Šafek Miroslav

Ergonomický stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 269

Dátum: 09.09.1993

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Oliveriusová Miroslava

MPK: A47B 3/06

Značky: stôl, ergonomický

Text:

...průřezu písmena U k podstavci la k ty öovým prvkům Q Jsou fixovány-šrouby 1 za příruby § pracoyñĺ deakygąodla obr. 1 àtohiąĺ Lodkladová fa 9, přičemž výtvořená stojinyšásou üzájcmně àpojeny V dolnĺ části trnoží Q a v hořni čä~ síti doskou g. Na obr. 2 je zobrazen stůl s knihovničkou 11 ti-zaů dní krycí deskou gf ktorý má utojiny g vyatuženy oblouhovými prvky lg. Na obr. 3 je zobrazen stůl 5 teleskopickými stojinamigž ktorý má podstavce g...

Parapetný elektrický doskový výhrevný žiarič s reflexnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 141

Dátum: 11.08.1993

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Oliveriusová Miroslava

MPK: H05B 3/20

Značky: elektricky, doskový, reflexnou, parapetný, žiarič, výhrevný, clonou

Text:

...v horní části ohnutn do tupáho úhlu 1. Podle obr. 1 je elektrická obouot sťrnnně výhřovná denkn opptřenzn rámom l. Podle obr. 2 Je parapetní výhřevný nářiö neatnvan so dvou elektrických obountrannä výhřevnýoh àsaok 1 a 1 oddä 1 enýnh tepolnč izolační vrc 6 vou.2 a npojenýoh rámem Q. ľodla obr. 4 je zářič aeatnven za dvou akumulnčních deset 2 opntřených nn vnitřní straně elektriokými obountrnnnö výhřvvnýmí deskami 1 oddälenými tepelnä izolační...

Viacúčelová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 140

Dátum: 11.08.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: F16B 2/00

Značky: viacúčelová, svorka

Text:

...čeliut 3 upntřonu dráäkou li n~přiönými otvory l 1.Pod 1 o obr. U je vo čtyřhrnnné truhoo l znnunutn tyčová opňrku lg npntřnuú kotvioími otvory lg zo která je šroubem 12 kotvena čtyřhrnnő trubcc l.Víceňčelovou avärku podle technického řečnní lzw využít nejen ke avírňní, vla 1 při rozt°hování, uajmőnn při ocêloplechová výrobě, nvnřovúní, formování rámñ n fixnci nntrin, při výrobě modulů, tvnrování a plmutů n aknlnýnh vláken.1. Vĺceúčelovd...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Zeman Vladimír, Mindoš Lubomír, Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: H05B 3/20

Značky: žiarič, reflektorom, elektricky, tepelný

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...

Elektrické soklové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 82

Dátum: 07.07.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Mindoš Lubomír, Zeman Vladimír, Šafek Miroslav, Hajdok Ondrej, Šafková Ludmila

MPK: H05B 3/66

Značky: vykurovacie, soklové, elektrické, těleso

Text:

...jsou u horgiho 1 čela podle obr. 5 opatřeny příčnými otvory ll e otvor otojiny lg Je překryt krytom 12 upovněným šroubem gg k otvorům 11. Na obr. 2 a 3 Jo topnó těleso 2 tvořeno dvěmi akunlnčnimi dosknmi 1 a1 apoaenýeh v dolní a v horní části g tak, že vytváří evis 1 ýůzký proatbrłg pro umístění elektrického výhřevného plošného prvku 5. přičemž podle obr. 2 Je topné těleso § opntřano kolečky g a podle obr. 3 Je výhřovný plošný prvek A od...

Způsob stratifikace, zejména révových sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266707

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Barva František

MPK: A01G 17/02

Značky: stratifikace, sazenic, způsob, révových, zejména

Text:

...horizontálně do vlhkých pilin či perlitu, jehož podstata spočívá v tom, že štěpy se ukládají v kontejneru s patkami štěpů k vlhkému vedonosnému materiálu tak, aby ve střední části kontejneru byly bazální částí proti sobě a naštěpovaná část směřovala z kontejneru před tepelný zdroj, přičemž vhlkost V prokladovém materiálu či vodonosné vrstvě se udržuje kropením.Výhody způsobu úsporné stratifikace, zejména révových sazenic podle vynálezu...

Obvodový dvouvrstvý keramický panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260860

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tetour Zdeněk, Šála Jiří, Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík

MPK: E04C 2/46

Značky: panel, keramický, dvouvrstvý, obvodový

Text:

...oceli. Tyto panely sice mají vyšší tepelnou izolační schopnost, ale mají nevýhodu v tom, že obě vrstvy se navzájem ještě ve velkém rozsahu dotýkají a tím podstatné snižují izolační schopnost panelu.1. obvodový dvouvrstvý keramický panel, sestávající z nosné vrstvy z dutimových keramických tvárnic, spojených matt-ou, a z tepelné izolační vrstvy z tvárnic s tepelllě izolačními průběžnými otvory, opatřených alespoň, na jedné straně pľůběžłlýľľłĺ...

Valníková nástavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257598

Dátum: 16.05.1988

Autori: Folber Bohuslav, Šafek Miroslav, Hyman Slavomír

MPK: B65D 6/02

Značky: nástavba, valníková

Text:

...spočivá v tom, že sestává z alespoň dvou sklopných podpěr tvořených podkladovým tyčovým prvkem na koncíoh se sklopnou stojínou přečnívajici přes kloubové spojeni a v horní části je opatřena prvky pŕlpojujici plošnou výplň.Výhody valnlkové nástavby podle vynálezu jsou nejen v jednoduché rychlé výrobě, ale i v rychlé montáži na valníku, neboč se pouze stojiny sklopné podpěry postaví a k nim připevní plošné výplň např. rám s...

Tepelně izolační záclonová konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 256604

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafek Miroslav, Šála Jiří

MPK: A47H 1/14

Značky: konzola, záclonová, izolační, tepelně

Text:

...že má příčný průřez tvaru obráceného písmena J, které má stojinu opatřenu tepelně izolační vrstvou a na dolní vnitřní atěně drážky má upevněny tyčové prvky pro zavěšení záclonoVýhodytepelně izolační záclonové konzole spočívají nejen v odstranění tepelných moetů u nadpraží zdvojených oken, ale i v tom, že tepelné izolační záclonová konzola podstatné zvyšuje tepelnou izolaoi obvodového pláště v místě kde vznikají největší topelné ztráty a...

Plastická tuhnoucí hmota pro tepelné výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254752

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tetour Zdeněk, Šafek Miroslav, Polanský Alois, Šlancar Ludvík, Kolbinger Zdeněk

MPK: C09K 3/10

Značky: hmota, výměníky, plastická, tepelně, tuhnoucí

Text:

...je nutno instalovat velké teplosměnné plochy, aby byly zajíštěny potřebné prostupy tepla a hlavně tento systém nezaručuje požadavek hygienika, že nesmí dojít v žádném případě ke smíšení primárního média /nemrznoucí jedovaté směo/ se eekundćrním médiem /užitkové voda/ ke kterému v případě poruchy tenké stěny trubky dochází.Tento nedostatek odstraňuje plastická tuhnoucí hmota provtepelné výměníky podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v...

Zařízení ke zpěňování, zejména granulátu polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253817

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polanský Alois, Šafek Miroslav, Motyčka Jiří

MPK: C08J 9/00

Značky: zařízení, polystyrenu, granulátu, zejména, zpěňování

Text:

...umístěn plnicí otvor s uzávěrem a odváděoí potrubí s uzavírací klapkou pro odvod proudícího horkého vzduchu zpět do dolní části nádoby přes čerpadlo a ohřívač, přičemž k tomuto potrubí je připojeno přívodni potrubíVýhody zařízení k zpěňování granulátu polystyrenu nespočívají jenom V odstranění výše uvedených nevýhod, ale i V podstatné úspoře investičních nákladů a ve snížení spotřeby energie, nebot příkon topení hradí pouze tepelné ztráty...

Vícevrstvý obvodový panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253501

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šlancar Ludvík, Hyman Slavomil, Voborský Jiří, Polanský Alois, Šafek Miroslav

MPK: E04C 2/26

Značky: výroby, panel, vícevrstvý, způsob, obvodový

Text:

...teplem.a podstatné se zvyšuje kapacita proteplovacího zařízení.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení vícevrstvého obvodového panelu a způsobu jeho výroby podle vynélezu,kde na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na obvodový panel, na obr. 2 je znázorněn příčný řez formou e betonovými vrstvami a na obr. 3 je znázorněn příčný řez formou s vrstvami při vkládání ní tepelně izolační vrstvy. 4Vícevrstvý obvodový panel /obr.1/ sestává z...

Způsob výpalu keramzitu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252903

Dátum: 15.10.1987

Autori: Polanský Alois, Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela, Plachý Květoslav

MPK: F27B 7/34

Značky: způsobu, provádění, výpalu, zařízení, způsob, tohoto, keramzitu

Text:

...na zvýšení tepelně energetické efektívnosti výpalu keramzitu, v podstatě spou čívá v tom, že seetává ze středového hořáku umístěného v ose pece a alespoň 3 hořáků umístěných na okraji hubnu pece, které jsou nastaveny ve směru axiálně tengenciálním k plášti pece, přičemž intenzita proudu plynu v hořácích se nastavuje pomocí klapek.Výhody způsobu výpalu keramzitu podle vynálezu a zařízení k provádění tohoto způsobu spočívàjí hlavně v úspoře...

Zariadenie na razenie a strihanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pydych Zdenik, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

MPK: B65H 35/06

Značky: zariadenie, strihanie, etikiet, razenie

Text:

...45 a úpinky 46. Raziacl va.lec V 10 je uložený na hornom čape 24 vsadenom V stojane 25, upevnenom k základovej doske 4 neznázornenými skrutkami. Na druhej piestnej tyčí 47 raziaceho valca V 10, pripojeného na tlakový rozvod 6 cez ôsmy rozvádzač R 0, je upravená platnička 43, nesüca nosné teleso 49, ku ktorému je pripevnená upínacia príložka 50,V ktorej je rybinovite upnuté razidlo 51. Medzi nosným telesom 49 a stojanom 25 je upravené vodidlo...

Kotoučová brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241166

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šafek Miroslav, Tkadlec Stanislav

MPK: F16D 55/08, B61H 5/00, F16D 66/22...

Značky: kolejového, kotoučová, vozidla, brzda

Text:

...4 prochází brzdovy kotouč 5, upevněný na hřídelí 6 elektromotoru, na obr. 2. Oba dr 4žáky 1, 3,(na(,o n. ním koncíüošjĺíąłiĺnygžaouzdry 7, .kterými prochází vodicíčěpy BHVZdáleľlDSŤ mezi pouzdry 7 jeívątší než největší rozměr brzdové deästłčkýąďĺNa straně přivrácerié k elektromotoru jsou vodicí čepy 8 spojeny můstkem 9, v jehož středu je upevněna čočka 10, opírající se o brzdovou destičku 4 V pravém držáku 2. Na straně odvrácene od...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241787

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šafek Miroslav, Janeeka Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, zařízení, výpal, slínku

Text:

...3 oĺztrátyů 1 eť§m,a dovolújo nastąýitdptimální ýžàüchot§chnické parámétŕx) A 1 V f j PříŘlad ppbvedanł äařížoní pode ýyná 1 ézujeuveàeñ na saŠil 5 žéhémďvýkŕeà, ha-hčmž-Jeñakréslàgbschamàtiçk§ýspořádání jjedótiivýdlúgtýojí a mehanizmů. ĺ LV g.UÍàařízenÉpod 1 oLvynálaàu Je 2 boganizovaňá súpviňbýá~ Ímpúškä doprąvdnąňejdřLvádopclétizačníhQ talíře łg.kďe se fgýhoçłjjamně rqžgŕášaňého pojiýadp§hýbutąliřevÝýtý§řł zŕnaÓ ŕálikbsti...

Způsob přípravy odpadního ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250923

Dátum: 14.05.1987

Autori: Burian Alois, Halík Josef, Kolbinger Zdeněk, Jedlička Rudolf, Lorenc Stanislav, Karásek Miloslav, Zámečník Milan, Šafek Miroslav, Ornst Jiří, Blechta Jan, Stavěníček Vladislav, Šedivý Svatopluk

MPK: C03C 1/02

Značky: druhotné, ostřiva, zejména, přípravy, výrobu, způsob, kovů, odpadního, využití, železných, sléváren, obalového

Text:

...skládkách a s chemickým čištěním odpadní vody hlavně od křemičitanů sodných.Výše uvedené nevýhody uvedených způsobů regenerací odpadového ostŕiva odstraňuje způsob úpravy odpadového ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadové ostřivo pojené vodním sklem a vytvrzené plynným katalyzátorem - oxidem uhličitým C 02, či tekutým...

Sada úsporných elektrických akumulačních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250067

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karásek Milan, Šafková Ludmila, Skřišovský Erik, Šafek Miroslav

MPK: H05B 3/26

Značky: akumulačních, úsporných, elektrických, desek

Text:

...desky vyzařujĺ akumulované lteplo pouze horní stěnou, přičemž nemůže dojít v žádném případě k úrazu elektrickým proudem, protože přívodní zdířky jsou upevněny V úzkých hlubších drážkách ,umístěných proti sobě kolíky jsou kryty deskami, přičemž taktoumístěné kontaktní prvky umožňují jejich snadnou výměnu.Příklad jednoho z možných provedení sady úsporných akumulačních elektrických desek podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde...

Zařízení k odlučování teplé použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232013

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šafek Miroslav, Hauptman František, Novák Antonín, Šlancar Ludvík, Polanský Alois, Princ Bohuslav, Rehbergerová Gabriela, Schles Bedřich

MPK: F28F 9/22

Značky: zařízení, odlučování, použité, teplé

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odlučování teplé použité vody od studené k předehřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne z tepelně odizolované jímky, která má u stěny s přívodním potrubím použité vody vytvořeny kanálky ohraničené oddělovací stěnou s příčkami, jejichž výška je menší než výška jímky, přičemž kanálky vyúsťuji dole a nahoře výstupními otvory do prostoru jímky, takže na úrovni horních výstupních otvorů je umístěna deska se sklonem k...

Elektricky výhřevná taška

Načítavanie...

Číslo patentu: 234171

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Vlček Jaroslav

MPK: A45C 3/00

Značky: výhrevná, taška, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při ohřevu jídla na cestách. Uvedeného se dosáhne úspornou elektricky výhřevnou taškou z tepelně izolační textilie, která má alespoň k jedné vnitřní stěně připevněnu textilní elektricky výhřevnou vložku sestávající z textilní výhřevné fólie opatřené elektrodami s vodičem k připojení k elektrickému zdroji, která je na jedné straně opatřena řídkou textilií nebo síťovinou, chráněnou reflexní fólií a na...

Odlučovač teplé vody s kalníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233617

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šafek Miroslav, Polanský Alois, Tetour Zdeněk, Šlancar Ludvík

MPK: F28F 9/22

Značky: teplé, kalníkem, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým způsobem odlučovat teplou použitou vodu od studené k předohřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne odlučovačem teplé vody s kalníkem, který je tvořen dvojitou nádobou s dvěma vývody překryté poklopem, který je nad lapačem splavenin opatřen vtokovými otvory a pod plnou částí poklopu je umístěn termostatický ventil tvořený čidlem z vlnovce zavěšeným k vpustní mřížce, a na dolním konci je čidlo opatřeno...

Vzduchový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244509

Dátum: 16.02.1987

Autori: Král Emil, Hampel Martin, Tetour Zdenik, Šafek Miroslav

MPK: B07B 7/00

Značky: vzduchový, separátor

Text:

...nana cocmannammaa nammeana. Ten eauu uenmpoöemnoeĺnone noxpyr crepxuenoñ nopannu cranonmwcs óonee MHTeHGMBHHMoBcnencrnne amoro nponcxonur nonnoe pacnpeenenme maepnu qacmun 3 coownemcmnymmym nx KznemnqecxoüeHeprnu Tpaenmopnm nomoxa,uomopaa annaemca nuronnoñ nan moąsere pasnenennn na rpyóuü M TOHKnñ npogyxmu.npyrmu npenuymecmsou sannemca mo, qmo cmepmnm nsornymu cornacno oópaaynmen crepxnenoñ xopsuuu, umemmeü çopmy yaeqeunoro...

Zařízení k recyklaci tepla z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248354

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois, Schles Bedřich, Princ Bohuslav, Novák Antonín, Šlancar Ludvík, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: F28F 9/22

Značky: zařízení, tepla, odpadových, recyklaci

Text:

...ve spodní části júnky je místěn odtok vody s přepedem.Výhody zařízení k recyklaci tepla z odpadových vod spočívsjí ve vyšším získávání tepla z odpadových vod tím, že přímo u vzniku odpadových vod je umístit za lapačem nečistot odlučovač teplé vody, který pouze teplou vodu odvádí v tepelné odizolovsnćm potrubí do tepelné izolovsné jímký, kde v tenké vrstvě teče po šikmo etâžově uspořádaných dutých deskách. kterými preteká voda z vodovodního...

Termostatický solární omezovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238661

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tetour Zdeněk, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: F16K 17/36

Značky: solární, ventil, termostatický, omezovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení energetických úspor u jednokruhových solárních systémů. Uvedeného účelu se dosáhne termostatickým solárním ventilem, který sestává z vnější nádoby a postranním přívodem a odvodem umístěným ve středu dna, ve které je umístěna perforovaná nádoba s otvorem ve střední části dna, na které je zavěšen vlnovec, který je na dolním konci opatřen táhlem s talířovým sedlem, jež vyčnívá z perforované nádoby a je zasunuto od otvoru...

Spoj pro spojování stavebních dílců, zejména z pěnosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237452

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vyhánek Milan, Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk

MPK: E04B 1/56

Značky: dílců, stavebních, spojování, zejména, pěnosilikátů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spojování modulových dílců, zejména z pěnosilikátů do transportovatelného maximálně dokončeného stavebního dílce bez dřevěných rámů a šroubového spojení. Uvedeného účelu se dosáhne spojem pro spojování stavebních dílců, zejména z pěnosilikátů, který sestává ze dvou stejných prvků o příčném průřezu písmene C, jejichž příruby jsou podélně klínovité, a spojovacího prvku o příčném průřezu písmene H, jehož stojiny jsou také...

Podložka se zlepšenými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šafková Ludmila, Tetour Zdeněk, Šafek Miroslav, Mindoš Lubomír

MPK: E04B 1/90

Značky: tepelně, podložka, izolačními, zvukové, zlepšenými, vlastnostmi

Text:

...že odstraňuje nevýhody dnes prováděných dodatečných tepelných a zvukových izolací, které se ze strany místnoeti omítají a tím zmenšují evětlě rozmery místností, ale í v tom, ie tepelné měření procházející podložkou z cbráněne míetnostl rychle kovová vrstva rózvádí na celý povrch např. od stropu k podlaze a tím podstatné zlepšuje pohodu v míetnoati při úepoře tepelné energie. Zároveň nízká mezery mezí žebry umožňují nejen dýehání zdíva a...

Výsuvná sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 232890

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafková Ludmila, Janíček František, Peterka Milan, Maňáková Zdeňka, Šafek Miroslav, Uhlíř Alois

MPK: D06F 58/14

Značky: sušárna, výsuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pohotovostní sušení při úspoře elektrické energie. Uvedeného se dosáhne výsuvnou sušárnou sestávající z nejméně dvou nad sebou upravených sušicích desek vytvořených každá elektrickou výhřevnou folií opatřenou na jedné straně folií z plastického materiálu a na druhé straně s odstupem deskou s reflexní vrstvou, jedna sušicí deska je připevněna k nosné konstrukci a druhá sušicí deska je k ní výsuvně upravena, přičemž každá ze...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232564

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rehbergerová Gabriela, Novák Antonín, Hauptman František, Šmejkalová Jaroslava, Šafek Miroslav, Schles Bedřich, Šlancar Ludvík, Polanský Alois, Princ Bohuslav, Obr Jan

MPK: F28F 7/02, F28F 21/02

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne výměníkem s tepelně izolačním obalem, ve kterém jsou umístěny teplosměnné prvky primárního a sekundárního okruhu, které mají prostor mezi sebou vyplněn plastickou tuhnoucí hmotou.

Akumulační příčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232562

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík

MPK: F24H 9/08

Značky: akumulační, příčka

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulační příčka je tvořena betonovou nebo keramickou stěnou se svislými průběžnými kanálky pro odvádění akumulovaného tepla a zabudovanou výhřevnou hadici nebo topným kabelem, která je po obou stranách opatřena tepelně izolační vrstvou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že svislé odváděcí kanálky jsou vyústěny alespoň na jedné straně nahoře i dole do vodorovné drážky nebo polodrážky, zakryté větrací lištou s uzavíratelnými otvory.

Skřiňová sušárna prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231857

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šafková Ludmila, Maňáková Zdeňka, Janíček František, Peterka Milan, Uhlíř Alois, Šafek Miroslav

MPK: D06F 58/10

Značky: prádla, skříňová, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení prádla. Uvedeného účelu se dosáhne skříňovou sušárnou prádla sestávající ze skříně, jejíž protilehlé stěny jsou opatřeny výhřevnými plošnými elektrickými prvky mezi kterými je zavěšen výsuvný rám či skelet pro sušení prádla.

Zařízení na sušení, zejména obuvi a topným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 235846

Dátum: 01.12.1986

Autori: Langer Rudolf, Tetour Zdeněk, Šafek Miroslav, Skřišovský Erik, Šafková Ludmila

MPK: A47L 23/20

Značky: ústrojím, topným, obuvi, zejména, sušení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení obuvi. Uvedeného se dosáhne zařízením na sušení, zejména obuvi s topným ústrojím, sestávajícím z odporové textilie napojené na elektrickou rozvodovou síť, která je uložena mezi zvlněná dna horní a spodní nádoby.

Odlučovač teplé odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 235755

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šlancar Ludvík, Princ Bohuslav, Schles Bedřich, Novák Antonín, Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav

MPK: F28F 9/22

Značky: odlučovač, odpadové, teplé

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým způsobem odlučovat teplou odpadovou vodu od studené k předohřevu vody. Uvedeného se dosáhne odlučovačem teplé odpadové vody, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z trubkového uzlu nad sebou křižujících se trubek, které jsou v místě styku rozšířeny a vzájemně sešroubovány, přičemž v horní trubce je umístěn termostatický ventil, tvořený čidlem z vlnovce, který je zavěšen k čisticí zátce a na spodní straně...

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230370

Dátum: 15.11.1986

Autori: Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/14, D06F 58/10

Značky: zejména, výhrevná, zabudování, listová, sušička, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Výhřevná lištová sušička prádla, zejména k zabudování tvořená úzkou krabicí, jejíž otvor je zakryt dvěmi lištami, které jsou kloubově připevněny k čelům krabice, jež jsou na vnitřní straně opatřeny háčky pro připevnění šňůry na prádlo, vyznačená tím, že krabice (1) je v horní části opatřena úzkým otvorem (3), kterým je vyvedena výhřevná fólie (4), jež je v krabici upevněna k automatické navíjecí tyči (5) a venku ke krycí liště (6).

Dvouplášťová střecha, zejména pro obytné budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236988

Dátum: 01.10.1986

Autori: Klíma Jaromír, Šlancar Ludvík, Cihelka Pavel, Šafek Miroslav, Novák Ladislav

MPK: E04B 7/02

Značky: střecha, zejména, budovy, obytné, dvouplášťová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvouplášťové střechy na velmi členitém půdorysu, kde nelze provádět známé způsoby při velké úspoře stavebních hmot, energie a pracnosti. Uvedeného se dosáhne střechou, jejíž horní plášť je tvořen deskami uloženými na nosné prostorové konstrukci, tvořená tyčovými prvky, jejichž výška se alespoň od obvodu budovy snižuje směrem k střešní vpustí, přičemž desky sestávají z nejméně tři lišt, umístěných v odstupech od sebe...

Úsporná výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230017

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rehbergerová Gabriela, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Polanský Alois

MPK: D06F 58/10, D06F 58/16

Značky: sušička, úsporná, výhrevná, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná výhřevná sušička prádla vytvořená úzkou krabicí, ve které je umístěna automaticky se navíjecí tyč s prádelními šňůrami, které jsou provléknuty otvory ve svislé stěně krabice a jsou připevněny k závěsné liště, vyznačující se tím, že nad navíjecí tyčí (2) pro šňůry (4) je umístěna navíjecí tyč (2) s výhřevnou fólií (3) vyvedenou z krabice (1) obloukovitým otvorem (5) ve svislé stěně krabice (1) a ve stejném tvaru připevněnou k závěsné...

Úsporná sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Peterka Milan, Maňáková Zdeňka, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: D06F 58/10

Značky: sušárna, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při sušení. Uvedeného účelu se dosáhne skříňovou sušárnou, u které je alespoň vnitřní stěna, protilehlá dveřím, opatřena výhřevným plošným prvkem a přilehlé stěny jsou opatřeny u svislých hran svislou řadou otvorů pro podpěry sušicích roštů a dveře mají délku kratší, než je uzavírací prostor.

Výhřevná desková pohotovostní sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230710

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/14, D06F 58/16

Značky: pohotovostní, výhrevná, sušička, prádla, desková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora tepelné energie pří sušení prádla. Uvedeného se dosáhne sklopnou deskou na vnitřní straně opatřenou reflexní vrstvou se síťovinou překrytou výhřevnou fólií, přičemž deska je opatřena alespoň lištami pro připevnění šňůry na prádlo a párem teleskopických opěrek.

Koupelnová výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230709

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

MPK: D06F 58/16, D06F 58/14

Značky: prádla, výhrevná, koupelnová, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je šetření tepelné energie při pohotovostním sušení prádla. Uvedeného se dosáhne koupelnovou výhřevnou sušičkou prádla vytvořenou sklopným rámem, jehož kratší stěny jsou opatřeny otvory pro zavěšení prádelní šňůry, přičemž nosný rám je na jedné straně překryt deskou s vnitřní reflexní stěnou, proti které je k druhé straně rámu připevněna výhřevná fólie s kontaktně připevněným vlnitým plechem.

Výsuvný závěsný kontejner na boty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228190

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šafek Miroslav, Kratochvílová Helena, Šafková Miroslava

Značky: výsuvný, kontejner, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný závěsný kontejner na boty, vyznačený tím, že sestává z výsuvného závěsného věšáku (1) k jehož výsuvnému ramenu (2) jsou připevněny stojiny (3) o příčném průřezu písmene C, které nesou úložné rošty (4), jež jsou k stojinám (3) ukotveny šrouby (5), jejichž kotvicí matka (6) je zasunuta v drážce (7) stojin (3).

Keramický žebrový panel pro velké rozpony

Načítavanie...

Číslo patentu: 229755

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Jurajda Petr

MPK: E04C 2/50

Značky: rozpony, žebrový, velké, panel, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický žebrový panel pro velké rozpony vyznačený tím, že sestává ze žeber /1/ vytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi /2/ o příčném průřezu písmene U, jehož příruby /7/ jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž v drážce je ukotvena tuhnoucí hmotou /3/ výztuž /4/ a deska mezi žebry /1/ je vytvořena nižšími tvárnicemi /5/, jež jsou vzájemně a se žebry /1/ spojeny tuhnoucí hmotou /3/ s ocelovou výztuží /4/.