Salituro Francesco

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Bellon Steven, Salituro Francesco, Galullo Vincent, Cochran John, Bemis Guy

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/44...

Značky: farmaceutická, liečenie, súvisiacich, kompozícia, obsahom, heterocyklické, liečivá, prevenciu, zlúčeniny, ochorení, přípravu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Diaminotriazolové zlúčeniny užitočné ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9021

Dátum: 19.09.2005

Autori: Duffy John, Ledford Brian, Pierce Albert, Wang Jian, Salituro Francesco, Messersmith David, Ledeboer Mark

MPK: A61K 31/4439, A61P 37/08, A61K 31/506...

Značky: užitočné, zlúčeniny, kinázy, proteín, inhibitory, diaminotriazolové

Text:

...členov je nezávisle vybraný heteroatóm. V niektorých uskutočneniach heterocyklovä, heterocyklylovéť, heterocykloalifatická alebo heterocyklickéf skupina má tri až štrnást členov kruhu, z ktorých jeden alebo viac členov kruhu je heteroatomnezávisle vybraný z atómov kyslíka, síry, dusíka alebo fosforu a každý kruh v systéme obsahuje 3 až 7 členov kruhu.0012 Príklady heterocyklických kruhov zahrnujú benzimldazolón (napríklad 3-1...

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iných proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13504

Dátum: 30.03.2005

Autori: Wang Tiansheng, Court John, Fraysse Damien, Everitt Simon, Bethiel Randy, Aronov Alex, Salituro Francesco, Lauffer David, Harrington Edmund, Pierard Francoise, Charrier Jean-damien, Green Jeremy, Come Jon, Pierce Albert, Boyall Dean, Farmer Luc, Robinson Daniel, Pinder Joanne, Mortimore Michael, Binch Hayley, Wang Jian

MPK: C07D 471/04, C07D 519/00

Značky: užitočné, proteín, azaindoly, inhibitory, iných, kináz

Text:

...alergickým reakcíám či reakcíám okamžitej hypersenzítivity(1993). Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísané zabránenie hypersenzitivnym reakciám typu I, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibície JAK 3 Malaviya et al, J . Biol. Chem....

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iným proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10600

Dátum: 30.03.2005

Autori: Green Jeremy, Pierard Francoise, Aronov Alex, Binch Hayley, Boyall Dean, Come Jon, Salituro Francesco, Bethiel Randy, Mortimore Michael, Wang Tiansheng, Court John, Pinder Joanne, Charrier Jean-damien, Robinson Daniel, Lauffer David, Fraysse Damien, Farmer Luc, Pierce Albert, Everitt Simon, Harrington Edmund

MPK: C07D 519/00, C07D 471/04

Značky: azaindoly, proteín, užitočné, inhibitory, kináz, iným

Text:

...k nkútnym alergickým reakciam či reakciám okamžitej hypersenzitivity(l 993), Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísane zabránenie hypersenzítívnym reakciárn typu l, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibícíe JAK 3 Malaviya et al, J. Biol....