Salituro Francesco

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Bellon Steven, Galullo Vincent, Salituro Francesco, Bemis Guy, Cochran John

MPK: A61K 31/17, A61K 31/435, A61K 31/44...

Značky: liečenie, heterocyklické, farmaceutická, liečivá, použitie, kompozícia, súvisiacich, zlúčeniny, přípravu, prevenciu, ochorení, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Diaminotriazolové zlúčeniny užitočné ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9021

Dátum: 19.09.2005

Autori: Wang Jian, Duffy John, Ledeboer Mark, Messersmith David, Ledford Brian, Salituro Francesco, Pierce Albert

MPK: A61P 37/08, A61K 31/506, A61K 31/4439...

Značky: kinázy, užitočné, inhibitory, proteín, zlúčeniny, diaminotriazolové

Text:

...členov je nezávisle vybraný heteroatóm. V niektorých uskutočneniach heterocyklovä, heterocyklylovéť, heterocykloalifatická alebo heterocyklickéf skupina má tri až štrnást členov kruhu, z ktorých jeden alebo viac členov kruhu je heteroatomnezávisle vybraný z atómov kyslíka, síry, dusíka alebo fosforu a každý kruh v systéme obsahuje 3 až 7 členov kruhu.0012 Príklady heterocyklických kruhov zahrnujú benzimldazolón (napríklad 3-1...

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iných proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13504

Dátum: 30.03.2005

Autori: Robinson Daniel, Bethiel Randy, Farmer Luc, Pinder Joanne, Court John, Harrington Edmund, Lauffer David, Mortimore Michael, Everitt Simon, Fraysse Damien, Binch Hayley, Salituro Francesco, Boyall Dean, Charrier Jean-damien, Wang Jian, Wang Tiansheng, Pierard Francoise, Come Jon, Pierce Albert, Aronov Alex, Green Jeremy

MPK: C07D 471/04, C07D 519/00

Značky: proteín, iných, kináz, azaindoly, inhibitory, užitočné

Text:

...alergickým reakcíám či reakcíám okamžitej hypersenzítivity(1993). Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísané zabránenie hypersenzitivnym reakciám typu I, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibície JAK 3 Malaviya et al, J . Biol. Chem....

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iným proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10600

Dátum: 30.03.2005

Autori: Lauffer David, Mortimore Michael, Boyall Dean, Pinder Joanne, Robinson Daniel, Salituro Francesco, Wang Tiansheng, Pierard Francoise, Everitt Simon, Bethiel Randy, Court John, Pierce Albert, Come Jon, Green Jeremy, Farmer Luc, Fraysse Damien, Harrington Edmund, Aronov Alex, Charrier Jean-damien, Binch Hayley

MPK: C07D 471/04, C07D 519/00

Značky: inhibitory, proteín, kináz, azaindoly, iným, užitočné

Text:

...k nkútnym alergickým reakciam či reakciám okamžitej hypersenzitivity(l 993), Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísane zabránenie hypersenzítívnym reakciárn typu l, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibícíe JAK 3 Malaviya et al, J. Biol....