Sainte-foi Daniel

Spôsob vytvárania minerálnych vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 279343

Dátum: 07.10.1998

Autori: Aube Jean-yves, Giboult Alain, Sainte-foi Daniel

MPK: C03B 37/04

Značky: vytvárania, vláken, spôsob, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania minerálnych vláken, pri ktorom sa materiál určený na zvlákňovanie vylieva v roztavenom stave na obvodový povrch prvého z radu aspoň dvoch otáčajúcich sa odstreďovacích kolies (2, 3, 4), kde je podstatne zrýchľovaný a je odovzdávaný na nasledujúce koleso, kde sa časť materiálu premieňa na vlákna účinkom odstredivej sily, postupne až do konca radu kolies. Vlákna vytvorené jednotlivými odstreďovacími kolesami sú preberané plynným...

Spôsob výroby vlákien zo skla alebo iných termoplastických materiálov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280750

Dátum: 10.05.1995

Autori: Mosnier Francis, Sainte-foi Daniel, Blandin Yannick

MPK: C03B 37/04

Značky: termoplastických, spôsobu, spôsob, iných, tohto, zariadenie, výroby, vykonávanie, vlákien, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vláken zo skla alebo iných termoplastických materiálov sa zvlákňovaný materiál leje do odstredivky, otáčajúcej sa okolo v podstate zvislej osi a ktorej obvodová odstreďovacia plocha je perforovaná množinou otvorov, z ktorých je materiál vrhaný vo forme primárnych vláken, ktoré sa vyťahujú do stenčených vláken a unášajú sa prúdom plynu s vysokou teplotou a vysokou rýchlosťou, smerovaný pozdĺž obvodovej odstreďovacej plochy naprieč na...

Spôsob výroby minerálnej vlny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281343

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sainte-foi Daniel, Berthier Guy, Furtak Hans, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/04

Značky: zariadenie, minerálnej, výroby, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny z materiálu, ktorý je vysoko tekutý pri zvýšenej teplote likvidu, hlavne nad 1 200 °C, s viskozitou nižšou ako 500 Pa.s pri teplote likvidu, sa roztavený minerálny materiál zavádza do odstredivého zvlákňovača. Pritom sa stena zvlákňovača obklopuje po celom obvode prúdom zahriateho plynu prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny, uvedený prúd zahriateho plynu sa zahrieva prstencovým vonkajším horákom, sústredne...

Způsob výroby rohože z minerálních vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blandin Yannick, Sainte-foi Daniel, Debouzie Alain

MPK: C03B 37/04

Značky: minerálních, zařízení, vláken, rohože, výroby, způsobu, provádění, způsob

Text:

...provádí na dráze plynného proudu nesoucího vlákna ke shěrnému povrchu, tj. s odstupem od rozvlákňovacích kol. Tento způsob nedovoluje dosáhnout dobrou stejnorodost povlaku. Přesný důvod pro to není znám, avšak je možno zjistit,že tok plynného proudu vede vlákna před rozprašovacím ústrojím velmi nepravidelné. Kromě toho je o to nesnadnější povlékat správně všechna vlákna, čím větší mají tendenci shromažäovat se V chuchvalcích nebo...

Skleněné vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 236485

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sainte-foi Daniel, Massol Jean-jacques

MPK: C03C 13/00

Značky: skleněné, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Skleněné vlákno, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno 37 až 48 % hmotnosti oxidu křemičitého, 17 až 25 % hmotnosti oxidu hlinitého, 23 až 33 % hmotnosti oxidu vápenatého, 0,1 až 7 % hmotnosti oxidu hořečnatého, 0,1 až 3 % hmotnosti oxidu železitého, 2 až 8 % hmotnosti oxidu sodného, 0,1 až 7 % hmotnosti oxidu draselného a méně než 3 % hmotnosti nečistot.