Šafková Miroslava

Způsob stratifikace, zejména révových sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266707

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šafková Miroslava, Barva František, Šafek Miroslav

MPK: A01G 17/02

Značky: zejména, révových, sazenic, způsob, stratifikace

Text:

...horizontálně do vlhkých pilin či perlitu, jehož podstata spočívá v tom, že štěpy se ukládají v kontejneru s patkami štěpů k vlhkému vedonosnému materiálu tak, aby ve střední části kontejneru byly bazální částí proti sobě a naštěpovaná část směřovala z kontejneru před tepelný zdroj, přičemž vhlkost V prokladovém materiálu či vodonosné vrstvě se udržuje kropením.Výhody způsobu úsporné stratifikace, zejména révových sazenic podle vynálezu...

Zariadenie na razenie a strihanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pydych Zdenik, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

MPK: B65H 35/06

Značky: razenie, etikiet, strihanie, zariadenie

Text:

...45 a úpinky 46. Raziacl va.lec V 10 je uložený na hornom čape 24 vsadenom V stojane 25, upevnenom k základovej doske 4 neznázornenými skrutkami. Na druhej piestnej tyčí 47 raziaceho valca V 10, pripojeného na tlakový rozvod 6 cez ôsmy rozvádzač R 0, je upravená platnička 43, nesüca nosné teleso 49, ku ktorému je pripevnená upínacia príložka 50,V ktorej je rybinovite upnuté razidlo 51. Medzi nosným telesom 49 a stojanom 25 je upravené vodidlo...

Práškový vířivý hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 244486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafková Miroslava, Šafková Ludmila

MPK: F23D 1/02

Značky: vírivý, horák, práškový

Text:

...z maeivního kusu materiáluodolávojícího otěru, tvořícího rozráäecí pancíŕ, chrsnící náběänou hranu pratencové duté vložky 3. Za válcovým průchodem 2 se vnitřní průŕez duté vložky 1 rozširuje a tvoří difuzor g.Na odtokové hrané duté vložky se nslézi mezikmhový výtokový otvor 1. Uvnítř duté vložky 3 je v místě tsrxgěnciálního zaústění přívodního potrubí § jádrovóho vzduchu insta lovánaäroubová vodící plocha L.Na pŕívodním potrubí Q je...

Závěsný výškově nastavitelný balkonový stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237368

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafková Miroslava, Tetour Zdeněk

MPK: A47B 5/00

Značky: balkonový, nastavitelný, stolek, výškově, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora hmot a práce při výrobě stolku a úspora místa u uživatele. Uvedeného účelu se dosáhne stolkem sestávajícího ze dvou trubkových stojin tvaru písmene J s nasunutým kotvicím prvkem se stavěcím šroubem, ke kterému je kloubově připevněn prvek nesoucí stolní desku.

Syn-forma bezvodé kyseliny 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)octové a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239428

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Plzenský Vladimír

MPK: C07D 277/40

Značky: kyseliny, syn-forma, výroby, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, způsob, 3-thiazol-4-yl)octové, bezvodé, její

Text:

...kyselinu lze jednoduše a s vysokým výtůikem převadět v novou, bezvodou syn-formu, a to způsobem podle vynilezu, jeho podstata spočíva v tom, lo syn-forma łwdratovaná kyseliny 2-methozyimino-2-/2-emino-1,3-thiazol-4-yl/octové se dohydratuje v prostředí alkanolu e 1 a 4 atomy uhlíku, s výhodou ethanolu,pri teplot varu reakční směsi.Získanánovd syn-forma kyseliny krystaluje na rozdíl od známá łudratované formy/jshlice/ ve tvaru význačni...

Způsob chemické úpravy fluorogrsfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239412

Dátum: 16.04.1987

Autori: Jablonec Nad Nisou, Smiták Vincenc, Šafková Ludmila, Doležal Zdenik, Kueera Stanislav, Bartoš Josef, Šafková Miroslava

MPK: C01B 31/04

Značky: fluorogrsfitu, chemické, úpravy, způsob

Text:

...fluorografitů (II) dojde ke nini barvy na černou, k enílení huatoty ( 95 2,4 3/3) a ke enílení hodnoty počátku tepelného roakladu ne by odpovídalo poulru G/F u fluorografitü (I). Prdiková rantgenoetrukturní analýza prokúsala u takto upravených tluonogratitü (II) tři diíúaní linie 640 (o) hkl 002, 219,5 (vv) hkl 100, 127,4 (vv) m 110 lpnl. Porovnání rentgenogranů výchosích (I) a chemicky. upravených nuorografitů (II) je patrno...

Spôsob prípravy (S)-cis-verbenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239411

Dátum: 16.04.1987

Autori: Tetour Zdenik, Šafková Ludmila, Cudlín Miroslav, Šafková Miroslava, Duspiva Pavel

MPK: C07C 35/28

Značky: spôsob, s)-cis-verbenolu, přípravy

Text:

...iba v bezvodom prostredí, v rozpúlťadlách, ktoré sa posobenim syrxhydridu nemenia ako sú ćtery, uhlovodiky, s výhodou v alifeticwch uhlovodíkoch ako napr. hexán, heptán alebo petroleter, z ktorých može (S)-c 1 a-verbeno 1 priamo krystalizovať.Reakciu možno uskutočniť a výhodou pri teplote do 40 °C, pri použití externáho chladenia. Priebeh reakcie možno sledovat plynovou chromatografiou alebo chromatografiou na tenkej vrstve. Detekcia...

Studentský stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafková Miroslava

MPK: A47B 3/08

Značky: studentský, stolek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je úspora hmot, energie a práce při výrobě stolku. Uvedeného se dosáhne stolkem ze skeletu, jehož stojiny a horizontální tyčové prvky mají příčný průřez písmene L s přírubami s podélnými ohyby.

Sklápěcí kreslicí stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249310

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tatour Zdeněk, Šafková Ludmila, Šafková Miroslava

MPK: A47B 27/02

Značky: sklápěcí, stolek, kreslicí

Text:

...skladací kreslicí stolek sestává ze dvou stojin l tvaru písmene U,které mají na horní přírubě g upevněn stavěcí prvek 3 a u čela 5 odnimatelně připevněno prkno Ě na kreslení, které je na spodní stěně É opatřeno rozpěrovým prvkem 1 a stojiny l jsou otočně spojený tyčovým prvkem g. Podle obr. 4 je stojina l vytvořena dolním prvkem g a horním prvkem 2 tvaru písmene L, z nichž dolní prvek g má ve stojině upevněn spojovací prvek lg pro...

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230370

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava, Polanský Alois

MPK: D06F 58/14, D06F 58/10

Značky: zabudování, zejména, prádla, listová, sušička, výhrevná

Zhrnutie / Anotácia:

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování tvořená úzkou krabicí, jejíž otvor je zakryt dvěmi lištami, které jsou kloubově připevněny k čelům krabice, jež jsou na vnitřní straně opatřeny háčky pro připevnění šňůry na prádlo, vyznačená tím, že krabice (1) je v horní části opatřena úzkým otvorem (3), kterým je vyvedena výhřevná fólie (4), jež je v krabici upevněna k automatické navíjecí tyči (5) a venku ke krycí liště (6).

Úsporná výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230017

Dátum: 15.09.1986

Autori: Polanský Alois, Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/10, D06F 58/16

Značky: prádla, sušička, výhrevná, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná výhřevná sušička prádla vytvořená úzkou krabicí, ve které je umístěna automaticky se navíjecí tyč s prádelními šňůrami, které jsou provléknuty otvory ve svislé stěně krabice a jsou připevněny k závěsné liště, vyznačující se tím, že nad navíjecí tyčí (2) pro šňůry (4) je umístěna navíjecí tyč (2) s výhřevnou fólií (3) vyvedenou z krabice (1) obloukovitým otvorem (5) ve svislé stěně krabice (1) a ve stejném tvaru připevněnou k závěsné...

Elektrická úsporná konvice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šafková Ludmila, Šafková Miroslava

MPK: A47J 27/21

Značky: konvice, elektrická, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie. Uvedeného se dosáhne elektrickou úspornou konvicí sestávající z vnějšího a vnitřního pláště uloženého na elektrickém topném prvku odděleného mezerou od vnějšího pláště, přičemž pláště jsou vzájemně spojeny přes hubici pro natáčení vody.

Výhřevná desková pohotovostní sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230710

Dátum: 15.06.1986

Autori: Polanský Alois, Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/16, D06F 58/14

Značky: výhrevná, pohotovostní, prádla, desková, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora tepelné energie pří sušení prádla. Uvedeného se dosáhne sklopnou deskou na vnitřní straně opatřenou reflexní vrstvou se síťovinou překrytou výhřevnou fólií, přičemž deska je opatřena alespoň lištami pro připevnění šňůry na prádlo a párem teleskopických opěrek.

Koupelnová výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230709

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rehbergerová Gabriela, Šafková Miroslava, Polanský Alois, Šafek Miroslav

MPK: D06F 58/14, D06F 58/16

Značky: výhrevná, sušička, koupelnová, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je šetření tepelné energie při pohotovostním sušení prádla. Uvedeného se dosáhne koupelnovou výhřevnou sušičkou prádla vytvořenou sklopným rámem, jehož kratší stěny jsou opatřeny otvory pro zavěšení prádelní šňůry, přičemž nosný rám je na jedné straně překryt deskou s vnitřní reflexní stěnou, proti které je k druhé straně rámu připevněna výhřevná fólie s kontaktně připevněným vlnitým plechem.

Výsuvný závěsný kontejner na boty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228190

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kratochvílová Helena, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: kontejner, závěsný, výsuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný závěsný kontejner na boty, vyznačený tím, že sestává z výsuvného závěsného věšáku (1) k jehož výsuvnému ramenu (2) jsou připevněny stojiny (3) o příčném průřezu písmene C, které nesou úložné rošty (4), jež jsou k stojinám (3) ukotveny šrouby (5), jejichž kotvicí matka (6) je zasunuta v drážce (7) stojin (3).

Lísková sušárna léčivých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223267

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: sušárna, lísková, rostlin, léčivých

Zhrnutie / Anotácia:

Lísková sušárna léčivých rostlin je určena pro lidový sběr a řešena tak, aby při malé spotřebě elektrické energie sušila sběr při optimální teplotě, přičemž je snadno vyrobitelná a lehce složitelná podle množství sběru. Uvedeného účelu se dosáhne sušárnou z lískových plošin, které jsou uloženy na výhřevné fólie, které jsou od spodní plošiny odděleny stojinovými prvky, ve kterých jsou umístěny elektrické spoje, s kterými jsou výhřevné fólie...

Nádoba pro ukládání špinavého prádla se sušičkou prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221460

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šafková Miroslava, Brožek Jan, Šafek Miroslav

Značky: sušičkou, nádoba, prádla, ukládání, špinavého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití nádoby pro ukládání špinavého prádla k rychlému usušení prádla. Uvedeného se dosáhne nádobou pro ukládání špinavého prádla se sušičkou prádla, jejíž podstata spočívá v tom, že je na vnitřních stěnách opatřena reflexní vrstvou, při čemž v dolní části má umístěn odkapový vyndavací plech, který je též na vnitřní stěně opatřen reflexní vrstvou a v horní části je umístěn vyndavací popř. sklápěcí rám se zavěšenými šňůrami,...

Pohotovostní sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222462

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Pusbach Bohuslav

Značky: sušička, prádla, pohotovostní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pohotovostní sušička prádla při minimální spotřebě elektrického proudu. Uvedeného se dosáhne pohotovostní sušičkou práda sestavené z rámu, který je na straně jedné opatřen elektrickou topnou fólií a na druhé straně deskou, která je na vnitřní stěně opatřena reflexní vrstvou, přičemž před elektrickou topnou fólií jsou s odstupem napnuty prádelní šňůry upevněné k rámu, který je kloubově spojen s opěrným rámem, na kterém jsou...

Pojízdný bar s ototčnou horní deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222372

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: ototčnou, pojízdný, horní, deskou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je sestavitelný po jízdný bar z jednoduchých prvků, který lze složit do malé krabice a tím podstatně urychlit a zlevnit jak výrobu, tak i dopravu. Uvedeného vynálezu se dosáhne pojízdným barem s otočnou horní deskou, sestávající ze základové desky opatřené nábytkový mi kolečky a otvory, ve kterých jsou upevněny stěnové desky, které mají na vnitřní stěně umístěny kotvicí prvky pro připojení spojovací příčkové desky která je na...

Skříňová sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226779

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava, Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois

Značky: sušička, skříňová, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Skříňová sušička prádla, vyznačená tím, že je vytvořena dvoudveřovou skříní (1), jejíž vnitřní stěny, alespoň boční (2) a dveří (2´) jsou opatřeny výhřevnou folií (3), přičemž k bočním stěnám (2) jsou svisle připevněny profily (4) o příčném průřezu písmene C, ke kterým jsou šrouby (5) upevněny horizontální tyčové prvky (6) pro upevnění prádelní šňůry (7) a tyčové prvky (8), ve kterých jsou výsuvně zasunuty tyčové prvky (9) s háčky (10) pro...

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215274

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: zvláště, dílce, keramická, horizontální, stavební, tvarovka, spínané

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce, vyznačená tím, že má horní stěnu tvarovánu v širší drážku (1), jejíž stěna (2) má uprostřed oddělitelný, spojovací můstek (3) uzavírající průběžný otvor (5), přičemž dolní stěna (4) je opatřena průběžným dutým žebrem (6) vystupujícím o průběžného otvoru (5) a tvárnice je vylehčena průběžnými otvory (7).

Trubková zástěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 225612

Dátum: 01.07.1985

Autor: Šafková Miroslava

Značky: zástěna, trubková

Zhrnutie / Anotácia:

Trubková zástěna tvořená trubkovým rámem vyznačená tím, že na stojinách rámu (l) jsou nasunuty kotvicí pretence (2) s příčném průřezu U, jež jsou k sobě otočeny přírubami, přičemž mezi prstenci (2) jsou ukotveny spojky (4, 4´, 4") pro připevnění krycího materiálu.

Úsporná elektrická konvice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224827

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: úsporná, elektrická, konvice

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná elektrická konvice vyznačená tím, že sestává z vnější a vnitřní konvice / 1, 11 /, jež mají ve středu nejvyšší části umístěn otvor / 2 / po jehož obvodě se dotýkají, vnější konvice / 1 / má reflexní vnitřní stěnu / 3 /, od které je mezerou / 4 / oddělena vnitřní konvice / 11 /, jež je uložena na elektrickém topném prvku / 5 /, jež je fixován a vnitřní konvicí / 11 / odnímatelným dnem / 7 / vnější konvice / 1 /.

Skládací kulatý stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217286

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: kulatý, skládací, stolek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je skládací kulatý stolek, který lze složit do malé desky, přičemž pracovní výšku stolku lze měnit podle růstu dítěte a stolní desky lze snadno i vyměnit. Uvedeného se dosáhne skládacím kulatým stolkem, jehož podstata spočívá v tom, že každá stojina je složena se dvou dílců L vytvořených z dutinových profilů přičemž horní slabší dílce jsou nasunuty jedním ramenem do dolních dílců které jsou opatřeny pro vzájemné spojení prvky a...

Polomontovaný keramický strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 213568

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Jurčík Luboš

Značky: polomontovaný, keramický, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zřizování optimálních stropních konstrukcí a tím podstatné snížení hmotnosti stropu, spotřeby nedostatkových hmot, např, ocele, cementu, energie. Uvedeného se dosáhne polomontovaným keramickým stropem, sestaveným z příhradových nosníku, jejíž taženou část tvoří patní desky, které jsou po obou podélných stranách opatřeny předepjatými vyvýšenými žebry, na jejichž vnějších podélných vzhůru sbíhavých stěnách jsou uložena šikmá...

Rám okenního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 213555

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava, Sojka Karel

Značky: okenního, křídla

Zhrnutie / Anotácia:

Rám okenního křídla sestavený z lišt, vyznačený tím, že nosnou část okenního křídla tvoří dutá lišta /3/, jež je na dvou protilehlých stěnách /4/ opatřena krycími lištami / 1,2 / o příčném průřezu tvaru písmene C, které má alespoň jednu přírubu na boční stěně prodlouženu žebrem o příčném řezu tvaru písmene L.