Salituro Francesco

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Cochran John, Salituro Francesco, Bemis Guy, Galullo Vincent, Bellon Steven

MPK: A61K 31/44, A61K 31/17, A61K 31/435...

Značky: liečenie, heterocyklické, zlúčeniny, súvisiacich, liečivá, kompozícia, přípravu, použitie, ochorení, farmaceutická, obsahom, prevenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Diaminotriazolové zlúčeniny užitočné ako inhibítory proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9021

Dátum: 19.09.2005

Autori: Duffy John, Pierce Albert, Wang Jian, Salituro Francesco, Ledford Brian, Ledeboer Mark, Messersmith David

MPK: A61K 31/506, A61K 31/4439, A61P 37/08...

Značky: diaminotriazolové, užitočné, kinázy, inhibitory, proteín, zlúčeniny

Text:

...členov je nezávisle vybraný heteroatóm. V niektorých uskutočneniach heterocyklovä, heterocyklylovéť, heterocykloalifatická alebo heterocyklickéf skupina má tri až štrnást členov kruhu, z ktorých jeden alebo viac členov kruhu je heteroatomnezávisle vybraný z atómov kyslíka, síry, dusíka alebo fosforu a každý kruh v systéme obsahuje 3 až 7 členov kruhu.0012 Príklady heterocyklických kruhov zahrnujú benzimldazolón (napríklad 3-1...

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iných proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13504

Dátum: 30.03.2005

Autori: Binch Hayley, Fraysse Damien, Lauffer David, Farmer Luc, Mortimore Michael, Pierce Albert, Bethiel Randy, Everitt Simon, Charrier Jean-damien, Boyall Dean, Salituro Francesco, Pierard Francoise, Wang Jian, Green Jeremy, Come Jon, Pinder Joanne, Wang Tiansheng, Court John, Harrington Edmund, Robinson Daniel, Aronov Alex

MPK: C07D 519/00, C07D 471/04

Značky: inhibitory, kináz, iných, užitočné, proteín, azaindoly

Text:

...alergickým reakcíám či reakcíám okamžitej hypersenzítivity(1993). Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísané zabránenie hypersenzitivnym reakciám typu I, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibície JAK 3 Malaviya et al, J . Biol. Chem....

Azaindoly užitočné ako inhibítory JAK a iným proteín kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10600

Dátum: 30.03.2005

Autori: Pierard Francoise, Lauffer David, Robinson Daniel, Come Jon, Aronov Alex, Pinder Joanne, Binch Hayley, Charrier Jean-damien, Wang Tiansheng, Mortimore Michael, Farmer Luc, Fraysse Damien, Salituro Francesco, Green Jeremy, Court John, Boyall Dean, Pierce Albert, Everitt Simon, Harrington Edmund, Bethiel Randy

MPK: C07D 519/00, C07D 471/04

Značky: užitočné, kináz, iným, azaindoly, proteín, inhibitory

Text:

...k nkútnym alergickým reakciam či reakciám okamžitej hypersenzitivity(l 993), Bolo zistené, že pri odozvách mastocytov sprostredkovaných IgE má in vitro a in vivo rozhodujúcu úlohu JAK 3 Malaviya, et al, Biochem. Biophys. Res. Commun. 257, 807813 (1999). Okrem toho tiež bolo opísane zabránenie hypersenzítívnym reakciárn typu l, ako je anafylaxia, sprostredkovaným aktiváciou mastocytov na základe inhibícíe JAK 3 Malaviya et al, J. Biol....