupně rozšiřuje z menšího na větší průměr.

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Krulová Jarmila, Nováček Jindřich, Trnka Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, prístroj, jednoválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krulová Jarmila, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Klumpar Karel, Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: zejména, zařízení, pletacího, mazání, okrouhlého, stroje

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233917

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje opatřeného pohyblivě uloženými elementy, jako jsou platiny apod. V drážkách rotačních dílců, které jsou ovládány zámkovými díly a kde jsou vyjímatelná dvířka pro výměnu pohyblivě uložených elementů. Vynález řeší použití dvířek i ve funkčních místech tím, že dvířka tvoří se zámkem nepřerušenou pracovní hranu, přičemž jejich spoje na funkčních ploškách pracovní hrany jsou tvořeny do sebe zapadajícími...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228310

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nováček Jindřich, Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír

Značky: pletacího, stroje, hustotové, zařízení, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. Zboží, který je opatřen neposuvným jehelním válcem a axiálně posuvnými jehelními zatahovacími zámky. Vynález řeší možnosti různého nastavení hustoty i v jednotlivých pletacích systémech, což je zajištěno tak, že k výkyvným pákám zatahovacích zámků je přiřazena nejméně jedna úhlově natočitelná šablona s ovládacími nájezdy, na něž dosedají nastavitelné...

Uspořádání zámků okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228309

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nováček Jindřich, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí

Značky: pletacího, uspořádání, okrouhlého, zámku, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, pro zvedání jehel do chytové nebo uzavírací polohy. Vynález řeší provedení těchto zámků tak, aby byla zabezpečena jejich funkce při vysokých rychlostech pleteni s co nejmenším zastavěním oblouku jehelního válce. Toto je provedeno tak, že zámky jsou uloženy souose vedle sebe, jak je vidět nejlépe na obr. 1.

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227464

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí, Trnka Jan

Značky: okrouhlého, zařízení, pohonné, pletacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží rotačním způsobem pouze jehlami, které obsahuje dva elektromotory, vyznačující se tím, že je den elektromotor (7) je napojen přímo na jehelní válec (1) a druhý elektromotor (15) je na pojen na pohon přístroje (18) a prostřednictvím volnoběžné spojky (9) přímo na jehelní válec (1).

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227463

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: pletací, stroj, podobně, punčochového, výrobu, zboží, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. s jehelním válcem uloženým na nosném pouzdře, které je uloženo v ložiskách uspořádaných v pevném pouzdře, vyznačující se tím, že mezi ložisky (51, 52) jsou na nosném pouzdře (2) uspořádány vačky (7) postrků, na které dosedají posuvné snímací tyče (8) procházející otvory v pevném pouzdře (9).

Zařízení pro ovládání plynulé hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229331

Dátum: 01.03.1986

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/78

Značky: hustoty, zařízení, ovládání, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni pro ovládání plynulé hustoty na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového s pod, zboží, které obsahuje vačku plynulé hustoty, k níž je přiřazen postrkový mechanismus obsahující rohatku s západku. Zařízení je řešeno pro ovládání mikropočítačem, což je provedeno tak, že na postrkovou páku západky tlačí přímo pohyblivá kotva elektromagnetu řízeného od mikropočítače stroje.

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového a pod. zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228951

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Trnka Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: punčochového, okrouhlý, stroj, výrobu, pletací, zboží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání bubínků pro ovládání funkce, zejména maloprůměrorového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového a pod. zboží. Vynález řeší prostorové umístění bubínků vzhledem k ovládání silových a nesilových funkcí a výměně programu tak, že v každěm pletacím systému je jeden bubínek uspořádán nad a druhý pod přírubou stroje, jak je vidět z obr. 1.

Zámková soustava pro ovládání zatahovacích platin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228612

Dátum: 01.01.1986

Autori: Nováček Jindřich, Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/34

Značky: zámková, platin, soustava, zatahovacích, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení zámkové sousta v platinovém víku okrouhlého pletací o stroje pro výrobu punčochového apod. zboží. Provedení platinových zámků řeší vedení zatahovacích platin tak, aby předpětí ve stěnách oček, při různé hloubce zátahu a vysokých obvodových rychlostech bylo stejné. Toto je provedeno pomocí kloubové sdružených zámků.

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

Značky: pletacího, zařízení, pracovních, členu, stroje, okrouhlého, výrobu, zboží, punčochového, apod, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224327

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: hustotové, stroje, pletacího, okrouhlého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, kde změna hustoty se provádí přestavováním zatahovacích zámků jehel pomocí hustotové páky ovládané segmentovým bubínkem, kde v mechanickém převodu k zatahovacímu zámku jsou dvě úhlově natočitelné šablony s ovládacími nájezdy, na něž dosedají konce výkyvných pák zatahovacích zámků, vyznačující se tím, že na jedné z šablon (9) jsou mechanické prostředky (92,93)...

Okrouhlý pletací stroj, zejména pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213901

Dátum: 01.06.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Kouklík Ivo, Šalomoun Vladimír

Značky: stroj, apod, okrouhlý, zejména, zboží, pletací, punčochového, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen hustotovým zařízením vytvořeným na bázi pohyblivých zatahovacích zámků. Vlastní hustotové zařízení je pak uspořádáno tak, že je řízeno programovacím zařízením, např. rozkazovacím bubnem, které ovládá pomocí např. mechanického převodu nebo elektrickým signálem, odpovídající si platinové a zatahovací zámky jednotlivých pletacích systémů a to současně....