Šalak Andrej

Zariadenie na nanášanie tuhých povlakov zo suspenzií na kovové telesa za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268576

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černík Bohumil, Šalak Andrej, Škoch Václav

MPK: B05C 3/02

Značky: suspenzií, kovové, povlakov, zariadenie, nanášanie, tepla, tělesa, tuhých

Text:

...Na výstumoJ strane prechodného ohrievncioho dlolu i je podia výšky polovýrohkov preutąvitolxxý doraz iz, o ktorý na polovýrobok oprie. V tejto polohe na zmení jeho toplotn bezdotykovýu aninnňom g teploty. V prípade, že polovýrobok má nižšiu ako požadovanú teplotu, núdzové Wrýhybka 6, ovládam dvojčinným mtaumaliokýu vnlcom 1 , proklopí vnhadlo 18 tak, že polovýrobok nn dostanu v smere öinrkovąnnj šípky m obrázku 2 do grnvitačného sklzu z u tý...

Spôsob výroby prstencových telies z kovových práškov tvaru krúžkov valivých ložísk s prehĺbenou obežnou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267948

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/12

Značky: krúžkov, prehĺbenou, ložísk, telies, výroby, tvaru, prstencových, spôsob, valivých, oběžnou, kovových, práškov, dráhou

Text:

...podla obr. 3 s valoovaoou kladkou v polohe pred začiatkom valcovania za studena. Na obr. 5 je znázornený spŠsob upnutia krúžku z práškového materiálu s .vyvaloovanou obežnou drúhou za studena, s vymeöenou lokálne zhutnenou vrstvou materiâlu, s veloovou kledkou v konečnej polohe valoovania a sposob upnutia na otéöavon tŕni. Na. obr. 6 sú znázornená polohy 3 valoovaoíoh kladiek vo vztahu k tolesu, na ktorom treba vyvaloovnř obežná dráhu.Obr. 1...

Spôsob výroby oceľového prášku z triesok, vznikajúcich při trieskovom obrábaní valcovaných polovýrobkov z liatych ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266263

Dátum: 13.12.1989

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: prášků, válcovaných, ocelového, obrábaní, spôsob, vznikajúcich, trieskovom, polovýrobkov, výroby, triesok, oceli, liatych

Text:

...100 až 500 knz na teplotu 900 až 1 200 OC a kalenia do vody z tejto teploty. Takto znkalené triesky sa osušia a rozdrobia v mlynoch na prášok veľkosti častíc po preosiati níže 0,3 mm. K takémuto prášku sa primieša práškový oxid železnatý V množstve, aby sa v takto vzniklej práškovej zmesi dosiahol pomer kyslíka a uhlíka 1,5 až 3. Táto prášková zmes sa potom dvojstupňovo žíha pri teplote v rozsahu 700 až 1 100 OC. Pritom prvý stupeň...

Prášková nízkolegovaná ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258221

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/00

Značky: prášková, výroby, její, nízkolegovaná, způsob

Text:

...22 až 61 prídavkom tuku.zmes sa homogenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovať a zrieť, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynalezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výťažnosti bielkovín zo spracovaného mlieka, prakticky sa jedná o bez...

Sposob výroby tepelne spracovatelných súčiastok z ocelových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257476

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: práškov, tepelně, spôsob, oceľových, spracovatelných, výroby, súčiastok

Text:

...Táto akosť je charakterizovaná lisovateľnosťou, a tým aj potrebnou nízkou koncentráciou uhlíka V porovnani s jeho koncentráciou v trieskach a nizkou koncentráciou kyslíka.To umožňuje lisovat a za uvedených podmienok spekat a zhutňovat za tepla strojové súčiastky, ktoré sa potom podľa koncentrácie viazaného uhlíka v súčiastke podľa prídavkugrafitu a podmienok spekania s výhodou môžu bud napr. cementovat, alebo zušľachtovat podľapožiadaviek na...

Zariadenie na výrobu práškov rozstrekovaním roztavených kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257475

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/08

Značky: kovov, výrobu, roztavených, rozstrekovaním, zariadenie, práškov

Text:

...zariadenie pozostáva vždy z dvoch dýz S držiakmi, usporiadanými proti sebe vzhľa dom k prúdu kovu g vytekajúceho z výlevky 9Napred sa nastaví uhol alfa sklonu prúdu vytekajúceho média z dýzy voči prúdu vytekajúceho kovu pootočenim telesa dýzy l s krytom 4 okolo čapu §,a vertikálnym posuvom telesa dýzyl V držiaku Ž Vzdialenosť okraja výlevky od miesta styku prúdu kovu s prúdom rozstrPkujú~ceho média Q. Potom sa nastaví vodorovná Vzdialenosť...

Práškový pórovitý kovový polovýrobok na výrobu súčiastok tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255355

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 1/00

Značky: tvárnením, práškový, súčiastok, pórovitý, výrobu, polovýrobok, tepla, kovový

Text:

...i vertikálnych induktoroch bez vplyvu veľkosti a hmotnosti polovýrobku. To umožňuje rýchlo a efektívne ohrievat indukčne práškové polovýrobky s vnútorným otvorom i bez neho na výrobu súčiastok napr. kovaníln alebo pretlačovaním. Popísanými polovýrobkami sa dosiahne velký a bezporuchový Výkon celého výrobného cyklu bez nutnosti ich individuálnej orientácie pred ohrevom. Ďalšou výhodou týchto polovýrobkov je, že pri prerušovaných...

Zařízení pro automatickou manipulaci polotovarů při ohřevu v neprůchozím induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251639

Dátum: 16.07.1987

Autori: Černík Bohumil, Škoch Václav, Teska Jan, Šalak Andrej

MPK: B21J 13/08

Značky: ohřevu, manipulaci, zařízení, induktoru, polotovarů, neprůchozím, automatickou

Text:

...na výši teploty jednitlivých polotovarů se mění 1 jejich šířkový rozměr a tím je celkovú délka sloupce polotovarů v ihduktoru prouěnnú.Změnu délky sloupce v induktoru navíc způsobují výrobní tolerauce šířky polotovaru a stykov( nepřesnost mozi jednotlivými polotovary. Změuou délky sloupàe polotovarů by dochizolo při konetantní dělce podíviní k posuvu ohŕätých polotovarů směrem k propadovánu otvoru, kde by nastalo překlopení a...

Materiál na výrobu aktívnych dielov nástrojov na lisovanie práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250782

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/05

Značky: dielov, materiálov, nástrojov, aktívnych, lisovanie, práškových, výrobu, materiál

Text:

...dielov nástroj-ov na lisovanie práškových materiálov, ktorý sa vyznačuje týrm,že je tvorený rčtaidičoun, ktorý obsahujeVýhodou použitia čaidiča na výrobu aktívnych -dielov lisovaicich nástrojov, namiesto nástrojových oceli je, že je to vnekovovýprírodný materiál, ktorý má vysokú tvrdost,a to 7 .až B podľa Mohseho a preto sa vyznačuje vysokou odolnostou voči opotreboniu. Z toho dôvodu jeho ,použitia podľa vynálezu zabezpečuje až...

Sposob výroby práškovej ocele vyššej spekavosti z kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248998

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: triesok, spékavosti, spôsob, kovových, práškovej, vyššej, výroby, ocele

Text:

...1 200 stupňov Celsia. Z toho dôvodu po konečnom redakčnom žihani prášku, ktoré sa Vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C, aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožňuje použit takúto práškovú ocel na výrobu náročných strojových súčiastok postupmi praškovej metalurgie. Ďalším nedostatkom uvedených spôsobov. je, že častice takto vyrobeného prášku tým, že vznikli z...

Sposob výroby práškovej ocele z odpadu po trieskovom obrábaní stredne a vysokouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248997

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: spôsob, odpadů, vysokouhlíkových, práškovej, stredne, trieskovom, oceli, výroby, obrábaní, ocele

Text:

...zŕn. Nakoľko v každej z takýchto oceli sa nachádza mangán »a chróm, čo sú prvky vysokej aiinity ku kyslíku, a preto ich kysličniky sú tažko redukovatelné, a to iba pri teplotách vyše 1200 °C. Z toho dôvodu po konečnom redukčnom žíhani prášku, ktoré sa vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C,aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožñitje použiť takúto práškovú...

Sposob výroby súčiastok z práškovej ocele zvýšenej odolnosti voči únavovému namáhaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248112

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/16

Značky: namáhaniu, únavovému, súčiastok, výroby, odolností, zvýšenej, spôsob, voči, práškovej, ocele

Text:

...svojej štruktúry nezmonšujfí nepriaznivý vplyv. jestvujúcej zvyškovej okrajovej pć-ro-vitosti a dv-ojrozmeron vých plošných půrov, vzniklých pri kovaní pfvrovitého polovýrobku iba stlačením ZUXIdovaných povrchov častíc práškov a ďalej oxiditrkých vtrúsenín, na húževoatosťné a najmä na únavové vlastnosti ocele.Uvedené nedostatky sú odstránené sposobom výroby súčiastok z práškovej kovanej ocele podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že k práškovej...

Krúžky gulkového a valčekového axiálneho ložiska vyrobené postupmi práškovej metalurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248062

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 5/00

Značky: ložiska, valčekového, metalurgie, postupmi, gulkového, práškovej, vyrobené, axiálneho, krúžky

Text:

...krúžkov axiálnych ložísk podľa vynálezu je, že bez nutnosti dodatočného opracovania priamo pri ich výrobe kovaním praškových materiálov na potrebny tvar a rozmery, sa vytvorí v jednom výrobnom .p 0 stupe uvedené vylbranie, poprípade aj s rebrami. Tým sa zmenší spotreba materiálu na výrobu krúžka bez ďalšej výrobnej operácie. Súčasne sa stáva krúžok lahším. Takéto krúžky možno s výhodou vyrábať 1-baRiešenie sa týka krúžkov...

Spôsob výroby telies z kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225181

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: kovových, spôsob, práškov, výroby, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby telies z kovových práškov postupmi práškovej metalurgie, určených prevažne ako polotovary na výrobu bezpórovitých materiálov a súčiastok s vysokými mechanickými a húževnatostnými vlastnosťami, vyznačený tým, že do tvarovej formy sa voľne nasype kovový prášok, potom sa táto forma s práškom prípadne strasie a speká, po spekaní práškové teleso sa vyberie z formy a potom sa podrobí ďalšiemu spracovaniu s výhodou kovaním,...

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metarulgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222883

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: práškovej, telies, postupmi, pracujúcich, metarulgie, výroby, trenia, spôsob, podmienok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metalurgie sa vyznačuje tým, že z kovových práškov sa vylisujú dve pórovité telesá, pričom prvé teleso určené na funkčnú vrstvu materiálu, sa vylisuje z oceľového prášku legovaného aspoň dvoma zo skupiny prvkov zahrňujúcich W, Co, V, Ti, Ni, Mo, Cu, Mn, Cr a Si a druhé teleso určené na nosné jadro súčiastky sa vylisuje zo železného prášku, poprípade s prídavkom aspoň...

Spôsob výroby plochých telies postupmi práškovej metalurgie, pracujúcich za podmienok trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 220283

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: plochých, práškovej, postupmi, metalurgie, podmienok, výroby, trenia, spôsob, telies, pracujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby plochých telies postupmi práškovej metalurgie, pracujúcich za podmienok trenia, vyznačený tým, že do lisovacieho nástroja sa nasype železný prášok, poprípade s prídavkom aspoň jedného zo skupiny prvkov zahrňujúcich Mn, Cr, Si, P a Cu, potom sa na túto spodnú vrstvu nasype horná vrstva prášku legovaného aspoň dvoma zo skupiny prvkov zahrňujúcich W, Co, Ti, V, Ni, Mo, Cu, Mn, Cr, Si a P, v obidvoch prípadoch s prídavkom uhlíka v...