Salituro Francesco

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Bellon Steven, Bemis Guy, Galullo Vincent, Cochran John, Salituro Francesco

MPK: A61K 31/435, A61K 31/44, A61K 31/17...

Značky: ochorení, liečivá, farmaceutická, přípravu, kompozícia, súvisiacich, obsahom, liečenie, použitie, prevenciu, zlúčeniny, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Diaminotriazolové zlúčeniny užitočné ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9021

Dátum: 19.09.2005

Autori: Salituro Francesco, Ledford Brian, Messersmith David, Wang Jian, Duffy John, Pierce Albert, Ledeboer Mark

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/506, A61P 37/08...

Značky: zlúčeniny, užitočné, proteín, diaminotriazolové, inhibitory, kinázy

Text:

...členov je nezávisle vybraný heteroatóm. V niektorých uskutočneniach heterocyklovä, heterocyklylovéť, heterocykloalifatická alebo heterocyklickéf skupina má tri až štrnást členov kruhu, z ktorých jeden alebo viac členov kruhu je heteroatomnezávisle vybraný z atómov kyslíka, síry, dusíka alebo fosforu a každý kruh v systéme obsahuje 3 až 7 členov kruhu.0012 Príklady heterocyklických kruhov zahrnujú benzimldazolón (napríklad 3-1...

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iných proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13504

Dátum: 30.03.2005

Autori: Pierard Francoise, Fraysse Damien, Lauffer David, Court John, Farmer Luc, Mortimore Michael, Wang Tiansheng, Binch Hayley, Come Jon, Harrington Edmund, Aronov Alex, Green Jeremy, Pierce Albert, Wang Jian, Robinson Daniel, Salituro Francesco, Bethiel Randy, Pinder Joanne, Everitt Simon, Boyall Dean, Charrier Jean-damien

MPK: C07D 519/00, C07D 471/04

Značky: užitočné, azaindoly, kináz, iných, proteín, inhibitory

Text:

...alergickým reakcíám či reakcíám okamžitej hypersenzítivity(1993). Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísané zabránenie hypersenzitivnym reakciám typu I, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibície JAK 3 Malaviya et al, J . Biol. Chem....

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iným proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10600

Dátum: 30.03.2005

Autori: Bethiel Randy, Green Jeremy, Wang Tiansheng, Pierce Albert, Robinson Daniel, Harrington Edmund, Pinder Joanne, Farmer Luc, Mortimore Michael, Pierard Francoise, Charrier Jean-damien, Lauffer David, Court John, Salituro Francesco, Fraysse Damien, Binch Hayley, Boyall Dean, Everitt Simon, Come Jon, Aronov Alex

MPK: C07D 519/00, C07D 471/04

Značky: iným, užitočné, inhibitory, azaindoly, kináz, proteín

Text:

...k nkútnym alergickým reakciam či reakciám okamžitej hypersenzitivity(l 993), Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísane zabránenie hypersenzítívnym reakciárn typu l, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibícíe JAK 3 Malaviya et al, J. Biol....